Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mới đây đã kýban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây được xác định là một nội dung có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa, hạn chế vi phạm quyền con người.

NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC


Sự ghi nhận này là bước đi tiếp theo của Quyết định số 1309/QĐ -TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này cho thấy tầm nhìn và bước đi phù hợp với thời đại của Việt Nam.

Nhắc đến vấn đề quyền con người hay nhân quyền thì vẫn luôn một trong những chủ đề muôn thuở bị các thế lực thù địch, các đối tượng phản động cùng đám dân chủ cuội tay sai triệt để lợi dụng, xuyên tạc chống phá. Luận điệu được các đối tượng nhai đi nhai lại rằng "Việt Nam không có nhân quyền". Nhưng kỳ lạ thay, miệng thì kêu gào như vậy, nhưng đến khi Việt Nam "nâng tầm", đầu tư hơn cho nhân quyền bằng cách đưa vào chương trình giáo dục quốc dân, tức là phổ cập đến tất cả các học sinh, thì các đối tượng thay vì vui mừng, phấn khởi thì lại quay sang xỉa xói, xuyên tạc.

Phản ứng này từ phía các đối tượng đã phơi bày bản chất xấu xa của chúng. Miệng thì hô hào mong cho đất nước tốt đẹp hơn, dân chủ hơn, nhân quyền hơn. Ấy thế nhưng khi Nhà nước tạo điều kiện, cơ hội để thực hiện mong muốn đó thì các đối tượng lại xuyên tạc, tìm cách phá hoại. Rõ ràng, sâu trong suy nghĩ của các đối tượng chẳng có tí gì gọi là mong muốn cho đất nước tốt đẹp hơn. Thay vào đó chỉ là những suy nghĩ và hành động ích kỷ, soi mói, hẹp hòi không hơn không kém.

Vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng những nhận xét tích cực. Chính vì vậy, điều Việt Nam cần làm là phát huy điều tích cực đó, chứ không phải là thay đổi hay cải tạo nó như luận điệu của các đối tượng xấu.

Nói tóm lại, đám dân chủ cuội cũng chỉ giỏi võ mồm./.

LION

Đăng nhận xét

20 Nhận xét

 1. ​Vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng những nhận xét tích cực. Chính vì vậy, điều Việt Nam cần làm là phát huy điều tích cực đó, chứ không phải là thay đổi hay cải tạo nó như luận điệu của các đối tượng xấu.

  Trả lờiXóa
 2. Có thế mới thấy bản mặt thật của các đối tượng dân chủ cuội. Miệng thì nói thiếu dân chủ, nhân quyền, nhưng khi người ta thực hiện thì nó lại nói này nói nọ. Chán

  Trả lờiXóa
 3. Vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng những nhận xét tích cực. Chính vì vậy, điều Việt Nam cần làm là phát huy điều tích cực đó, chứ không phải là thay đổi hay cải tạo nó như luận điệu của các đối tượng xấu

  Trả lờiXóa
 4. Vấn đề nhân quyền tại Việt Nam là một vấn đề cần được nhìn nhận đúng trong thời điểm hiện nay khi chúng ta đã được quốc tế công nhận và được lồng ghép rộng rãi trong hệ thống giáo dục

  Trả lờiXóa
 5. Đảm bảo quyền con người, đặt con người ở trung tâm của mọi chính sách phát triển, thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên...Đó là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Sự tiến bộ về nhân quyền trong những năm qua là điều đáng ghi nhận, nhưng thực tế là việc phổ cập, tuyền truyền về quyền con người vẫn còn hạn chế. Nhiều người dân thực sự không biết quyền lợi của mình khi bị người khác xâm phạm. Vậy nên cần phổ cập quyền con người cho mọi người

  Trả lờiXóa
 7. Ý thức pháp luật của người dân nói chung còn hạn chế mà cụ thể là ý thức tuân thủ pháp luật, sử dụng luật sư hoặc tư vấn pháp luật trong hoạt động hàng ngày còn chưa được quan tâm. Cuối cùng là nguồn lực dành cho công tác phổ cập tuyên truyền về quyền con người còn chưa được đầu tư thích đáng. Vì vậy việc phổ cập là cần thiêt

  Trả lờiXóa
 8. Tóm lại Đối với những góp ý thiện chí thì chắc chắn sẽ được chia sẻ, còn những hoạt động vì những động cơ chính trị thì chúng ta cần phê phán

  Trả lờiXóa
 9. việc quan tâm đến tự do ngôn luận, tự do báo chí của các nước đối với Việt Nam, cần phải phân biệt giữa một bên là sự quan tâm từ một nền tảng dân chủ, nhân quyền được xây dựng qua hàng trăm năm với một bên là sử dụng dân chủ, nhân quyền như một công cụ cho các mục tiêu chính trị.

  Trả lờiXóa
 10. Trong mọi giai đoạn lịch sử, Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân.

  Trả lờiXóa
 11. Có thể thấy VN luôn không ngừng phấn đấu hoàn thiện thể chế và tạo dựng cơ sở vật chất để bảo đảm tốt hơn quyền con người. Mọi chiến lược, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đều được xây dựng trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm, hướng về người dân và phục vụ người dân.

  Trả lờiXóa
 12. Mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” là xuyên suốt, nhất quán, được Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị thực hiện triệt để, hiệu quả ngay từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện. Hơn thế, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 13. công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cùng những tiến bộ không ngừng trong sự nghiệp bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tăng cường đẩm bảo quyền con người

  Trả lờiXóa
 14. Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng và bảo đảm.

  Trả lờiXóa
 15. Để bảo đảm tính hiện thực của quyền con người, quyền công dân, bảo đảm sự cân bằng, minh bạch và lành mạnh giữa các lợi ích trong mối quan hệ giữa Nhà nước với con người, công dân, cá nhân và phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người

  Trả lờiXóa
 16. Vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng những nhận xét tích cực. Chính vì vậy, điều Việt Nam cần làm là phát huy điều tích cực đó, chứ không phải là thay đổi hay cải tạo nó như luận điệu của các đối tượng xấu.Nói tóm lại, đám dân chủ cuội cũng chỉ giỏi võ mồm.

  Trả lờiXóa
 17. ​Nhắc đến vấn đề quyền con người hay nhân quyền thì vẫn luôn một trong những chủ đề muôn thuở bị các thế lực thù địch, các đối tượng phản động cùng đám dân chủ cuội tay sai triệt để lợi dụng, xuyên tạc chống phá. Luận điệu được các đối tượng nhai đi nhai lại rằng "Việt Nam không có nhân quyền". Nhưng kỳ lạ thay, miệng thì kêu gào như vậy, nhưng đến khi Việt Nam "nâng tầm", đầu tư hơn cho nhân quyền bằng cách đưa vào chương trình giáo dục quốc dân, tức là phổ cập đến tất cả các học sinh, thì các đối tượng thay vì vui mừng, phấn khởi thì lại quay sang xỉa xói, xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 18. nhân quyền là vấn đề mà mọi quốc gia đều chú trọng, tuy nhiên mỗi quốc gia lại có nhận định khác nhau về nhân quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế và đặc điểm của từng quốc gia. Khi Việt Nam "nâng tầm", đầu tư hơn cho nhân quyền bằng cách đưa vào chương trình giáo dục quốc dân, tức là phổ cập đến tất cả các học sinh, thì các đối tượng thay vì vui mừng, phấn khởi thì lại quay sang xỉa xói, xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 19. giáo dục là môi trường, là biện pháp phù hợp để con người phát triển các khả năng của bản thân trong đời sống xã hội. VIệc nâng cao hơn nữa nhân quyền trong giáo dục là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với nhu cầu xã hội và yêu cầu hội nhập của thời đại.

  Trả lờiXóa
 20. Cần phải có những thông tư đi kèm để hướng dẫn rõ việc triển khai có hiệu quả khi nâng cao vấn đề nhân quyền trong lĩnh vực giáo dục, tránh thực hiện một cách bừa bãi khiến cho các thầy, cô khó xử, vừa tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

  Trả lờiXóa