Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NHẬN DIỆN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CƠ SỞ

Việc xây dựng Dự án Luật để giải quyết yêu cầu thực tiễn thì việc có những ý kiến khác nhau, tán thành hay chưa tán thành về sự cần thiết, nội dung, phạm vi điều chỉnh… là điều bình thường. Tuy nhiên, nhiều đối tượng trong xã hội vì lợi ích cá nhân, động cơ vụ lợi đã lợi dụng việc lấy ý kiến Dự án Luật để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá sự ổn định đất nước.

 

NHẬN DIỆN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CƠ SỞ

Thời gian gần đây, khi Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở thì rất nhiều các thế lực thù địch, đối tượng phản động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc làm sai lệch bản chất sự việc, gây hoang mang trong dư luận. 

 Các đối tượng phản động đã liên tục xuyên tạc Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở với những luận điệu như: Nhà nước muốn tạo ra một mạng lưới chân rết quần chúng sát với từng người dân, để nắm được từng chân tơ kẽ tóc, rồi nắm được mọi hoạt động tiềm ẩn nên gây nguy hại cho dân; cho rằng, nếu bây giờ hình thành hẳn một lực lượng như thế thì hình thức gần như bán vũ trang, rồi chi phí dụng cụ hành nghề, thậm chí có thể là vũ khí nóng...  gây bất an cho dân! Bên cạnh đó, các đối tượng còn đưa những bài viết, clip phỏng vấn với những lời lẽ rùng rợn, mang tính đả kích, bôi nhọ Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Các đối tượng rêu rao việc áp dụng Luật này sẽ dựng lên quá khứ kinh hoàng với khái niệm gọi là “tai mắt nhân dân”, rình mò, hạch sách, nhũng nhiễu...”, sẽ sinh ra “những hệ lụy như trấn áp, lộng quyền làm nhớ đến thời kỳ quân quản sau 1975, cũng như thời kỳ cải cách ruộng đất ở miền Bắc hơn 60 năm trước”. Thậm chí còn đặt những câu hỏi ngô nghê như “trong xã hội, họ chính thức dùng “dân trị dân”, thế thì nhà nước để làm gì, lực lượng Công an để làm gì, rồi hợp nhất này kia, điều đó là trái khoáy”? Từ đó hướng lái vấn đề thành “hay lực lượng này dù có hợp nhất hay không cũng sẽ không giữ được ANTT như mong muốn của nhà cầm quyền cộng sản khi soạn luật mà nó sẽ làm mất ANTT và xã hội sẽ trở nên hỗn loạn hơn”!

Đây là những luận điệu xuyên tạc nhằm dẫn dắt, hướng lái dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, tạo ra nhận thức lệch lạc, thái độ phản đối, chống phá đối với Dự án Luật và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Vì vậy, mỗi người dân khi đọc những luận điệu trên cần hết sức cảnh giác, nhận diện âm mưu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng phản động. Các nhà khoa học cũng như thực tiễn bảo vệ đất nước cho thấy, xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó CAND là lực lượng nòng cốt, bảo vệ ANTT từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học, các cơ quan chức năng trước khi hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, việc xây dựng, tổ chức lại lực lượng tham gia bảo vệ ANTT không làm tăng biên chế, tăng ngân sách nhà nước, tạo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện. 

Rõ ràng, với mục tiêu, ý nghĩa như trên, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là cần thiết và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn. Đóng góp ý kiến khác với việc lợi dụng để đả phá, xuyên tạc hoạt động của Nhà nước. Mỗi người dân cần nhận diện rõ để phát huy trí tuệ nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Công Lý

Đăng nhận xét

5 Nhận xét

 1. Việc xây dựng Dự án Luật để giải quyết yêu cầu thực tiễn thì việc có những ý kiến khác nhau, tán thành hay chưa tán thành về sự cần thiết, nội dung, phạm vi điều chỉnh… là điều bình thường. Tuy nhiên, nhiều đối tượng trong xã hội vì lợi ích cá nhân, động cơ vụ lợi đã lợi dụng việc lấy ý kiến Dự án Luật để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá sự ổn định đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Thời gian gần đây, khi Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở thì rất nhiều các thế lực thù địch, đối tượng phản động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc làm sai lệch bản chất sự việc, gây hoang mang trong dư luận.

  Trả lờiXóa
 3. Các đối tượng phản động đã liên tục xuyên tạc Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở với những luận điệu như: Nhà nước muốn tạo ra một mạng lưới chân rết quần chúng sát với từng người dân, để nắm được từng chân tơ kẽ tóc, rồi nắm được mọi hoạt động tiềm ẩn nên gây nguy hại cho dân; cho rằng, nếu bây giờ hình thành hẳn một lực lượng như thế thì hình thức gần như bán vũ trang, rồi chi phí dụng cụ hành nghề, thậm chí có thể là vũ khí nóng... gây bất an cho dân! Bên cạnh đó, các đối tượng còn đưa những bài viết, clip phỏng vấn với những lời lẽ rùng rợn, mang tính đả kích, bôi nhọ Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Các đối tượng rêu rao việc áp dụng Luật này sẽ dựng lên quá khứ kinh hoàng với khái niệm gọi là “tai mắt nhân dân”, rình mò, hạch sách, nhũng nhiễu...”, sẽ sinh ra “những hệ lụy như trấn áp, lộng quyền làm nhớ đến thời kỳ quân quản sau 1975, cũng như thời kỳ cải cách ruộng đất ở miền Bắc hơn 60 năm trước”. Thậm chí còn đặt những câu hỏi ngô nghê như “trong xã hội, họ chính thức dùng “dân trị dân”, thế thì nhà nước để làm gì, lực lượng Công an để làm gì, rồi hợp nhất này kia, điều đó là trái khoáy”? Từ đó hướng lái vấn đề thành “hay lực lượng này dù có hợp nhất hay không cũng sẽ không giữ được ANTT như mong mu

  Trả lờiXóa
 4. mỗi người dân khi đọc những luận điệu trên cần hết sức cảnh giác, nhận diện âm mưu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng phản động. Các nhà khoa học cũng như thực tiễn bảo vệ đất nước cho thấy, xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó CAND là lực lượng nòng cốt, bảo vệ ANTT từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học, các cơ quan chức năng trước khi hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, việc xây dựng, tổ chức lại lực lượng tham gia bảo vệ ANTT không làm tăng biên chế, tăng ngân sách nhà nước, tạo hành lang pháp lý thống nhất thực hiện.

  Trả lờiXóa
 5. Rõ ràng, với mục tiêu, ý nghĩa như trên, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là cần thiết và đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn. Đóng góp ý kiến khác với việc lợi dụng để đả phá, xuyên tạc hoạt động của Nhà nước. Mỗi người dân cần nhận diện rõ để phát huy trí tuệ nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa