Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

 Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bế mạc. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu với những nội dung quan trọng.

 

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Hội nghị lần thứ tư, ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ và cộng đồng các doanh nghiệp cả nước; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương chia sẻ sâu sắc những tổn thất, mất mát về người và của mà nhân dân ta đã phải gánh chịu; ghi công, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống yên bình của nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất, trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác hóa lại các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu vừa tiếp tục phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo;

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cũng là một nội dung quan trọng được Hội nghị đề cập đến. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra. Đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Hội nghị đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, đây là Hội nghị quan trọng thảo luận và đưa ra các nội dung quan trọng trong sự phát triển của đất nước trogn thời gian rất khó khăn khi dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhịp độ phát triển của đất nước cùng như đời sống nhân dân.

LOXEBEN

Đăng nhận xét

5 Nhận xét

 1. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, đây là Hội nghị quan trọng thảo luận và đưa ra các nội dung quan trọng trong sự phát triển của đất nước trogn thời gian rất khó khăn khi dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhịp độ phát triển của đất nước cùng như đời sống nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Sau thành công của đại hội ,Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ và cộng đồng các doanh nghiệp cả nước; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng, chống đại dịch Covid-19 thời gian qua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương chia sẻ sâu sắc những tổn thất, mất mát về người và của mà nhân dân ta đã phải gánh chịu; ghi công, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống yên bình của nhân dân.

   Xóa
 3. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, Ban cháp hành đã tổng kết lại những vấn đề xảy ra trong những tháng vừa qua, cũng như nêu những quan điểm về những yếu kém của công tác phong chống dịch, đồng thòi đưa ra những quan điểm chỉ đạo mới để tiếp tục công tác phong chóng dịch covid 19 cũng như những vấn đề qưuan trọng đến kinh tế văn hóa, an ninh- quốc phòng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hội nghị lần thứ tư, ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

   Xóa