Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CUỘC TẬP TRẬN CHUNG GIỮA VIỆT NAM VỚI NGA: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC PHÒNG BÌNH THƯỜNG

 Việt Nam - Nga sẽ tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung lần đầu tiên. Bộ Quốc phòng hai nước đã họp bàn việc lập kế hoạch qua đường truyền video trực tuyến, ngày và địa điểm cho cuộc tập trận chung sẽ được thông báo trong thời gian tới.

 


Cuộc tập trận được lên kế hoạch với mục đích nâng cao kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức huấn luyện chiến đấu, lãnh đạo đơn vị trong tình huống chiến thuật khó khăn cũng như xây dựng các giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, hoạt động này sẽ giúp tăng cường hợp tác hữu nghị đoàn kết tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới, nâng cao khả năng quốc phòng của cả hai quốc gia

 

Hoạt động giao lưu, luyện tập quân sự chung giữa các quốc gia trên thế giới được thực hiện định kỳ. Việc tập trận không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cũng như không gây hấn với bất kỳ quốc gia nào. Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đều tổ chức diễn tập quân sự thường niên.

 

Đối với tình hình giữa Nga và Ukraine, Việt Nam luôn có chủ trương giảm căng thẳng giữa hai bên. Việt Nam kêu gọi Nga và Ukraine giảm căng thẳng, ngừng bắn, bảo đảm an ninh an toàn, nhu cầu thiết yếu của người dân, bảo đảm an ninh an toàn cho cộng đồng người nước ngoài đang sống tại Ukraine, trong đó có người Việt Nam. Việt Nam luôn khẳng định lập trường không thay đổi, đó là Việt Nam không đứng về bên này chống bên kia hay ngược lại mà luôn đứng về lẽ phải, công lý, luật pháp quốc tế.

Công Lý

Đăng nhận xét

0 Nhận xét