Header Ads Widget

Responsive Advertisement

MỤC TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI: TẠI SAO CÒN PHẢI PHÂN VÂN?

 Ngày 31/5/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo”, trong đó có đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị.

MỤC TIÊU TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI: TẠI SAO CÒN PHẢI PHÂN VÂN?
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng

 

Trong Nghị quyết có một điểm đáng chú ý đó là nâng mục tiêu về trình độ học vấn của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý và cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý. Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới

Mục tiêu này là một trong những vấn đề cót lõi để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Cán bộ mà chưa đủ trình độ thì đương nhiên sẽ không thể đảm nhiệm được những vị trí quan trọng, ngoài kinh nghiệm ra thì trình độ học vấn cũng là thước đo vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển dụng cũng như bổ nhiệm vào một vị trí nào đó.

Sau khi Nghị quyết được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành, một vài ý kiến từ dư luận đang phân vân về trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ với mục tiêu 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, một số ý kiến lại cho rằng Thành uỷ Hà Nội không phải là viện nghiên cứu khoa học, cũng không phải là trường đại học thì mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ có cần thiết không và vấn đề sẽ giải quyết thế nào đối với các cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý mà chưa có trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ, đây sẽ là bài toán khá phổ biến trong công tác cán bộ.

Có vể như phân vân này hơi quá vì tình hình đời sống xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi trình độ của cán bộ công chức ngày càng cao, phải thường xuyên cập nhất kiến thức mới để phục vụ cho công tác chuyên môn. Ở bất cứ quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào thì việc quy định trình độ học vấn của nhân viên là điều hiển nhiên, điều này còn được thực hiện ngay từ khi tuyển dụng đầu vào, trong quá trình làm việc không ngừng phải nâng cao trình độ. Đối với những cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì ngoài kinh nghiệm công tác thì việc nâng cao trình độ học vấn là điều cần thiết vì đa số là lãnh đạo cốt cán, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn còn phải nâng cao trình độ quản lý.

Mục tiêu của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ đến năm 2025 bám sát theo nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Ngoài trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ nêu trên thì Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội còn hướng đến việc tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt mức tối thiểu trở lên. Nếu Nghị quyết được thực hiện thành công, Thủ đô Hà Nội sẽ có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa bảo đảm yếu tố về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, vừa bảo đảm về năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Công Lý

Đăng nhận xét

35 Nhận xét

 1. Mục tiêu của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ đến năm 2025 bám sát theo nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Ngoài trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ nêu trên thì Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội còn hướng đến việc tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt mức tối thiểu trở lên

  Trả lờiXóa
 2. Trong Nghị quyết có một điểm đáng chú ý đó là nâng mục tiêu về trình độ học vấn của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý và cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý. Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới

  Trả lờiXóa
 3. xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ luôn là nhiệm vụ hàng đầu

  Trả lờiXóa
 4. Về nhiệm vụ, giải pháp, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và các quy chế, quy định của Thành ủy về công tác cán bộ

  Trả lờiXóa
 5. Với tình hình bây giờ cần hoàn thiện đồng bộ, thống nhất các quy chế, quy định về công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ.

  Trả lờiXóa
 6. Công tác cán bộ rất quan trọng, thời gian tới cần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ và nâng cao năng lực cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ.

  Trả lờiXóa
 7. Xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố, trực tiếp là của cấp ủy các cấp, trước hết là của người đứng đầu; cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ là nòng cốt.

  Trả lờiXóa
 8. Hà Nội sẽ tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

  Trả lờiXóa
 9. Xây dựng đội ngũ phải có cơ cấu, số lượng hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ứng phó với tình huống khó khăn, phức tạp phát sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của Thủ đô trong giai đoạn mới.

  Trả lờiXóa
 10. Mục tiêu của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ đến năm 2025 bám sát theo nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Ngoài trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ nêu trên thì Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội còn hướng đến việc tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt mức tối thiểu trở lên. Nếu Nghị quyết được thực hiện thành công, Thủ đô Hà Nội sẽ có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa bảo đảm yếu tố về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, vừa bảo đảm về năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

  Trả lờiXóa
 11. Có vể như phân vân này hơi quá vì tình hình đời sống xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi trình độ của cán bộ công chức ngày càng cao, phải thường xuyên cập nhất kiến thức mới để phục vụ cho công tác chuyên môn. Ở bất cứ quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào thì việc quy định trình độ học vấn của nhân viên là điều hiển nhiên, điều này còn được thực hiện ngay từ khi tuyển dụng đầu vào, trong quá trình làm việc không ngừng phải nâng cao trình độ

  Trả lờiXóa
 12. Mục tiêu này là một trong những vấn đề cót lõi để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới

  Trả lờiXóa
 13. Có vể như phân vân này hơi quá vì tình hình đời sống xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi trình độ của cán bộ công chức ngày càng cao, phải thường xuyên cập nhất kiến thức mới để phục vụ cho công tác chuyên môn

  Trả lờiXóa
 14. Trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay thì việc đặt ra các tiêu chuẩn cho đội ngũ cán bộ là điều hợp lí và hoàn toàn khả thi, tiến tới một bộ máy cán bộ đồng đều về mặt chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

  Trả lờiXóa
 15. Sau khi Nghị quyết được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành, một vài ý kiến từ dư luận đang phân vân về trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ với mục tiêu 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, một số ý kiến lại cho rằng Thành uỷ Hà Nội không phải là viện nghiên cứu khoa học, cũng không phải là trường đại học thì mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ có cần thiết không và vấn đề sẽ giải quyết thế nào đối với các cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý mà chưa có trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ, đây sẽ là bài toán khá phổ biến trong công tác cán bộ.

  Trả lờiXóa
 16. Mục tiêu của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ đến năm 2025 bám sát theo nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Ngoài trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ nêu trên thì Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội còn hướng đến việc tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt mức tối thiểu trở lên

  Trả lờiXóa
 17. Mục tiêu của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ đến năm 2025 bám sát theo nhu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Ngoài trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ nêu trên thì Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội còn hướng đến việc tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt mức tối thiểu trở lên. Nếu Nghị quyết được thực hiện thành công, Thủ đô Hà Nội sẽ có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa bảo đảm yếu tố về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, vừa bảo đảm về năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

  Trả lờiXóa
 18. Sau khi Nghị quyết được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành, một vài ý kiến từ dư luận đang phân vân về trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ với mục tiêu 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, một số ý kiến lại cho rằng Thành uỷ Hà Nội không phải là viện nghiên cứu khoa học, cũng không phải là trường đại học thì mục tiêu cán bộ là tiến sĩ và thạc sĩ có cần thiết không và vấn đề sẽ giải quyết thế nào đối với các cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý mà chưa có trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ, đây sẽ là bài toán khá phổ biến trong công tác cán bộ.

  Trả lờiXóa
 19. Mục tiêu này là một trong những vấn đề cót lõi để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Cán bộ mà chưa đủ trình độ thì đương nhiên sẽ không thể đảm nhiệm được những vị trí quan trọng, ngoài kinh nghiệm ra thì trình độ học vấn cũng là thước đo vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển dụng cũng như bổ nhiệm vào một vị trí nào đó.

  Trả lờiXóa
 20. Đối với những cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì ngoài kinh nghiệm công tác thì việc nâng cao trình độ học vấn là điều cần thiết vì đa số là lãnh đạo cốt cán, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn còn phải nâng cao trình độ quản lý.

  Trả lờiXóa
 21. Có vể như phân vân này hơi quá vì tình hình đời sống xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi trình độ của cán bộ công chức ngày càng cao, phải thường xuyên cập nhất kiến thức mới để phục vụ cho công tác chuyên môn. Ở bất cứ quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào thì việc quy định trình độ học vấn của nhân viên là điều hiển nhiên, điều này còn được thực hiện ngay từ khi tuyển dụng đầu vào, trong quá trình làm việc không ngừng phải nâng cao trình độ.

  Trả lờiXóa
 22. Cán bộ kém cũng kêu mà khi người ta đưa tiêu chuẩn cao cũng kêu

  Trả lờiXóa
 23. Tiêu chuẩn này là hoàn toàn phù hợp đó, lãnh đạo phải có cái tâm và cái tầm

  Trả lờiXóa
 24. 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

  Trả lờiXóa
 25. Nếu Nghị quyết được thực hiện thành công, Thủ đô Hà Nội sẽ có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa bảo đảm yếu tố về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, vừa bảo đảm về năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

  Trả lờiXóa
 26. Nếu Nghị quyết được thực hiện thành công, Thủ đô Hà Nội sẽ có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa bảo đảm yếu tố về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, vừa bảo đảm về năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

  Trả lờiXóa
 27. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và những năm tiếp theo

  Trả lờiXóa
 28. Có vể như phân vân này hơi quá vì tình hình đời sống xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi trình độ của cán bộ công chức ngày càng cao, phải thường xuyên cập nhất kiến thức mới để phục vụ cho công tác chuyên môn. Ở bất cứ quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào thì việc quy định trình độ học vấn của nhân viên là điều hiển nhiên, điều này còn được thực hiện ngay từ khi tuyển dụng đầu vào, trong quá trình làm việc không ngừng phải nâng cao trình độ. Đối với những cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì ngoài kinh nghiệm công tác thì việc nâng cao trình độ học vấn là điều cần thiết vì đa số là lãnh đạo cốt cán, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn còn phải nâng cao trình độ quản lý.

  Trả lờiXóa
 29. Mục tiêu này là một trong những vấn đề cót lõi để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 30. Ở bất cứ quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào thì việc quy định trình độ học vấn của nhân viên là điều hiển nhiên, điều này còn được thực hiện ngay từ khi tuyển dụng đầu vào, trong quá trình làm việc không ngừng phải nâng cao trình độ

  Trả lờiXóa
 31. Mục tiêu này là một trong những vấn đề cót lõi để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Cán bộ mà chưa đủ trình độ thì đương nhiên sẽ không thể đảm nhiệm được những vị trí quan trọng, ngoài kinh nghiệm ra thì trình độ học vấn cũng là thước đo vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển dụng cũng như bổ nhiệm vào một vị trí nào đó.

  Trả lờiXóa
 32. Ngoài trình độ Tiến sĩ hay Thạc sĩ nêu trên thì Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội còn hướng đến việc tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ đạt mức tối thiểu trở lên

  Trả lờiXóa
 33. Nếu Nghị quyết được thực hiện thành công, Thủ đô Hà Nội sẽ có đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, vừa bảo đảm yếu tố về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, vừa bảo đảm về năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc.

  Trả lờiXóa
 34. Mục tiêu này là một trong những vấn đề cót lõi để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Cán bộ mà chưa đủ trình độ thì đương nhiên sẽ không thể đảm nhiệm được những vị trí quan trọng, ngoài kinh nghiệm ra thì trình độ học vấn cũng là thước đo vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển dụng cũng như bổ nhiệm vào một vị trí nào đó.

  Trả lờiXóa
 35. Ở bất cứ quốc gia, tổ chức hay doanh nghiệp nào thì việc quy định trình độ học vấn của nhân viên là điều hiển nhiên, điều này còn được thực hiện ngay từ khi tuyển dụng đầu vào, trong quá trình làm việc không ngừng phải nâng cao trình độ. Đối với những cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì ngoài kinh nghiệm công tác thì việc nâng cao trình độ học vấn là điều cần thiết vì đa số là lãnh đạo cốt cán, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn còn phải nâng cao trình độ quản lý.

  Trả lờiXóa