Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TỔNG KẾT NĂM 2020 - GDP CỦA VIỆT NAM LỌT VÀO TỐP CAO NHẤT THẾ GIỚI

 Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê công bố ngày 27/12/2020 thì tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 của Việt Nam ước tính tăng 2,91% so với năm trước. Trong mức tăng GDP chung toàn nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%; khu vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5% vào tốc độ tăng GDP của cả nước.

 

TỔNG KẾT NĂM 2020 - GDP CỦA VIỆT NAM LỌT VÀO TỐP CAO NHẤT THẾ GIỚI

Cũng theo số liệu này, tăng trưởng kinh tế cho thấy sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Trong đó, quý 1 tăng 3,68%, quý 2 tăng 0,39%, quý 3 tăng 2,69%, quý 4 tăng 4,48%.

Có được mức tăng trưởng khởi sắc này do Việt Nam đã làm rất tốt và kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Cùng với đó, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 1-8-2020 tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. 

 Trong khi các quốc gia khác trên thế giới vẫn oằn mình chống lại dịch Covid-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội toàn thế giới. Một số quốc gia như Anh, Nhật…quay lại thời kì phong tỏa đất nước do sự xuất hiện của các chủng bệnh mới thì Việt Nam chúng ta vẫn có sự tăng trưởng nhất định về kinh tế. Tuy rằng đây là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 - 2020, nhưng có thể nói trong bối cảnh hiện tại thì đây là thành công lớn của Việt Nam. 

Có thể nói, tổng kết một năm 2020 của Việt Nam - tuy là một năm khó khăn về nhiều mặt do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nhìn lại có thể nói là một năm thành công của Việt Nam. Không chỉ thể hiện qua những con số ấn tượng về sự tăng trưởng GDP mà còn về chính sách ngoại giao, về công tác phòng chống dịch bệnh, kinh nghiệm để chúng ta giữ vững được đất nước, bảo vệ người dân và tinh thần “không một ai bị bỏ lại phía sau” của Việt Nam sẽ còn mãi và có sức mạnh lan tỏa lớn.

Thành tựu đó cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

AN THIÊN

Đăng nhận xét

8 Nhận xét

 1. Có thể nói, tổng kết một năm 2020 của Việt Nam - tuy là một năm khó khăn về nhiều mặt do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng nhìn lại có thể nói là một năm thành công của Việt Nam. Không chỉ thể hiện qua những con số ấn tượng về sự tăng trưởng GDP mà còn về chính sách ngoại giao, về công tác phòng chống dịch bệnh, kinh nghiệm để chúng ta giữ vững được đất nước, bảo vệ người dân và tinh thần “không một ai bị bỏ lại phía sau” của Việt Nam sẽ còn mãi và có sức mạnh lan tỏa lớn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thành tựu đó cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

   Xóa
 2. Thành tựu đó cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam - một đất nước anh hùng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thành tựu đó cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

   Xóa
 4. Trong khi các quốc gia khác trên thế giới vẫn oằn mình chống lại dịch Covid-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội toàn thế giới. Một số quốc gia như Anh, Nhật…quay lại thời kì phong tỏa đất nước do sự xuất hiện của các chủng bệnh mới thì Việt Nam chúng ta vẫn có sự tăng trưởng nhất định về kinh tế. Tuy rằng đây là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 - 2020, nhưng có thể nói trong bối cảnh hiện tại thì đây là thành công lớn của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thành tựu đó cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực, cố gắng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội.

   Xóa