Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO CỦA HOA KỲ TIẾP TỤC CÓ Ý KIẾN SAI LỆCH VỀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

 Cuối tháng 4/2022, Uỷ Ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) công bố Báo cáo về Tự do Tôn giáo năm 2022 như thường niên với những nội dung sai lệch về tình hình tôn giáo thế giới nói chung và tình hình tôn giáo tại Việt Nam nói riêng. Chung quy lại vẫn là Hoa Kỳ là quốc gia số 1 trên thế giới về bảo vệ quyền tự do tôn giáo, còn các quốc gia thù địch với Hoa Kỳ thì bị xuyên tạc, vu cáo thậm tệ.

 

ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO CỦA HOA KỲ TIẾP TỤC CÓ Ý KIẾN SAI LỆCH VỀ TÌNH HÌNH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Trong bản báo cáo năm 2022, USCIRF tiếp tục tung ra thông tin sai lệch để vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo của cá nhân như “sách nhiễu đối với lãnh đạo tôn giáo và những người thuộc cộng đồng miền núi ở Việt Nam, bao gồm người Thượng, người H'mông và các nhóm sắc tộc khác đặc biệt dễ bị tổn thương” hay “tình trạng bắt bớ nhiều người đấu tranh cho tự do tôn giáo, hoặc bị bỏ tù”. Cụ thể như nào và có số liệu thực tiễn hay không thì USCIRF không đưa ra bằng chứng cụ thể, thậm chí đó chỉ là những thông tin phải trái lẫn lộn đánh lừa dư luận thế giới.

Từ trước đến nay, USCIRF chưa bao giờ dùng ngôn từ tốt đẹp dành cho tình hình tôn giáo tại Việt Nam, bản báo cáo năm nào cũng đều là vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo hay có nhiều hoạt động sách nhiều những người tham gia tôn giáo. Thế nhưng, những kẻ mà USCIRF đưa ra đều là bàng môn tà đạo, thành lập hoặc tham gia các đạo lạ, các tín ngưỡng không được pháp luật cho phép hoạt động. Những kẻ đó lợi dụng quyền tự do tôn giáo xâm phạm để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền tự do tôn giáo của các cá nhân khác.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 27 triệu tín đồ, chiếm 28% dân số với 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo đã đực Nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động, với khoảng gần 60  ngàn chức sắc, 150 ngàn chức việc, gần 30.000 cơ sở thờ tự. Đối với các nhóm người theo tôn giáo chưa được công nhận về mặt tổ chức hoặc chưa được cấp đăng ký hoạt động, chính quyền địa phương vẫn bảo đảm tự do sinh hoạt tôn giáo cho các tín đồ tại gia đình hoặc điểm nhóm đăng ký với chính quyền hoặc địa điểm hợp pháp. Đó cũng chỉ là một số minh chứng cho thực tiễn sinh động về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Việt Nam đã và đang là quốc gia tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền tự do cho người dân, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Đảng và Nhà nước luôn có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân tham gia sinh hoạt ở các tổ chức tôn giáo, cùng với đó là kiên quyết xử lý những kẻ lợi dụng quyền tự do tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Công Lý

Đăng nhận xét

0 Nhận xét