Header Ads Widget

Responsive Advertisement

SỰ KIỆN 30/4/1975: CHIẾN THẮNG Ý NGHĨA TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Cách đây 47 năm, vào lúc 11h30’ ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, hai miền Nam Bắc sum họp một nhà, non sông Việt Nam thống nhất.

SỰ KIỆN 30/4/1975: CHIẾN THẮNG Ý NGHĨA TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, giành thắng lợi trên mọi mặt trận. Cuối tháng 4/1975, quân ta ào ào như vũ bão, tiến vào giải phóng Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đi đến thắng lợi cuối cùng vào thời khắc 30/4/1975, non sông Việt Nam thu về một mối.

Để đạt được thắng lợi đó, Việt Nam đã phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân toàn quân ta, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam có truyền thống yêu nước, không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược; người Việt Nam khát khao độc lập, yêu chuộng hòa bình, quyết tâm thống nhất non sông.

 Nối tiếp sụ nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, ổn định an ninh, xây dựng đời sống mới văn minh, thịnh vượng, từng bước nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, đồng cam cộng khổ, quân dân một ý chí luôn được gìn giữ, phát huy trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng và đặc biệt càng có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay khi thế giới nói chung.

 Chiến thắng 30/4 có giá trị lịch sự quan trọng trong mỗi người dân Việt Nam, đó không chỉ đơn giản là chiến thắng trong cuộc đối đầu với giặc ngoại xâm mà còn là dấu mốc đánh dấu sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, dân tộc thoát khỏi giặc ngoại xâm cũng như đánh đuổi bè lũ tay sai ra khỏi bờ cõi của Tổ quốc. Nghĩ về chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn này, chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ tiền bối, các anh hùng liệt sỹ. Điều đó đang tiếp thêm động lực mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công Lý

Đăng nhận xét

0 Nhận xét