Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NGHỊ QUYẾT VỀ CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIỆT NAM ĐỀ XUẤT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC THÔNG QUA

 Ngày 7/12/2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập "Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh" vào ngày 27/12 hàng năm. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ trong lĩnh vực này, cũng là Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng LHQ.

 

NGHỊ QUYẾT VỀ CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIỆT NAM ĐỀ XUẤT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC THÔNG QUA

Đề xuất của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nước thành viên Liên hợp quốc. Các nước Canada, Niger, Senegal, Saint Vincent& Grenedines và Tây Ban Nha đã tham gia đồng tác giả với Việt Nam và 107 nước khác tại tất cả các khu vực đã tham gia đồng bảo trợ Nghị quyết. 

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức trong hệ thống của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp.  

Có thể nói, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế nói chung, và Việt Nam nói riêng. Đây là sự ghi dấu của Việt Nam trong lòng của cộng đồng quốc tế, khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong quan hệ quốc tế ngày càng được củng cố và phát triển. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra sáng kiến, chủ trì xây dựng dự thảo và quá trình đàm phán dự thảo, vận động và được Đại Hội Đồng thông qua bằng hình thức đồng thuận của toàn bộ các quốc gia thành viên. Chính những thành tựu của Việt Nam trong kiểm soát dịch COVID-19 đã tạo ra một sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng quốc tế khi chúng ta đàm phán, cũng như khi chúng ta vận động các nước đồng bảo trợ.

AN THIÊN

Đăng nhận xét

13 Nhận xét

 1. Chính những thành tựu của Việt Nam trong kiểm soát dịch COVID-19 đã tạo ra một sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng quốc tế khi chúng ta đàm phán, cũng như khi chúng ta vận động các nước đồng bảo trợ.

  Trả lờiXóa
 2. Chính những thành tựu của Việt Nam trong kiểm soát dịch COVID-19 đã tạo ra một sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng quốc tế khi chúng ta đàm phán, cũng như khi chúng ta vận động các nước đồng bảo trợ.

  Trả lờiXóa
 3. Ngày 7/12/2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập "Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh" vào ngày 27/12 hàng năm. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ trong lĩnh vực này, cũng là Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng LHQ.

  Trả lờiXóa
 4. Điều này đã thể hiện được uy tín, sự tín nhiệm mà các quốc gia thành viên LHQ dành cho VN

  Trả lờiXóa
 5. Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các tổ chức trong hệ thống của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp.

  Trả lờiXóa
 6. Điều này cho thấy tiếng nói của VN là không hề nhỏ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ngày càng to và rõ là khác, cho bọn Tàu điếc cũng fai rõ

   Xóa
 7. Chính những thành tựu của Việt Nam trong kiểm soát dịch COVID-19 đã tạo ra một sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng quốc tế khi chúng ta đàm phán, cũng như khi chúng ta vận động các nước đồng bảo trợ.

  Trả lờiXóa
 8. sự kiện này có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế nói chung, và Việt Nam nói riêng

  Trả lờiXóa