Header Ads Widget

Responsive Advertisement

QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ TÒA THÁNH VATICAN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TỐT ĐẸP

Ngày 22/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp đón Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Đức ông Miroslaw Wachowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì cuộc họp vòng IX Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Tòa thánh Vatican.

 

QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ TÒA THÁNH VATICAN TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TỐT ĐẸP

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đề nghị Tòa thánh tiếp tục dành sự quan tâm, hướng dẫn cộng đồng Công giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tôn trọng pháp luật, góp phần nâng cao hình ảnh tốt đẹp của Công giáo tại Việt Nam và thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Vatican ngày càng phát triển.

 

Trong buổi tiếp đón, đại diện của Tòa thánh Vatican Miroslaw Wachowski đã bày tỏ lóng cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành tôn giáo, tổ chức các sự kiện tôn giáo của cộng đồng Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tòa thánh Vatican luôn bày tỏ sự mong muốn tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc ở các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican trên cơ sở hợp tác, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.

 

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; các cấp chính quyền Việt Nam luôn quan tâm đến nhu cầu của Giáo hội Công giáo, tạo điều kiện cho cộng đồng Công giáo Việt Nam hoạt động và phát triển. Quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican hiện đang phát triển tích cực, duy trì hiệu quả, linh hoạt các cơ chế trao đổi nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican.

Công Lý

Đăng nhận xét

0 Nhận xét