Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TRẦN HUỲNH DUY THỨC KHÔNG THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN

Trần Huỳnh Duy Thức là phạm nhân có tư tưởng chống đối cực đoan nhất hiện nay, ở trong tù thì Thức liên tục phản đối các quy định của trại giam cũng như thường xuyên tuyên bố tuyệt thực, bên ngoài xã hội thì thân nhân và đồng bọn của Thức không ngừng tuyên truyền thông tin xuyên tạc liên quan đến bản án dành cho Thức và quá trình giam giữ phạm nhân này.

 

TRẦN HUỲNH DUY THỨC KHÔNG THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN

Tiếp nối hoạt động tuyệt thực giả của Trần Huỳnh Duy Thức, phạm nhân này liên viết đơn đòi xin miễn hình phạt còn lại, tức là xin được tha tù trước thời hạn với lý do muốn viện dẫn quy định có lợi cho phạm nhân theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu thực sự ăn năn hối cải nhận thức được sai lầm của mình thì việc xin tha tù trước thời hạn có thể tạm chấp nhận được nhưng chính bản thân của Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn cố tình lảng tránh sai lầm của mình, chống đối đến cùng thì việc xin tha tù trước thời hạn này cho thấy bản mặt của phạm nhân Thức rất trơ và dày.

Xét đến quy định của Bộ luật hình sự, Trần Huỳnh Duy Thức không thể rơi vào một trong các trường hợp được pháp luật cho tha tù trước thời hạn. Theo bản án số 254/2010/HSPT ngày 11/5/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh, Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 thuộc chương XIII Bộ luật hình sự năm 2015.

Mặt khác, theo khoản 2 Điều 66 Bộ luật hình sự quy định việc tha tù trước thời hạn như sau: “Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây: “Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật này; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật này”. Tức là Trần Huỳnh Duy Thức phạm vào tội danh quy định tại chương XIII Bộ luật hình sự sẽ không áp dụng được sự khoan hổng theo Điều 66 này.

Xin tha tù trước thời hạn nhưng thái độ của Trần Huỳnh Duy Thức lẫn đám thân nhân của phạm nhân này lại hết sức cao ngạo, coi thường pháp luật, không thừa nhận hành vi phạm tội của Trần Huỳnh Duy Thức, thậm chí còn tỏ rõ sự tự hào về những hành vi sai phạm do Thức gây ra. Tức là nếu được ra tù thì Trần Huỳnh Duy Thức chắc chắn sẽ quay trở lại con đường phạm tội như trước đây, thế nên có cho ra trước thời hạn cũng vô ích vì đằng nào cũng sẽ quay trở lại trại giam mà thôi.

Nếu thực sự muốn ra khỏi trại giam trước thời hạn thì điều quan trọng nhất vẫn là chấp hành tốt các quy định của pháp luật và trại giam, đồng thời nhận thức rõ sai phạm của mình trong quá khứ để tích cực khắc phục sai lầm quay đầu lại làm công dân lượng thiện. Với tình trạng hiện tại của Trần Huỳnh Duy Thức thì việc xin tha tù trước thời hạn là phi vụ bất khả thi của thân nhân cũng như đồng bọn dân chủ của Thức.

Công Lý

Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. Với tội danh của ông ta và thái độ hối lỗi như vậy thì Trần Huỳnh Duy Thức không nằm diện được tha tù trước thời hạn là điều hoàn toàn có lý. Ân xá là một việc làm nhân đạo của Nhà nước đối với những tù nhân có cải tạo tốt, có ý chí muốn làm lại cuộc đời vì mục đích trong sáng chứ không phải cho một kẻ chống đối như ông ta

  Trả lờiXóa
 2. Trần Huỳnh Duy Thức là phạm nhân có tư tưởng chống đối cực đoan nhất hiện nay, ở trong tù thì Thức liên tục phản đối các quy định của trại giam cũng như thường xuyên tuyên bố tuyệt thực, bên ngoài xã hội thì thân nhân và đồng bọn của Thức không ngừng tuyên truyền thông tin xuyên tạc liên quan đến bản án dành cho Thức và quá trình giam giữ phạm nhân này.

  Trả lờiXóa
 3. Xin tha tù trước thời hạn nhưng thái độ của Trần Huỳnh Duy Thức lẫn đám thân nhân của phạm nhân này lại hết sức cao ngạo, coi thường pháp luật, không thừa nhận hành vi phạm tội của Trần Huỳnh Duy Thức, thậm chí còn tỏ rõ sự tự hào về những hành vi sai phạm do Thức gây ra. Tức là nếu được ra tù thì Trần Huỳnh Duy Thức chắc chắn sẽ quay trở lại con đường phạm tội như trước đây, thế nên có cho ra trước thời hạn cũng vô ích vì đằng nào cũng sẽ quay trở lại trại giam mà thôi.

  Trả lờiXóa
 4. Tiếp nối hoạt động tuyệt thực giả của Trần Huỳnh Duy Thức, phạm nhân này liên viết đơn đòi xin miễn hình phạt còn lại, tức là xin được tha tù trước thời hạn với lý do muốn viện dẫn quy định có lợi cho phạm nhân theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu thực sự ăn năn hối cải nhận thức được sai lầm của mình thì việc xin tha tù trước thời hạn có thể tạm chấp nhận được nhưng chính bản thân của Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn cố tình lảng tránh sai lầm của mình, chống đối đến cùng thì việc xin tha tù trước thời hạn này cho thấy bản mặt của phạm nhân Thức rất trơ và dày

  Trả lờiXóa
 5. Nếu thực sự muốn ra khỏi trại giam trước thời hạn thì điều quan trọng nhất vẫn là chấp hành tốt các quy định của pháp luật và trại giam, đồng thời nhận thức rõ sai phạm của mình trong quá khứ để tích cực khắc phục sai lầm quay đầu lại làm công dân lượng thiện

  Trả lờiXóa
 6. Chấp hành đầy đủ bản án xong tất nhiên thằng giặc cỏ TRẦN HUỲNH DUY THỨC sẽ được trả tự do. Sau đó :nếu TRẦN HUỲNH DUY THỨC lại tiếp tục vi phạm luật pháp thì:tất nhiên TRẦN HUỲNH DUY THỨC sẽ lại bị xét xử và phải chịu án.ĐÓ LÀ LUẬT PHÁP.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu thực sự ăn năn hối cải nhận thức được sai lầm của mình thì việc xin tha tù trước thời hạn có thể tạm chấp nhận được nhưng chính bản thân của Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn cố tình lảng tránh sai lầm của mình, chống đối đến cùng thì việc xin tha tù trước thời hạn này cho thấy bản mặt của phạm nhân Thức rất trơ và dày

  Trả lờiXóa
 8. ngoài danh sách làm việc theo khoảng thời gian thì cơ quan, tổ chức còn phải lên lịch trực của nhân viên cùng với văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên. Như vậy thì lực lượng tại các chốt trực kiểm soát dịch bệnh có thể theo dõi được lý do ra ngoài đường của mỗi cá nhân. Ngoài ra, đây cũng là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức khi chỉ ký giấy đi đường cho những cá nhân làm việc thực sự.

  Trả lờiXóa
 9. Xét đến quy định của Bộ luật hình sự, Trần Huỳnh Duy Thức không thể rơi vào một trong các trường hợp được pháp luật cho tha tù trước thời hạn. Theo bản án số 254/2010/HSPT ngày 11/5/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh, Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 thuộc chương XIII Bộ luật hình sự năm 2015.

  Trả lờiXóa
 10. Trần Huỳnh Duy Thức là phạm nhân có tư tưởng chống đối cực đoan, Thức liên tục phản đối các quy định của trại giam cũng như thường xuyên tuyên bố tuyệt thực, bên ngoài xã hội thì thân nhân và đồng bọn của Thức không ngừng tuyên truyền thông tin xuyên tạc về tình hình

  Trả lờiXóa
 11. Theo quy định của Bộ luật hình sự, Trần Huỳnh Duy Thức không thể rơi vào một trong các trường hợp được pháp luật cho tha tù trước thời hạn. Ở tù mà ăn năn hối lỗi đi, ra làm gì lại chống đối để rồi vào tù. Ra rồi liệu có làm ăn chân chính được không

  Trả lờiXóa
 12. Xin tha tù trước thời hạn nhưng thái độ của Trần Huỳnh Duy Thức và đám thân nhân của phạm nhân này lại hết sức cao ngạo, coi thường pháp luật, không thừa nhận hành vi phạm tội của Trần Huỳnh Duy Thức là không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 13. Tiếp nối hoạt động tuyệt thực giả của Trần Huỳnh Duy Thức, phạm nhân này liên viết đơn đòi xin miễn hình phạt còn lại, tức là xin được tha tù trước thời hạn với lý do muốn viện dẫn quy định có lợi cho phạm nhân theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015. Nếu thực sự ăn năn hối cải nhận thức được sai lầm của mình thì việc xin tha tù trước thời hạn có thể tạm chấp nhận được nhưng chính bản thân của Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn cố tình lảng tránh sai lầm của mình, chống đối đến cùng thì việc xin tha tù trước thời hạn này cho thấy bản mặt của phạm nhân Thức rất trơ và dày.

  Trả lờiXóa
 14. Xin tha tù trước thời hạn nhưng thái độ của Trần Huỳnh Duy Thức lẫn đám thân nhân của phạm nhân này lại hết sức cao ngạo, coi thường pháp luật, không thừa nhận hành vi phạm tội của Trần Huỳnh Duy Thức, thậm chí còn tỏ rõ sự tự hào về những hành vi sai phạm do Thức gây ra. Tức là nếu được ra tù thì Trần Huỳnh Duy Thức chắc chắn sẽ quay trở lại con đường phạm tội như trước đây, thế nên có cho ra trước thời hạn cũng vô ích vì đằng nào cũng sẽ quay trở lại trại giam mà thôi

  Trả lờiXóa