Header Ads Widget

Responsive Advertisement

USCIRF VẪN MÙ QUÁNG TIN RẰNG VIỆT NAM VI PHẠM TỰ DO TÔN GIÁO

Trong nhiều năm trở lại đây, Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) vẫn mù quáng chạy theo tư tưởng luôn cho rằng Việt Nam là quốc gia vi phạm tự do tôn giáo, tổ chức này luôn nung nấu ý đồ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) của chính phủ Hoa Kỳ. Nếu lọt vào danh sách đen này đồng nghĩa quốc gia đó sẽ gặp phải rất nhiều lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.

 

USCIRF VẪN MÙ QUÁNG TIN RẰNG VIỆT NAM VI PHẠM TỰ DO TÔN GIÁO

Trong Phúc trình 2021 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam công bố ngày 21/4, USCIRF cho rằng tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam nhìn chung có xu hướng giống như năm 2019 khi nhà cầm quyền Việt Nam vừa thực thi Luật Tôn giáo tín ngưỡng nhưng cũng vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đặc biệt đối với các nhóm tôn giáo độc lập và kể cả đối với các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhận. Tuy nhiên, dựa vào nguồn tài liệu nào để khẳng định Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo thì USCIRF lại không hề đưa ra như mọi khi.

Một vấn đề nữa là USCIRF ngang nhiên đưa ra yêu sách đòi Việt Nam chỉnh sửa Luật Tôn giáo tín ngưỡng và tạo điều kiện tốt hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận, yêu cầu ngưng sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt là nhóm tôn giáo người Hmong theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên. Những nhóm tôn giáo mà USCIRF đứng ra bảo vệ là các hội nhóm theo tín ngưỡng không chính thống, hoạt động nhỏ lẻ trong đó có nhiều xu hướng đi ngược với pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, những nhóm tín ngưỡng này cũng không có giáo lý, giáo luật cụ thể nào, thậm chí còn một số hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Tự do tôn giáo không có nghĩa là chính quyền bắt buộc phải thừa nhận cả những nhóm người lợi dụng tôn giáo để trục lợi hay vi phạm pháp luật hoặc phải thừa nhận những thứ bàng môn tà đạo. Những nhóm tôn giáo mà USCIRF đưa ra đều là những nhóm người không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không hội tụ đủ điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

Một Ủy ban của Chính phủ Hoa Kỳ khá có tiếng nói như USCIRF nhưng lại đưa ra nhiều lời tuyên bố vô căn cứ, thể hiện tư tưởng thù địch với quốc gia như Việt Nam là điều không thể chấp nhận được. Từ trước đến nay, Việt Nam luôn là quốc gia được thế giới tin tưởng về mức độ tự do tôn giáo bởi Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện rất tốt cho người dân tham gia sinh hoạt với những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp.

Công Lý

Đăng nhận xét

6 Nhận xét

 1. Một Ủy ban của Chính phủ Hoa Kỳ khá có tiếng nói như USCIRF nhưng lại đưa ra nhiều lời tuyên bố vô căn cứ, thể hiện tư tưởng thù địch với quốc gia như Việt Nam là điều không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 2. Một vấn đề nữa là USCIRF ngang nhiên đưa ra yêu sách đòi Việt Nam chỉnh sửa Luật Tôn giáo tín ngưỡng và tạo điều kiện tốt hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận, yêu cầu ngưng sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt là nhóm tôn giáo người Hmong theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên

  Trả lờiXóa
 3. Những nhóm tôn giáo mà USCIRF đứng ra bảo vệ là các hội nhóm theo tín ngưỡng không chính thống, hoạt động nhỏ lẻ trong đó có nhiều xu hướng đi ngược với pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, những nhóm tín ngưỡng này cũng không có giáo lý, giáo luật cụ thể nào, thậm chí còn một số hành vi bị pháp luật nghiêm cấm

  Trả lờiXóa
 4. Tự do tôn giáo không có nghĩa là chính quyền bắt buộc phải thừa nhận cả những nhóm người lợi dụng tôn giáo để trục lợi hay vi phạm pháp luật hoặc phải thừa nhận những thứ bàng môn tà đạo. Những nhóm tôn giáo mà USCIRF đưa ra đều là những nhóm người không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không hội tụ đủ điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 5. Một vấn đề nữa là USCIRF ngang nhiên đưa ra yêu sách đòi Việt Nam chỉnh sửa Luật Tôn giáo tín ngưỡng và tạo điều kiện tốt hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận, yêu cầu ngưng sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt là nhóm tôn giáo người Hmong theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên. Những nhóm tôn giáo mà USCIRF đứng ra bảo vệ là các hội nhóm theo tín ngưỡng không chính thống, hoạt động nhỏ lẻ trong đó có nhiều xu hướng đi ngược với pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, những nhóm tín ngưỡng này cũng không có giáo lý, giáo luật cụ thể nào, thậm chí còn một số hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

  Trả lờiXóa
 6. Tự do tôn giáo không có nghĩa là chính quyền bắt buộc phải thừa nhận cả những nhóm người lợi dụng tôn giáo để trục lợi hay vi phạm pháp luật hoặc phải thừa nhận những thứ bàng môn tà đạo. Những nhóm tôn giáo mà USCIRF đưa ra đều là những nhóm người không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không hội tụ đủ điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

  Một Ủy ban của Chính phủ Hoa Kỳ khá có tiếng nói n

  Trả lờiXóa