Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỚI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

 Ngày 23.05.2021 được Quốc Hội quyết định chọn làm ngày diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước ngày toàn dân đi bầu cử để bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Sau khi Đại hội XIII kết thúc, thời gian qua các bộ phận được phân công nhiệm vụ tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ diễn ra trong hơn 3 tháng nữa. Tuy nhiên, cứ mỗi dịp đất nước có các sự kiện quan trong thì các đối tượng xấu, đối tượng chống đối lại lợi dụng để đưa ra luận điệu hết sức sai lệch và thâm hiểm như: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v…

 

CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VỚI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Chúng quy kết cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Từ đây, các đối tượng đưa ra yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử; phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ v.v…

Có thể thấy rằng, nững luận điệu, nhận định mà các đối tượng đang rêu rao như trên là hoàn toàn sai sự thật, sai bản chất và sai cả về thực tiễn rất nhiều năm qua. Thực tế nhiều năm qua đã chứng minh, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự thống nhất trong công tác bầu cử; góp phần lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đối với đội ngũ đại biểu; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế có những biến động rất phức tạp từ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Do đó, nếu không có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng Cộng sản, chắc chắn nhiều vấn đề bất ổn sẽ nảy sinh, là mầm mống cho sự suy yếu của đất nước. Thực tiễn đã chứng minh, không chỉ trong công tác bầu cử các đại biểu đại diện cho nhân dân thể hiện tiếng nói, thực thi quyền lực nhân dân mà trong tất cả các công việc của đất nước có bàn tay dẫn dắt, chèo lái của Đảng cộng sản thì đều đạt được những thành tựu vượt bậc đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đây là một điều không luận điệu nào có thể phủ nhận!

NGẠO

Đăng nhận xét

6 Nhận xét

 1. Thực tiễn đã chứng minh, không chỉ trong công tác bầu cử các đại biểu đại diện cho nhân dân thể hiện tiếng nói, thực thi quyền lực nhân dân mà trong tất cả các công việc của đất nước có bàn tay dẫn dắt, chèo lái của Đảng cộng sản thì đều đạt được những thành tựu vượt bậc đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đây là một điều không luận điệu nào có thể phủ nhận!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "chó cứ sủa và dòng người cứ đi" chúng có nói gì đi chăng nữa thì nhân dân vãn luôn tin váo sự lãnh đạo của Đảng, vẫn hưởng ứng việc bầu cử ra những đại diện ưu tú của nhân dân để lãnh đạo đất nước

   Xóa
 2. Bầu cử đại biểu là thể hiện tiếng nói, quyền làm chủ của nhân dân khi chọn lựa những người đủ đức, đủ tài để bảo vệ cho quyền lợi của mình, vì nhân dân mà cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đây là một hình thức rất dân chủ và văn minh

   Xóa
 3. những luận điệu, nhận định mà các đối tượng đang rêu rao như trên là hoàn toàn sai sự thật, sai bản chất và sai cả về thực tiễn rất nhiều năm qua

  Trả lờiXóa
 4. Công tác bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế có những biến động rất phức tạp từ tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Do đó, nếu không có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng Cộng sản, chắc chắn nhiều vấn đề bất ổn sẽ nảy sinh, là mầm mống cho sự suy yếu của đất nước.

  Trả lờiXóa