Header Ads Widget

Responsive Advertisement

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CỦA HÀ NỘI: BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

 Sáng ngày 7/12/2020, HĐND Thành phố Hà Nội XV chính thức khai mạc kỳ họp 18 kéo dài 3 ngày (từ 7 đến 9/12/2020). Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố. Kỳ họp này sẽ kiện toàn các chức danh, trong đó bầu Chủ tịch HĐND thành phố và 5 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC CỦA HÀ NỘI: BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

 

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại. Ông cũng cho biết, căn cứ đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và quy định của trung ương, Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những cán bộ có tín nhiệm cao nhất trong số các các bộ được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, dự kiến phân công trong các lĩnh vực: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, Bí thư Hà Nội đã đề xuất chủ đề năm 2021 là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

 Dự kiến công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh nêu trên được HĐND thành phố Hà Nội thực hiện vào chiều 9/12/2020, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, qua đó xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố Hà Nội.

AN THIÊN

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, qua đó xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố Hà Nội.

  Trả lờiXóa
 2. Sáng ngày 7/12/2020, HĐND Thành phố Hà Nội XV chính thức khai mạc kỳ họp 18 kéo dài 3 ngày (từ 7 đến 9/12/2020). Kỳ họp xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố. Kỳ họp này sẽ kiện toàn các chức danh, trong đó bầu Chủ tịch HĐND thành phố và 5 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.


  Trả lờiXóa
 3. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại.

  Trả lờiXóa
 4. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, qua đó xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố Hà Nội.

  Trả lờiXóa
 5. căn cứ đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và quy định của trung ương, Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những cán bộ có tín nhiệm cao nhất trong số các các bộ được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, dự kiến phân công trong các lĩnh vực: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Trả lờiXóa
 6. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, qua đó xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố Hà Nội.

  Trả lờiXóa
 7. căn cứ đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và quy định của trung ương, Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những cán bộ có tín nhiệm cao nhất trong số các các bộ được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, dự kiến phân công trong các lĩnh vực: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Trả lờiXóa
 8. hi vọng bộ máy mới sẽ hoạt động hiệu quả

  Trả lờiXóa
 9. Cao tốc Cát linh Hà Đông hvong sớm ổn

  Trả lờiXóa