Header Ads Widget

Responsive Advertisement

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI CỦA MỌI THẾ HỆ NGƯỜI VIỆT NAM

Ngày 19/5/2022 kỷ niệm 132 năm ngày sinh một danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng người cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

 

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI CỦA MỌI THẾ HỆ NGƯỜI VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

 

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc cải tạo, xây dựng đất nước, không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

 

Người được Unesco và cộng đồng quốc tế vinh danh những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ hòa bình trên toàn thế giới, đại diện cho những dân tộc bị áp bức, bị bóc lột đứng lên đấu tranh quật cường dành lại độc lập từ các thế lực xâm lăng. Nhắc đến tên Người là kể đến tấm gương hy sinh cả cuộc đời vì nước vì dân, cống hiến của một đời vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

 

Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

Công Lý

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét