Header Ads Widget

Responsive Advertisement

MỖI CỬ TRI CẦN CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI LÁ PHIẾU CỦA MÌNH ĐỂ CÁC ĐỐI TƯỢNG XẤU KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ XÂM NHẬP BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN

 Chỉ còn mấy ngày nữa là cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền bầu cử của mình để bầu ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho chính mình thực hiện các quyền mà pháp luật ghi nhận. Bầu của là quyền cơ bản của một công dân và là nơi để chính người dân thể hiện sự làm chủ đất nước của mình, bầu cho ai là quyền của mỗi cá nhân tuy nhiên mỗi cử tri cần phải có trách nhiệm với chính lá phiếu, chính sự lựa chọn của mình để lựa chọn những người ưu tú nhất để đại diện cho mình.

 

MỖI CỬ TRI CẦN CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI LÁ PHIẾU CỦA MÌNH ĐỂ CÁC ĐỐI TƯỢNG XẤU KHÔNG CÓ CƠ HỘI ĐỂ XÂM NHẬP BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN

Từ trước đến nay thủ đoạn tìm mọi cách để cài cắm các đối tượng xấu vào bộ máy chính quyền nhằm chống phá ngay từ bên trong luôn là cách thức mà các thế lực thù địch, phản động mong muốn thực hiện. Mỗi khi đến kỳ bầu cử thì hoạt động này của chúng lại càng được biểu hiện một cách quyết liệt, trắng trợn và manh động. Các đối tượng phản động, phần tử xấu tìm cách che giấu lý lịch, đánh bóng tên tuổi, lợi dụng quyền ứng cử, tự ứng cử của công dân, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thái độ thờ ơ thiếu trách nhiệm của một bộ phận cử tri để qua đó tìm cách xâm nhập bộ máy chính quyền.

Đây là âm mưu, ý đồ thâm độc, xảo quyệt. Nếu công tác rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự của chúng ta không tốt, có những kẽ hở thì khi các đối tượng này có được một vị trí nhất định trong bộ máy chính quyền thì hậu quả không thể lường hết được. Mặt khác khi chúng ta phát hiện, đấu tranh ngăn chặn ngay từ đầu thì các đối tượng phản động, phần tử xấu tìm cách vu cáo, xuyên tạc rằng các cơ quan chức năng vi phạm dân chủ, nhân quyền, kêu gọi tẩy chay bầu cử.

Trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá nguy hiểm trên, một mặt các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt trong việc triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời từ xa, từ sớm, từ cơ sở, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động chống phá, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mặt khác, mỗi cử tri cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khi đưa ra những lựa chọn của mình thể hiện qua các lá phiếu bầu cho mỗi ứng viên ở các vị trí khác nhau, bảo đảm những lựa chọn mình đưa ra trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ về các thông tin của mỗi ứng viên, tránh tư tưởng qua loa, đại khái, lựa chọn một cách cảm tính./.

LOXEBEN

Đăng nhận xét

23 Nhận xét

 1. Trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá nguy hiểm trên, một mặt các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt trong việc triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời từ xa, từ sớm, từ cơ sở, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động chống phá, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác

  Trả lờiXóa
 2. mỗi cử tri cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khi đưa ra những lựa chọn của mình thể hiện qua các lá phiếu bầu cho mỗi ứng viên ở các vị trí khác nhau, bảo đảm những lựa chọn mình đưa ra trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ về các thông tin của mỗi ứng viên, tránh tư tưởng qua loa, đại khái, lựa chọn một cách cảm tính./.

  Trả lờiXóa
 3. Mỗi cử tri khi cầm trên tay lá phiếu đều phải nhận thức được trách nhiệm của mình, lá phiếu của mình là vì quyền lợi của mình và như vậy thì không thể để kẻ xấu đại diện cho tiếng nói của mình

  Trả lờiXóa
 4. Mỗi cử tri cần phải có trách nhiệm với chính lá phiếu, chính sự lựa chọn của mình để lựa chọn những người ưu tú nhất để đại diện cho mình, đừng để các thế lực thù địch nó lợi dụng

  Trả lờiXóa
 5. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. <Mỗi cử tri cần có trách nhiệm với chính lá phiếu mà mình đã lựa chọn để chọn ra người ưu tú nhất

  Trả lờiXóa
 6. Bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, vì vậy mỗi người cần chịu trách nhiệm cho lá phiếu mình đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 7. Mỗi người dân hãy tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 8. Việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng

  Trả lờiXóa
 9. Thật vậy, bầu cử không thể thành công nếu không có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của người dân. Mỗi người dân chúng ta cần hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình cũng như ý nghĩa của mỗi lá phiếu để tích cực tham gia bầu cử

  Trả lờiXóa
 10. Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện được thực hiện việc lựa chọn đại biểu vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

  Trả lờiXóa
 11. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực Nhà nước và việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

  Trả lờiXóa
 12. Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Mỗi người dân có quyền và trách nhiệm bầu cử cũng như có trách nhiệm với chính sự lựa chọn của mình

  Trả lờiXóa
 13. Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Tuy nhiên,mỗi người cần có trách nhiệm với lá phiếu của mình, không để kẻ xấu xuyên tạc lợi dụng

  Trả lờiXóa
 14. lá phiếu của cử tri mỗi khi đi bầu Quốc hội sao cho Quốc hội có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 15. Lựa chọn những đại biểu xứng đáng là quyền lợi và nghĩa vụ của người cử tri. Lá phiếu cử tri có giá trị rất cao quý; nó là một dấu hiệu xác nhận rằng nhân dân ta thật sự làm chủ nước nhà.

  Trả lờiXóa
 16. Phát huy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của người Việt Nam, mỗi chúng ta hãy phát huy đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình tham gia cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 17. Hãy ghi nhớ rằng mỗi lá phiếu đều là đại diện cho quyền của chính các bạn , là các bạn đang được quyền quyết định vận mệnh đất nước, đấy là bạn tin tưởng và bầu cho ai sẽ trở thành người đại diện cho tiếng nói của các bạn, vậy nên hãy thông minh tỉnh táo vào

  Trả lờiXóa
 18. Cầm trên tay tờ lá phiếu cử tri là một cái niềm vinh hạnh khó tả, cảm giác như cầm trên tay vận mệnh đất nước vậy. Hãy sáng suốt lựa chọn ra người thích hợp để có thể đại diện cho các bạn, ở đây chính là đại diện việc phát biểu lên mong muốn và quyền lợi của các bạn

  Trả lờiXóa
 19. Hãy thể hiện minh là một người có trách nhiệm với lá phiếu của chính mình đi nào các bạn! Đi bầu cử chính là nghĩa vụ và là quyền của công dân đó. Còn nếu đéo đi như một số kẻ thì đừng có mở mồm nói rằng Việt Nam không có nhân quyền, nhân sự đã được sắp đặt nhé

  Trả lờiXóa
 20. Hãy ghi nhớ rằng : "Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.". Đừng bỏ đi cái quyền cơ bản của mình nha ;)

  Trả lờiXóa
 21. Đúng là kẻ ngu dốt thì mới đi từ chối thực hiện cái quyền lợi của mình. Sao phải ngu dốt đi nghe theo mấy lời tuyên truyền bậy bạ của những đối tượng làm gì ạ? Khi mà cầm trong tay lá phiếu củ tri thì cứ mạnh dạn bày tỏ quan điểm của chính mình, chọn lựa người mà mình cảm thấy xuất sắc

  Trả lờiXóa
 22. Mọi người nên để ý trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá nguy hiểm trên, một mặt các cơ quan chức năng cần phải quyết liệt trong việc triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời từ xa, từ sớm, từ cơ sở, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động chống phá, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác

  Trả lờiXóa
 23. Từ trước đến nay thủ đoạn tìm mọi cách để cài cắm các đối tượng xấu vào bộ máy chính quyền nhằm chống phá ngay từ bên trong luôn là cách thức mà các thế lực thù địch, phản động mong muốn thực hiện. Do đó trách nhiệm của người dân là rất lớn trong việc phát hiện và ngăn chặn sự nhúng tay nhúng chân của các đối tượng đó vào bộ máy nhà nước

  Trả lờiXóa