Header Ads Widget

Responsive Advertisement

SỨ MỆNH SỔ HỘ KHẨU GIẤY SẼ KẾT THÚC VÀO CUỐI NĂM 2022

 Luật cư trú (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với 93,1% đại biểu tán thành và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021. Một nội dung quan trọng được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm đến là sứ mệnh của sổ hộ khẩu giấy sẽ kết thúc khi nào?

SỨ MỆNH SỔ HỘ KHẨU GIẤY SẼ KẾT THÚC VÀO CUỐI NĂM 2022

 

Kể từ ngày Luật cư trú mới có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31/12/2022. Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi người dân làm các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Bộ Công an đã triển khai hiệu quả các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện khá đầy đủ dữ liệu dân cư. Để triển khai hiệu quả số định danh cá nhân, Quốc hội đã có sự thống nhất cao về thời điểm chuyển đổi hoàn toàn từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang số định danh cá nhân. Bước chuyển đổi này sẽ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dân cư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân so với khi sử dụng sổ hộ khẩu giấy.

Số hóa các dữ liệu là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của Chính phủ điện tử. Với nền cách mạng công nghiệp 4.0, vươn lên xã hội 5.0 như hiện nay thì việc xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy là chủ trương đúng đắn, hợp thời, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của tất cả quần chúng nhân dân. Sổ hộ khẩu giấy không còn phù hợp tạo nên nhiều vấn đề phát sinh gây khó khăn trong công tác quản lý lẫn quá trình chấp hành của người dân, cơ chế vận hành ngày càng phức tạp bởi dân số không ngừng tăng lên.

Sổ hộ khẩu đã hoàn thành tốt sứ mệnh quản lý của mình và cần thay thế bằng hình thức quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Quản lý theo số định danh cá nhân sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí phát sinh, tránh thủ tục hành chính rườm rà cho người dân khi không phải đến tận trụ sở cơ quan Nhà nước để làm các loại thủ tục. Ngoài ra còn bảo đảm quyền tự do đi lại, tự do cư trú của cá nhân mà không bị lệ thuộc vào sổ hộ khẩu.

Công Lý

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Số hóa các dữ liệu là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của Chính phủ điện tử. Với nền cách mạng công nghiệp 4.0, vươn lên xã hội 5.0 như hiện nay thì việc xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy là chủ trương đúng đắn, hợp thời, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của tất cả quần chúng nhân dân. Sổ hộ khẩu giấy không còn phù hợp tạo nên nhiều vấn đề phát sinh gây khó khăn trong công tác quản lý lẫn quá trình chấp hành của người dân, cơ chế vận hành ngày càng phức tạp bởi dân số không ngừng tăng lên.

  Trả lờiXóa
 2. Sổ hộ khẩu đã hoàn thành tốt sứ mệnh quản lý của mình và cần thay thế bằng hình thức quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý

  Trả lờiXóa
 3. Quản lý theo số định danh cá nhân sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí phát sinh, tránh thủ tục hành chính rườm rà cho người dân khi không phải đến tận trụ sở cơ quan Nhà nước để làm các loại thủ tục. Ngoài ra còn bảo đảm quyền tự do đi lại, tự do cư trú của cá nhân mà không bị lệ thuộc vào sổ hộ khẩu

  Trả lờiXóa
 4. Với nền cách mạng công nghiệp 4.0, vươn lên xã hội 5.0 như hiện nay thì việc xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy là chủ trương đúng đắn, hợp thời, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của tất cả quần chúng nhân dân. Sổ hộ khẩu giấy không còn phù hợp tạo nên nhiều vấn đề phát sinh gây khó khăn trong công tác quản lý lẫn quá trình chấp hành của người dân, cơ chế vận hành ngày càng phức tạp bởi dân số không ngừng tăng lên

  Trả lờiXóa
 5. Khi người dân làm các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

  Trả lờiXóa
 6. Bộ Công an đã triển khai hiệu quả các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện khá đầy đủ dữ liệu dân cư. Để triển khai hiệu quả số định danh cá nhân, Quốc hội đã có sự thống nhất cao về thời điểm chuyển đổi hoàn toàn từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang số định danh cá nhân

  Trả lờiXóa
 7. Kể từ ngày Luật cư trú mới có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31/12/2022. Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú

  Trả lờiXóa
 8. Kể từ ngày Luật cư trú mới có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31/12/2022. Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi người dân làm các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

  Trả lờiXóa
 9. Bộ Công an đã triển khai hiệu quả các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện khá đầy đủ dữ liệu dân cư. Để triển khai hiệu quả số định danh cá nhân, Quốc hội đã có sự thống nhất cao về thời điểm chuyển đổi hoàn toàn từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang số định danh cá nhân. Bước chuyển đổi này sẽ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dân cư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân so với khi sử dụng sổ hộ khẩu giấy.

  Trả lờiXóa
 10. Bộ Công an đã triển khai hiệu quả các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện khá đầy đủ dữ liệu dân cư. Để triển khai hiệu quả số định danh cá nhân, Quốc hội đã có sự thống nhất cao về thời điểm chuyển đổi hoàn toàn từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang số định danh cá nhân. Bước chuyển đổi này sẽ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dân cư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân so với khi sử dụng sổ hộ khẩu giấy.

  Trả lờiXóa
 11. Số hóa các dữ liệu là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng của Chính phủ điện tử. Với nền cách mạng công nghiệp 4.0, vươn lên xã hội 5.0 như hiện nay thì việc xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy là chủ trương đúng đắn, hợp thời, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của tất cả quần chúng nhân dân. Sổ hộ khẩu giấy không còn phù hợp tạo nên nhiều vấn đề phát sinh gây khó khăn trong công tác quản lý lẫn quá trình chấp hành của người dân, cơ chế vận hành ngày càng phức tạp bởi dân số không ngừng tăng lên.

  Trả lờiXóa
 12. Bộ Công an đã triển khai hiệu quả các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bổ sung, hoàn thiện khá đầy đủ dữ liệu dân cư. Để triển khai hiệu quả số định danh cá nhân, Quốc hội đã có sự thống nhất cao về thời điểm chuyển đổi hoàn toàn từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang số định danh cá nhân. Bước chuyển đổi này sẽ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý dân cư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân so với khi sử dụng sổ hộ khẩu giấy.

  Trả lờiXóa