Header Ads Widget

Responsive Advertisement

HUMAN RIGHTS WATCH LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO TRẦN ĐỨC THẠCH

Trần Đức Thạch là đối tượng từng có tiền án về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không những ăn năn hối cải mà Trần Đức Thạch còn thực hiện hành vi nguy hiểm hơn là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Thạch lợi dụng danh nghĩa nhà thơ để sáng tác nhiều tạp phẩm có nội dung sai lệch, phỉ báng chính quyền nhân dân.

 

HUMAN RIGHTS WATCH LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO TRẦN ĐỨC THẠCH

Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Righrs Watch) là tổ chức phi chính phủ, hoạt động toàn cầu lập ra nhằm theo dõi hoạt động thực thi nhân quyền trên thế giới với mục tiêu bảo vệ, phát huy quyền con người. Tuy nhiên, trái ngược với phương châm, định hướng mà tổ chức này công khai khi thành lập thì HRW là đại bản doanh, nơi tập trung nhiều thành phần có tư tưởng cực đoan, ủng hộ, cổ vũ những đối tượng có tư tưởng phá hoại tại nhiều quốc gia trên thế giới, gián tiếp ủng hộ các hành động phi nhân quyền hoặc lợi dụng nhân quyền để phá hoại.

Mới đây, HRW lên tiếng đòi trả tự do cho bị cáo Trần Đức Thạch, một đối tượng đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tổ chức phi chính phủ cho rằng Trần Đức Thạch là kẻ vì mục tiêu bảo vệ nhân quyền mà bị bắt giam, xử lý, đồng thời vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền hay vùi dập các tiếng nói bất đồng chính kiến.

Tổ chức phóng viên không biên giới đòi trả tự do cho bị cáo Trần Đức Thạch  bởi đối tượng này chính là thành viên của của tổ chức khủng bố Việt Tân đang thực hiện hành vi phá hoại thì bị bắt giữ. Mặc dù đòi trả tự do rất hùng hồn nhưng HRW không đưa ra được chứng cứ gì, tất cả chỉ là sự suy diễn của đám người trong một tổ chức phi chính phủ vô danh này.

Trên thế giới, HRW không có tiếng nói gì bởi mọi hành động, tuyên bố hay những bản lên tiếng lẻ tẻ của tổ chức này đều không được bất cứ quốc gia nào tôn trọng lẫn sử dụng. Những gì trái sự thật khách quan thì không có giá trị sử dụng, với phương thức hoạt động của HRW thì lời kêu gọi trả tự do này sẽ không có giá trị gì.

Trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự, để bảo đảm tính khách quan thì không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào được phép can thiệp vào quá trình xét xử lẫn việc Tòa tuyên án, thực thi bản án trên thực tế. Ngay cả ở Việt Nam, các cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, Nhà nước cũng không được can thiệp làm ảnh hưởng đến tính khách quan trong phán quyết của Tòa án. Do đó, một tổ chức vô danh như HRW thì chẳng có tư cách gì để đứng ra đòi trả tự do cho một kẻ xứng đáng phải ngồi tù mọt gông như Trần Đức Thạch .

Công Lý

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Trần Đức Thạch là đối tượng từng có tiền án về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không những ăn năn hối cải mà Trần Đức Thạch còn thực hiện hành vi nguy hiểm hơn là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Thạch lợi dụng danh nghĩa nhà thơ để sáng tác nhiều tạp phẩm có nội dung sai lệch, phỉ báng chính quyền nhân dân

  Trả lờiXóa
 2. Trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự, để bảo đảm tính khách quan thì không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào được phép can thiệp vào quá trình xét xử lẫn việc Tòa tuyên án, thực thi bản án trên thực tế.

  Trả lờiXóa
 3. HRW là đại bản doanh, nơi tập trung nhiều thành phần có tư tưởng cực đoan, ủng hộ, cổ vũ những đối tượng có tư tưởng phá hoại tại nhiều quốc gia trên thế giới, gián tiếp ủng hộ các hành động phi nhân quyền hoặc lợi dụng nhân quyền để phá hoại.

  Trả lờiXóa
 4. Ngay cả ở Việt Nam, các cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, Nhà nước cũng không được can thiệp làm ảnh hưởng đến tính khách quan trong phán quyết của Tòa án. Do đó, một tổ chức vô danh như HRW thì chẳng có tư cách gì để đứng ra đòi trả tự do cho một kẻ xứng đáng phải ngồi tù mọt gông như Trần Đức Thạch .

  Trả lờiXóa
 5. Tổ chức phi chính phủ cho rằng Trần Đức Thạch là kẻ vì mục tiêu bảo vệ nhân quyền mà bị bắt giam, xử lý, đồng thời vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền hay vùi dập các tiếng nói bất đồng chính kiến.

  Trả lờiXóa
 6. Ngay cả ở Việt Nam, các cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, Nhà nước cũng không được can thiệp làm ảnh hưởng đến tính khách quan trong phán quyết của Tòa án. Do đó, một tổ chức vô danh như HRW thì chẳng có tư cách gì để đứng ra đòi trả tự do cho một kẻ xứng đáng phải ngồi tù mọt gông như Trần Đức Thạch

  Trả lờiXóa
 7. Trần Đức Thạch là đối tượng từng có tiền án về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không những ăn năn hối cải mà Trần Đức Thạch còn thực hiện hành vi nguy hiểm hơn là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Thạch lợi dụng danh nghĩa nhà thơ để sáng tác nhiều tạp phẩm có nội dung sai lệch, phỉ báng chính quyền nhân dân

  Trả lờiXóa
 8. Tổ chức phóng viên không biên giới đòi trả tự do cho bị cáo Trần Đức Thạch bởi đối tượng này chính là thành viên của của tổ chức khủng bố Việt Tân đang thực hiện hành vi phá hoại thì bị bắt giữ. Mặc dù đòi trả tự do rất hùng hồn nhưng HRW không đưa ra được chứng cứ gì, tất cả chỉ là sự suy diễn của đám người trong một tổ chức phi chính phủ vô danh này.

  Trả lờiXóa
 9. Trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự, để bảo đảm tính khách quan thì không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào được phép can thiệp vào quá trình xét xử lẫn việc Tòa tuyên án, thực thi bản án trên thực tế. Ngay cả ở Việt Nam, các cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, Nhà nước cũng không được can thiệp làm ảnh hưởng đến tính khách quan trong phán quyết của Tòa án. Do đó, một tổ chức vô danh như HRW thì chẳng có tư cách gì để đứng ra đòi trả tự do cho một kẻ xứng đáng phải ngồi tù mọt gông như Trần Đức Thạch .

  Trả lờiXóa
 10. Trần Đức Thạch là đối tượng từng có tiền án về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không những ăn năn hối cải mà Trần Đức Thạch còn thực hiện hành vi nguy hiểm hơn là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bị cáo Thạch lợi dụng danh nghĩa nhà thơ để sáng tác nhiều tạp phẩm có nội dung sai lệch, phỉ báng chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
 11. Trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự, để bảo đảm tính khách quan thì không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào được phép can thiệp vào quá trình xét xử lẫn việc Tòa tuyên án, thực thi bản án trên thực tế. Ngay cả ở Việt Nam, các cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, Nhà nước cũng không được can thiệp làm ảnh hưởng đến tính khách quan trong phán quyết của Tòa án. Do đó, một tổ chức vô danh như HRW thì chẳng có tư cách gì để đứng ra đòi trả tự do cho một kẻ xứng đáng phải ngồi tù mọt gông như Trần Đức Thạch .

  Trả lờiXóa