Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND CÁC CẤP LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN

 Ngày 23.05 tới là ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu bầu ra những con người xứng đáng nhất đại diện cho mình tham gia vào bộ máy chính quyền, khi thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đến gần, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng gia tăng tuyên truyền, phổ biến, tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên quy mô, phạm vi ngày càng lớn với tính chất, mức độ quyết liệt, nguy hiểm. Do vậy, mỗi cử tri cần nhận thức và thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, mỗi cử tri cần nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà mỗi cử tri là một mảnh ghép cho thành công của sự kiện. Đồng thời đây cũng là hoạt động mà mỗi công dân thực hiện khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Thứ hai, mỗi cử tri cần nhận thức việc đi bỏ phiếu là quyền và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc thực hiện quyền làm chủ đất nước của bản thân mình. Tránh tư tưởng nhận thức lệch lạc, tin theo sự kích động của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu cho rằng “bầu cử là quyền chứ không phải nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân nên thích thì đi bầu cử không thích thì không đi” – đây là một nhận thức rất sai lầm và cực kỳ nguy hiểm.

 Thứ ba, mỗi cử tri cần ý thức và góp sức trong việc cùng với các cơ quan chức năng đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cuộc bầu cử. Mỗi cử tri là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh này đồng thời tuyên truyền cho người thân trong gia đình, cùng như những người khác trong cộng đồng nhận thức được âm mưu, thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử của các đối tượng xấu để một mặt giúp các cơ quan chức năng phát hiện các âm mưu, ý đồ hoạt động của các đối tượng xấu; mặt khác tự mình không trở thành đối tượng bị lợi dụng, tiêm nhiễm, lôi kéo, dẫn đến có các hành vi sai lệch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của Nhà nước và nhân dân.

Thứ tư, mỗi cử tri cần nhận thức được tầm quan trọng của lá phiếu trong tay mình, từ đó có ý thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn những ứng viên có năng lực, trình độ, đạo đức để đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện ý chí, quyền lợi của chính bản thân, gia đình và xã hội.

 

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND CÁC CẤP LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN

Như vậy, ngày toàn dân đi bầu cử 23.05.2021 tới diễn ra tốt đẹp, đây thành công, lựa chọn được những người xứng đáng đứng trong đội ngũ chính quyền phụ thuộc rất lớn vào chính mỗi lá phiếu của cử tri cả nước. Do đó, mỗi cử tri cần hiểu rõ về quyền cũng như nghĩa vụ với chính bản thân mình cũng như với đất nước, sáng suốt lựa chọn những người ưu tú nhất vào những vị trí quan trọng của đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn mà các đối tượng xấu đã, đang thực hiện nhằm gây rối, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

NGẠO

Đăng nhận xét

7 Nhận xét

 1. mỗi cử tri cần nhận thức được tầm quan trọng của lá phiếu trong tay mình, từ đó có ý thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn những ứng viên có năng lực, trình độ, đạo đức để đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện ý chí, quyền lợi của chính bản thân, gia đình và xã hội.

  Trả lờiXóa
 2. mỗi cử tri cần nhận thức việc đi bỏ phiếu là quyền và cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc thực hiện quyền làm chủ đất nước của bản thân mình.

  Trả lờiXóa
 3. Bầu cử vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân. Đây là lúc nhân dân thể hiện tiếng nói của mình để bầu ra những đại biểu đủ đức đủ tài đại diện cho tiếng nói của nhân dân

  Trả lờiXóa
 4. Cùng với thành công của đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Chính vì vậy, tham gia bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm vẻ vang của công dân.

  Trả lờiXóa
 5. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.

  Trả lờiXóa
 6. Việc tham gia bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm vẻ vang của công dân. Vì vậy, mỗi người cấn ý thức được điều đó và nâng cao trách nhiệm của mình

  Trả lờiXóa
 7. Mọi người dân cũng cần tỉnh táo, cẩn trọng, cảnh giác và tích cực, chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là chống phá cuộc bầu cử của nhân dân ta hiện nay của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa