Header Ads Widget

Responsive Advertisement

VỀ VIỆC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

 Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bộ quy tắc này có hiệu lực từ ngày 17/6. Ba nhóm đối tượng áp dụng được điều chỉnh bởi bộ quy tắc này bao gồm: Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

 

VỀ VIỆC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Bộ quy tắc này sẽ tạo ra cách xử sự chung khi cá nhân, tổ chức tham gia vào các môi trường mạng xã hội, tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tê mà Việt Nam đã tham gia; Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mang tính chất định hướng, chỉ dẫn các hoạt động của tổ chức, cá nhân theo đúng chuẩn mực đạo đức, giúp mọi người hình thành thói quen theo hướng tích cực, bảo đảm một môi trường không gian mạng an toàn, lạnh mạnh cho cả cộng đồng. Mặc dù Bộ quy tắc này không quy định chế tài xử lý đối với các hành vi không tuân thủ nhưng để bảo đảm lợi ích chung của xã hội thì bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khi tham gia mạng xã hội nên bảo đảm thực hiện các quy định trong bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt là những cá nhân là chủ thể cần phải điều chỉnh hành vi của mình khi tham gia mạng xã hội.

Theo Điều 4 của Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, cá nhân cần có ứng xử như sau: 1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội; Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt; Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

Mạng xã hội đã và đang là môi trường mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người sử dụng, nếu không có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội thì không thể dọn dẹp, quét sạch những thứ “độc hại” trên môi trường mang tính chất đặc biệt này. Trong thời đại phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thời gian mỗi cá nhân ở trên không giang mạng còn nhiều hơn thời gian hoạt động bên ngoài xã hội, môi trường mạng xã hội sẽ hình thành, ảnh hưởng và quyết định rất nhiều đến giá trị, nhân phẩm, đạo đức của mỗi cá nhân tham gia. Vì vậy, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành sẽ có giá trị thiết thực, giúp cải thiện cách tham gia, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân trên các môi trường mạng xã hội.

Công Lý

Đăng nhận xét

22 Nhận xét

 1. Những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mang tính chất định hướng, chỉ dẫn các hoạt động của tổ chức, cá nhân theo đúng chuẩn mực đạo đức, giúp mọi người hình thành thói quen theo hướng tích cực, bảo đảm một môi trường không gian mạng an toàn, lạnh mạnh cho cả cộng đồng

  Trả lờiXóa
 2. Bộ quy tắc này sẽ tạo ra cách xử sự chung khi cá nhân, tổ chức tham gia vào các môi trường mạng xã hội, tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tê mà Việt Nam đã tham gia

  Trả lờiXóa
 3. Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bộ quy tắc này sẽ tạo ra cách xử sự chung khi cá nhân, tổ chức tham gia vào các môi trường mạng xã hội, tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tê mà Việt Nam đã tham gia; Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

   Xóa
 4. Mặc dù Bộ quy tắc này không quy định chế tài xử lý đối với các hành vi không tuân thủ nhưng để bảo đảm lợi ích chung của xã hội thì bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khi tham gia mạng xã hội nên bảo đảm thực hiện các quy định trong bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt là những cá nhân là chủ thể cần phải điều chỉnh hành vi của mình khi tham gia mạng xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. Mạng xã hội đã và đang là môi trường mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người sử dụng, nếu không có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội thì không thể dọn dẹp, quét sạch những thứ “độc hại” trên môi trường mang tính chất đặc biệt này

  Trả lờiXóa
 6. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành sẽ có giá trị thiết thực, giúp cải thiện cách tham gia, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân trên các môi trường mạng xã hội

  Trả lờiXóa
 7. Trong thời đại phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thời gian mỗi cá nhân ở trên không giang mạng còn nhiều hơn thời gian hoạt động bên ngoài xã hội, môi trường mạng xã hội sẽ hình thành, ảnh hưởng và quyết định rất nhiều đến giá trị, nhân phẩm, đạo đức của mỗi cá nhân tham gia.

  Trả lờiXóa
 8. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép...

  Trả lờiXóa
 9. Những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mang tính chất định hướng, chỉ dẫn các hoạt động của tổ chức, cá nhân theo đúng chuẩn mực đạo đức, giúp mọi người hình thành thói quen theo hướng tích cực, bảo đảm một môi trường không gian mạng an toàn, lạnh mạnh cho cả cộng đồng. Mặc dù Bộ quy tắc này không quy định chế tài xử lý đối với các hành vi không tuân thủ nhưng để bảo đảm lợi ích chung của xã hội thì bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khi tham gia mạng xã hội nên bảo đảm thực hiện các quy định trong bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt là những cá nhân là chủ thể cần phải điều chỉnh hành vi của mình khi tham gia mạng xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành sẽ có giá trị thiết thực, giúp cải thiện cách tham gia, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân trên các môi trường mạng xã hội

   Xóa
 10. Theo Điều 4 của Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, cá nhân cần có ứng xử như sau: 1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội; Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội; Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt; Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

  Trả lờiXóa
 11. Bộ quy tắc này sẽ tạo ra cách xử sự chung khi cá nhân, tổ chức tham gia vào các môi trường mạng xã hội, tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tê mà Việt Nam đã tham gia; Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. Ba nhóm đối tượng áp dụng được điều chỉnh bởi bộ quy tắc này bao gồm: Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 13. Những quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mang tính chất định hướng, chỉ dẫn các hoạt động của tổ chức, cá nhân theo đúng chuẩn mực đạo đức, giúp mọi người hình thành thói quen theo hướng tích cực, bảo đảm một môi trường không gian mạng an toàn, lạnh mạnh cho cả cộng đồng. Mặc dù Bộ quy tắc này không quy định chế tài xử lý đối với các hành vi không tuân thủ nhưng để bảo đảm lợi ích chung của xã hội thì bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khi tham gia mạng xã hội nên bảo đảm thực hiện các quy định trong bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt là những cá nhân là chủ thể cần phải điều chỉnh hành vi của mình khi tham gia mạng xã hội.

  Trả lờiXóa
 14. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bộ quy tắc này có hiệu lực từ ngày 17/6.

  Trả lờiXóa
 15. Mạng xã hội đã và đang là môi trường mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người sử dụng, do vậy việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử là hết sức cấp thiết vì lợi ích của chính người sử dụng

  Trả lờiXóa
 16. Mạng xã hội đã và đang là môi trường mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người sử dụng, nếu không có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội thì không thể dọn dẹp, quét sạch những thứ “độc hại” trên môi trường mang tính chất đặc biệt này. Trong thời đại phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thời gian mỗi cá nhân ở trên không giang mạng còn nhiều hơn thời gian hoạt động bên ngoài xã hội, môi trường mạng xã hội sẽ hình thành, ảnh hưởng và quyết định rất nhiều đến giá trị, nhân phẩm, đạo đức của mỗi cá nhân tham gia. Vì vậy, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành sẽ có giá trị thiết thực, giúp cải thiện cách tham gia, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân trên các môi trường mạng xã hội.

  Trả lờiXóa
 17. Mạng xã hội đã và đang là môi trường mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người sử dụng, nếu không có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội thì không thể dọn dẹp, quét sạch những thứ “độc hại” trên môi trường mang tính chất đặc biệt này

  Trả lờiXóa
 18. Trong thời đại phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thời gian mỗi cá nhân ở trên không giang mạng còn nhiều hơn thời gian hoạt động bên ngoài xã hội, môi trường mạng xã hội sẽ hình thành, ảnh hưởng và quyết định rất nhiều đến giá trị, nhân phẩm, đạo đức của mỗi cá nhân tham gia. Vì vậy, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành sẽ có giá trị thiết thực, giúp cải thiện cách tham gia, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân trên các môi trường mạng xã hội.

  Trả lờiXóa
 19. Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 20. Bộ quy tắc này không quy định chế tài xử lý đối với các hành vi không tuân thủ nhưng để bảo đảm lợi ích chung của xã hội thì bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khi tham gia mạng xã hội nên bảo đảm thực hiện các quy định trong bộ quy tắc ứng xử, đặc biệt là những cá nhân là chủ thể cần phải điều chỉnh hành vi của mình khi tham gia mạng xã hội

  Trả lờiXóa