Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LỢI ÍCH CÀNG TĂNG CAO KHI NGUỒN VỐN NHÀN RỖI CỦA QUỸ VẮC XIN COVID SẼ ĐƯỢC GỬI LẤY LÃI

 Theo Thông tư số 41/2021/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn ký ngày 2/6/2021 quy định vốn nhàn rỗi của Quỹ vắc-xin COVID-19 sẽ được gửi tại các ngân hàng thương mại để lấy lãi, phát triển vốn. Kho bạc Nhà nước đã tiến hành đấu thầu, lựa chọn ngân hàng thương mại có lãi suất cạnh tranh để gửi tiền.

 

LỢI ÍCH CÀNG TĂNG CAO KHI NGUỒN VỐN NHÀN RỖI CỦA QUỸ VẮC XIN COVID SẼ ĐƯỢC GỬI LẤY LÃI

Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay mua vắc xin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét gửi các ngân hàng thương mại để lấy lãi. Số tiền lãi thu được từ việc gửi tiết kiệm này sẽ được cộng lũy kế vào chính nguồn quỹ. Khoản tiền này sẽ không rơi vào túi của bất cứ cá nhân nào được phục vụ chung cho cả cộng đồng với nguyên tắc công khai, minh bạch hóa.

Theo Thông tư 41, việc công khai Quỹ (số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại) được thông báo hàng tháng, 6 tháng, năm. số lượng tiền, số lượng các tổ chức, cá nhân ủng hộ vào quỹ được cập nhật vào lúc 11h và 17h hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, website của Kho bạc Nhà nước và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo công bố của Kho bạc Nhà nước, tính đến 11h ngày 18/6, Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 có số dư là 5.708 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); 318.941 tổ chức, cá nhân đã đóng góp. Còn 43 đơn vị, tổ chức cam kết chi nhưng chưa chuyển, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết theo cam kết.

Với chức năng quản lý tài chính, Bộ Tài chính quy định nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ sẽ gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại mà Kho bạc Nhà nước lựa chọn, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. Việc lựa chọn kỳ hạn gửi do Ban Quản lý quỹ căn cứ kế hoạch chi của Bộ Y tế, khả năng nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ và tình hình thị trường.

Sau khoảng thời gian định kỳ, Bộ Tài chính sẽ thống kê lại tổng nguồn tiền của Quỹ tại thời điểm đó gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (tiền, vắc-xin và các loại hình vật chất khác); Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Như vậy, việc đem nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ vắc xin phòng covid-19 đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại sẽ đẩy mạnh việc phát triển nguồn tiền của Quỹ. Cùng với sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, Quỹ vắc xin phòng covid-19 sẽ ngày càng bảo đảm hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đạt hiệu qảu cao hơn.

Công Lý

Đăng nhận xét

30 Nhận xét

 1. Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả

  Trả lờiXóa
 2. Sau khoảng thời gian định kỳ, Bộ Tài chính sẽ thống kê lại tổng nguồn tiền của Quỹ tại thời điểm đó gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (tiền, vắc-xin và các loại hình vật chất khác); Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

  Trả lờiXóa
 3. Số tiền lãi thu được từ việc gửi tiết kiệm này sẽ được cộng lũy kế vào chính nguồn quỹ. Khoản tiền này sẽ không rơi vào túi của bất cứ cá nhân nào được phục vụ chung cho cả cộng đồng với nguyên tắc công khai, minh bạch hóa

  Trả lờiXóa
 4. Với chức năng quản lý tài chính, Bộ Tài chính quy định nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ sẽ gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại mà Kho bạc Nhà nước lựa chọn, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. Việc lựa chọn kỳ hạn gửi do Ban Quản lý quỹ căn cứ kế hoạch chi của Bộ Y tế, khả năng nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ và tình hình thị trường.

  Trả lờiXóa
 5. Quỹ vacccine được xem là một nguồn lực dự phòng phục vụ công tác tiêm chủng quốc gia. Tuy nhiên có những thời điểm thì số tiền này không cần sửu dụng hết vậy thì việc gửi tại các ngân hàng để phát triển vốn là điều nên làm. Tuy nhiên việc này phải được thực hiện một cách chặt chẽ và minh bạch

  Trả lờiXóa
 6. việc đem nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ vắc xin phòng covid-19 đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại sẽ đẩy mạnh việc phát triển nguồn tiền của Quỹ

  Trả lờiXóa
 7. Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay ua vắc xin thì các cơ qu

  Trả lờiXóa
 8. việc công khai Quỹ (số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại) được thông báo hàng tháng, 6 tháng, năm. số lượng tiền, số lượng các tổ chức, cá nhân ủng hộ vào quỹ được cập nhật vào lúc 11h và 17h hàng ngày trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, website của Kho bạc Nhà nước và trên các phương tiện thông tin đại chúng

  Trả lờiXóa
 9. Cùng với sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, Quỹ vắc xin phòng covid-19 sẽ ngày càng bảo đảm hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đạt hiệu qảu cao hơn

  Trả lờiXóa
 10. Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả

  Trả lờiXóa
 11. Số tiền lãi thu được từ việc gửi tiết kiệm này sẽ được cộng lũy kế vào chính nguồn quỹ. Khoản tiền này sẽ không rơi vào túi của bất cứ cá nhân nào được phục vụ chung cho cả cộng đồng với nguyên tắc công khai, minh bạch hóa.

  Trả lờiXóa
 12. Việc lựa chọn kỳ hạn gửi do Ban Quản lý quỹ căn cứ kế hoạch chi của Bộ Y tế, khả năng nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ và tình hình thị trường.

  Trả lờiXóa
 13. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay mua vắc xin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét gửi các ngân hàng thương mại để lấy lãi.

  Trả lờiXóa
 14. Quỹ vắc xin phòng covid-19 sẽ ngày càng bảo đảm hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đạt hiệu qảu cao hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay mua vắc xin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét gửi các ngân hàng thương mại để lấy lãi. Số tiền lãi thu được từ việc gửi tiết kiệm này sẽ được cộng lũy kế vào chính nguồn quỹ. Khoản tiền này sẽ không rơi vào túi của bất cứ cá nhân nào được phục vụ chung cho cả cộng đồng với nguyên tắc công khai, minh bạch hóa.

   Xóa
 15. Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay mua vắc xin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét gửi các ngân hàng thương mại để lấy lãi

  Trả lờiXóa
 16. Thật vậy, Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 17. Bởi vì quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay mua vắc xin thì việc gửi ngân hàng là điều hợp lí xem xét thực hiện

  Trả lờiXóa
 18. Cùng với sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, Quỹ vắc xin phòng covid-19 sẽ ngày càng bảo đảm hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đạt hiệu qảu cao hơn.

  Trả lờiXóa
 19. Tạm thời khi mà số tiền sử dụng để mua vắc xin chưa dùng tới thì gửi ngân hàng để sinh ra lãi là điều hoàn toàn hợp lí có thể xem xét thực hiện mà. Chỉ cần mọi thứ được công khai minh bạch để mọi người cùng biết thôi. Hi vọng người dân vẫn sẽ tích cực quyên góp cho quỹ văc xin để có thể nhanh chóng mua đủ văc xin cho người dân

  Trả lờiXóa
 20. Đều là việc có lợi thì có lý do gì mà chúng ta không dơ tay ủng hộ Nhà nước trong việc làm như vậy. tin tưởng tuyệt đối vào mọi sự lựa chọn và chính sách của Đảng nhà nước. Có thể thấy Nhà nước ta đã luôn lựa chọn những việc làm tốt nhất cho quần chúng nhân dân để hạn chế tối thiểu những thiệt hại đến với người dân

  Trả lờiXóa
 21. Tất cả đều vì lợi ích chung của nhà nước, của nhân dân. Hi vọng quỹ vắc xin sẽ ngày càng lớn mạnh, nhà nước sẽ tận dụng mọi mối quan hệ ngoại giao để tiêm đầy đủ vắc xin! Cái khó khăn trước mắt chính là tìm kiếm nguồn vắc xin, hi vọng nhà nước ta sẽ làm tốt để chúng ta có đủ lượng để hoàn thành mục tiêu tiêm cho 75% dân số trong năm 2021

  Trả lờiXóa
 22. Mong muốn số tiền sẽ công khai, minh bạch. Số tiền lãi sẽ bổ sung vào số tiền vốn để mua vắc xin, đảm bảo số tiền này sẽ không rơi vào tay bất cứ một cá nhân nào với mục đích xấu. Có như vậy thì nhân dân mới càng ngày càng tin tưởng, đặt trọn niềm tin chung tay góp sức cùng nhà nước chống dịch

  Trả lờiXóa
 23. Sau khoảng thời gian định kỳ, Bộ Tài chính sẽ thống kê lại tổng nguồn tiền của Quỹ tại thời điểm đó gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (tiền, vắc-xin và các loại hình vật chất khác); Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; Các nguồn thu hợp pháp khác . Và mong rằng nhà nước sẽ công khai số tiền này

  Trả lờiXóa
 24. Đây được coi như là một nguồn dữ phòng của quỹ tiêm chủng quốc gia . Hiện tại khi mà số tiền chưa dùng tới thì chúng ta có thể tạm thời gửi vào ngân hàng để sinh lãi, số tiền lớn vậy nên tiền lãi cũng khá là đáng kể đấy ạ, có thể hỗ trợ đáng kẻ cho việc mua vắc xin tiêm phòng cho người dân của ta

  Trả lờiXóa
 25. Sau khoảng thời gian định kỳ, Bộ Tài chính sẽ thống kê lại tổng nguồn tiền của Quỹ tại thời điểm đó gồm: Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (tiền, vắc-xin và các loại hình vật chất khác); Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

  Như vậy, việc đem nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ vắc xin phòng covid-19 đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại sẽ đẩy mạnh việc phát triển nguồn tiền của Quỹ. Cùng với sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, Quỹ vắc xin phòng covid-19 sẽ ngày càng bảo đảm hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đạt hiệu qảu cao hơn.

  Trả lờiXóa
 26. Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay mua vắc xin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét gửi các ngân hàng thương mại để lấy lãi.

  Trả lờiXóa
 27. Quỹ vắc xin phòng covid 19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Trong những trường hợp quỹ vắc xin phòng covid-19 có khoản tiền nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng để phòng chống covid hay mua vắc xin thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét gửi các ngân hàng thương mại để lấy lãi. Số tiền lãi thu được từ việc gửi tiết kiệm này sẽ được cộng lũy kế vào chính nguồn quỹ. Khoản tiền này sẽ không rơi vào túi của bất cứ cá nhân nào được phục vụ chung cho cả cộng đồng với nguyên tắc công khai, minh bạch hóa.

  Trả lờiXóa
 28. Với chức năng quản lý tài chính, Bộ Tài chính quy định nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ sẽ gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại mà Kho bạc Nhà nước lựa chọn, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. Việc lựa chọn kỳ hạn gửi do Ban Quản lý quỹ căn cứ kế hoạch chi của Bộ Y tế, khả năng nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ và tình hình thị trường.

  Trả lờiXóa
 29. việc đem nguồn vốn nhàn rỗi của Quỹ vắc xin phòng covid-19 đi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại sẽ đẩy mạnh việc phát triển nguồn tiền của Quỹ. Cùng với sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, Quỹ vắc xin phòng covid-19 sẽ ngày càng bảo đảm hơn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 đạt hiệu qảu cao hơn.

  Trả lờiXóa