Header Ads Widget

Responsive Advertisement

HÀ NỘI SẼ SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC TRANG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG XÃ HỘI

 Theo kế hoạch đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2022 vừa được UBND thành phố Hà Nội công bố, trong thời gian tới Hà Nội sẽ đưa ra nhiều các quy định nhằm quản lý chặt chẽ hơn hệ thống báo chí, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội với mục tiêu triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, ngăn chặn các thông tin độc hại trên các nền tảng mạng xã hội.

 

HÀ NỘI SẼ SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC TRANG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MẠNG XÃ HỘI

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, UBND thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Thứ nhất, thành phố sẽ quản lý thông tin trên các báo, tạp chí điện tử theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành của thành phố nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Thứ hai, Thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực trong môi trường mạng, góp phần phát huy thế mạnh của báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (nhất là mạng xã hội trong nước), trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền.

- Thứ ba, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm về cung cấp thông tin trên báo, tạp chí điện tử, mạng xã hội, có biện pháp xử lý theo quy định.

- Thứ tư, Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin sai sự thật trên môi trường mạng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn.

Bốn hoạt động nêu trên đều được UBND thành phố đặc biệt quan tâm triển khai từ nhiều năm trước. Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội tiếp tục đẩy mạng theo hướng có quy định chặt chẽ hơn, đi vào chiều sâu và quy định rõ trách nhiêm của cơ quan quản lý. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là cơ quan chủ trì trong việc bảo đảm an ninh thông tin mạng.

Trong nhiều năm trở lại đây, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác quản lý thông tin đăng tải trên không gian mạng, hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn, tích cực đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch nhằm bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực này như vi phạm quy định của Luật báo chí, Luật an ninh mạng, Bộ luật hình sự…đã tạo sự răn đe chung cho toàn cộng đồng.

Là đầu tàu của cả nước, hy vọng Hà Nội vẫn sẽ giữ vững vai trò bảo đảm an ninh mạng và hoạt động của lĩnh vực báo chí, tiếp tục đem lại cho người dân một môi trường thông tin an toàn, lành mạnh, tích cực.

Công Lý

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Phải Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm về cung cấp thông tin trên báo, tạp chí điện tử, mạng xã hội, có biện pháp xử lý theo quy định.

  Trả lờiXóa
 2. Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạng theo hướng có quy định chặt chẽ hơn, đi vào chiều sâu và quy định rõ trách nhiêm của cơ quan quản lý. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là cơ quan chủ trì trong việc bảo đảm an ninh thông tin mạng.

  Trả lờiXóa
 3. Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội tiếp tục đẩy mạng theo hướng có quy định chặt chẽ hơn, đi vào chiều sâu và quy định rõ trách nhiêm của cơ quan quản lý. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là cơ quan chủ trì trong việc bảo đảm an ninh thông tin mạng

  Trả lờiXóa
 4. Các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực này như vi phạm quy định của Luật báo chí, Luật an ninh mạng, Bộ luật hình sự…đã tạo sự răn đe chung cho toàn cộng đồng.

  Trả lờiXóa
 5. Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác quản lý thông tin đăng tải trên không gian mạng, hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn, tích cực đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch nhằm bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

  Trả lờiXóa
 6. Là đầu tàu của cả nước, hy vọng Hà Nội vẫn sẽ giữ vững vai trò bảo đảm an ninh mạng và hoạt động của lĩnh vực báo chí, tiếp tục đem lại cho người dân một môi trường thông tin an toàn, lành mạnh, tích cực.

  Trả lờiXóa
 7. g đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực trong môi trường mạng, góp phần phát huy thế mạnh của báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (nhất là mạng xã hội trong nước), trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền.

  Trả lờiXóa
 8. Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong công tác quản lý thông tin đăng tải trên không gian mạng, hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn, tích cực đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch nhằm bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

  Trả lờiXóa
 9. Thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực trong môi trường mạng, góp phần phát huy thế mạnh của báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội (nhất là mạng xã hội trong nước), trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trong công tác tuyên truyền

  Trả lờiXóa
 10. tích cực đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch nhằm bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhânv

  Trả lờiXóa
 11. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Nhận diện, xử lý thông tin giả, thông tin sai sự thật trên môi trường mạng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn.

  Trả lờiXóa
 12. Là đầu tàu của cả nước, hy vọng Hà Nội vẫn sẽ giữ vững vai trò bảo đảm an ninh mạng và hoạt động của lĩnh vực báo chí, tiếp tục đem lại cho người dân một môi trường thông tin an toàn, lành mạnh, tích cực.

  Trả lờiXóa