Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG BINH VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH

Từ chỗ xuất phát điểm là cử các sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu, văn phòng cho tới khi đưa các đơn vị là Bệnh viện dã chiến cấp 2 và nay là Công binh, Việt Nam đã và đang hành động ngày một thực chất hơn sau 8 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Vị thế của Việt Nam cũng từ đó đã được nâng tầm.

          Năm 2022 đánh dấu một bước tiến rất quan trọng khi Việt Nam không chỉ cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 mà còn triển khai thêm Đội Công binh gìn giữ hòa bình tới Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) với biên chế 184 đồng chí, trong đó có 21 nữ quân nhân. Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cũng là lần triển khai đội hình đơn vị tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

       

LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG BINH VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH

LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG BINH VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH

   Lực lượng gìn giữ hoà bình hoạt động trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không đi với nước này để chống lại nước kia và không liên kết quân sự mà đi dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc.

          Những ngày đầu tiên 27/5/2014, Việt Nam mới chỉ có 2 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Nam Sudan. Nhưng tính đến nay 27/4/2022, với Đội Công binh và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Việt Nam đã cử 76 lượt sĩ quan cá nhân và 436 quân nhân trong các đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Một con số thể hiện sự gia tăng nhanh chóng về số lượng cũng như mở rộng cả về phạm vi hoạt động.   Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, góp phần gia tăng vai trò, vị thế quốc gia trong xử lý các vấn đề lớn, phức tạp của thế giới.

          Những hình ảnh, những ấn tượng sâu sắc của người dân bản địa đối với lực lượng gìn giữ hoà bình mang theo quốc kỳ Việt Nam đã minh chứng cho sự thành công không chỉ đối với các sĩ quan trực tiếp làm nhiệm vụ mà còn mang ý nghĩa giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện ra với toàn thế giới.

          Đó có lẽ cũng là một trong các lý do để Liên hợp quốc đi đến quyết định: "Trong số 15 quốc gia có đội công binh thì Liên Hợp Quốc đã chọn Việt Nam". Điều này chứng tỏ năng lực của công binh chúng ta với sự chuẩn bị chu đáo về phẩm chất chính trị, về thể lực, về năng lực chuyên môn cũng như về đối ngoại quốc phòng.

          Đây chính là cơ hội tốt để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong việc đóng góp vào những công việc chung mang tính toàn cầu. Nam Sudan và sắp tới là ở Abyei sẽ là những nơi mà lực lượng gìn giữ hoà bình cờ đỏ sao vàng tiếp tục thể hiện bản thân mình.

          LION

Đăng nhận xét

2 Nhận xét

  1. Từ chỗ xuất phát điểm là cử các sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu, văn phòng cho tới khi đưa các đơn vị là Bệnh viện dã chiến cấp 2 và nay là Công binh, Việt Nam đã và đang hành động ngày một thực chất hơn sau 8 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Vị thế của Việt Nam cũng từ đó đã được nâng tầm.

    Trả lờiXóa