Header Ads Widget

Responsive Advertisement

LIÊN HỢP QUỐC NÊN GIỮ ĐÚNG VAI TRÒ CỦA MÌNH VÀ CẦN TUÂN THỦ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

 Liên Hợp Quốc ngày 17/11/2020 đã cho đăng công khai bản chất vấn VNM 3/2020 đối với chính phủ Việt Nam đề ngày 17/9/2020 trên trang web của Liên hợp quốc. Theo đó, năm cơ quan độc lập của Liên Hiệp Quốc đã chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ liên quan đến Hội Nhà báo Độc lập, Nhà xuất bản Tự Do, các đối tượng Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Hồ Sỹ Quyết, và Phạm Đoan Trang.

 

LIÊN HỢP QUỐC NÊN GIỮ ĐÚNG VAI TRÒ CỦA MÌNH VÀ CẦN TUÂN THỦ LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Sau khi LHQ đăng công khai bản chất vấn lên trang web của mình, đám rận chủ liên tục tung hô, cho rằng Việt Nam đang bị tuýt còi vì những hành động xâm phạm đến vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể phớt lờ bản chất vấn bởi tính pháp lý của nó là hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế và tình hình thực tại.

Thứ nhất, các đối tượng nhà báo Phạm Đoan Trang, các nhà báo thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng đều là đối tượng lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam và bị khởi tố theo các hành vi đã được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Theo đó, Hiến chương Liên Hiệp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Do đó, kêu gọi, chất vấn Việt Nam là hành động đi ngược lại với Hiến chương, với tôn chỉ mà tổ chức này đề ra để hoạt động.

Thứ ba, xét một cách rộng ra, tại Tuyên bố về những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế điều chỉnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia có quy định về nguyên tắc “Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác”. Theo đó, không cho phép bất kỳ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù văn minh hay lạc hậu được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của mỗi quốc gia, xuất phát từ chủ quyền của mình.

Do đó, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền, văn hoá và Nhóm làm việc chống bắt người tuỳ tiện của LHQ kêu gọi trả tự do cho các đối tượng trên là thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, LHQ cần dừng ngay hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chính Hiến chương mà LHQ tự đề ra.

AN THIÊN

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền, văn hoá và Nhóm làm việc chống bắt người tuỳ tiện của LHQ kêu gọi trả tự do cho các đối tượng trên là thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự

  Trả lờiXóa
 2. đám rận chủ liên tục tung hô, cho rằng Việt Nam đang bị tuýt còi vì những hành động xâm phạm đến vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn có thể phớt lờ bản chất vấn bởi tính pháp lý của nó là hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế và tình hình thực tại

  Trả lờiXóa
 3. Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền, văn hoá và Nhóm làm việc chống bắt người tuỳ tiện của LHQ kêu gọi trả tự do cho các đối tượng trên là thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự

  Trả lờiXóa
 4. Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền, văn hoá và Nhóm làm việc chống bắt người tuỳ tiện của LHQ kêu gọi trả tự do cho các đối tượng trên là thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự

  Trả lờiXóa
 5. Thứ nhất, các đối tượng nhà báo Phạm Đoan Trang, các nhà báo thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng đều là đối tượng lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền để chống phá Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam và bị khởi tố theo các hành vi đã được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Thứ hai, khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Theo đó, Hiến chương Liên Hiệp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Do đó, kêu gọi, chất vấn Việt Nam là hành động đi ngược lại với Hiến chương, với tôn chỉ mà tổ chức này đề ra để hoạt động.

  Trả lờiXóa
 7. Thứ ba, xét một cách rộng ra, tại Tuyên bố về những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế điều chỉnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia có quy định về nguyên tắc “Không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác”. Theo đó, không cho phép bất kỳ quốc gia nào dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù văn minh hay lạc hậu được quyền can thiệp vào các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng biệt của mỗi quốc gia, xuất phát từ chủ quyền của mình.

  Trả lờiXóa
 8. Do đó, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền, văn hoá và Nhóm làm việc chống bắt người tuỳ tiện của LHQ kêu gọi trả tự do cho các đối tượng trên là thể hiện cái nhìn chủ quan, không đúng với thực trạng vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các đối tượng phản động lợi dụng để chống phá Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, LHQ cần dừng ngay hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chính Hiến chương mà LHQ tự đề ra.

  Trả lờiXóa
 9. LHQ cần dừng ngay hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng chính Hiến chương mà LHQ tự đề ra.

  Trả lờiXóa