Header Ads Widget

Responsive Advertisement

HÀ NỘI CHÍNH THỨC HOÀN THÀNH VIỆC XỬ LÝ SAI PHẠM XÂY DỰNG TẠI SỐ 8B PHỐ LÊ TRỰC

 Theo báo cáo của UBND Tp Hà Nội, những sai phạm trong quá trình xây dựng tại tòa nhà có địa chỉ số 8B, phố Lê Trực đã được xử lý triệt để theo đúng quy định pháp luật, đồng thời vẫn bảo đảm được mức độ an toàn của công trình và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý.

HÀ NỘI CHÍNH THỨC XỬ LÝ XONG SAI PHẠM XÂY DỰNG TẠI SỐ 8B PHỐ LÊ TRỰC

 

Sau 4 tháng triển khai thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch cưỡng chế sai phạm tòa nhà số 8B phố Lê Trực, các đơn vị chức năng và đơn vị thi công đã  tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18 với diện tích 1.268m2; cắt xong 256,35m dài dầm, cắt xong 14/14 cột (đạt 100% số lượng cột, tương đương với 46,2m dài cột). Toàn bộ tấm sàn cột, dầm sau khi cắt đã được hạ xuống, xếp gọn dưới chân công trình và hoàn trả mặt bằng đường Trần Phú để phục vụ giao thông. Trong quá trình cưỡng chế luôn bảo đảm an toàn về người và tài sản, chỉ thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ những phần công trình vi phạm quy định về trật tự xây dựng.

Sau khi kết thúc giai đoạn 2, chủ đầu tư tòa nhà khẩn trương hoàn thiện công trình theo phương án kiến trúc, hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt theo quy định, bảo đảm an toàn cho công trình và công trình xung quanh, bảo đảm mỹ quan, kiến trúc đô thị. Đồng thời, chủ đầu tư cũng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước về kinh phí thực hiện cưỡng chế công trình. Mọi hoạt động tiếp theo đều được UBND quận Ba Đình giám sát chặt chẽ, bảo đảm mọi hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.

Hiện trạng công trình còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5m, so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5m; diện tích sàn tăng 2.834,8m2. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 5184/UBND-SXD ngày 30/10/2020 chỉ đạo cho phép giữ lại kết cấu cột, dầm, kết cấu lõi thang và dầm treo tầng 18; dầm, cột, vách tường xây lồng ô cầu thang bộ. Việc cho phép giữ lại một số hạng mục trên là do yêu cầu về kỹ thuật, bảo đảm kết cấu và an toàn cho tòa nhà (do hệ dầm treo, cột giữ lại chịu một phần lực nâng cho các tầng dưới, nếu phá tiếp có thể bị ảnh hưởng tới kết cấu chung của tòa nhà).

Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại tòa nhà số 8B, phố Lê Trực bắt đầu từ năm 2015 khi chính quyền và quần chúng nhân dân phát hiện sai phạm tại tòa nhà này có độ cao “bất thường” so với các công trình xây dựng xung quanh. Theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m nhưng chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng 69m (vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng). Diện tích sàn xây dựng của tòa nhà này thực tế khoảng 36.000 m2 trong khi giấy phép xây dựng chỉ là 29.874 m2 (tăng khoảng 6.126 m2).

UBND Tp Hà Nội và UBND quận Ba Đình đã xử lý khẩn trương, kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn về người, lợi ích của các bên có liên quan trong quá trình cưỡng chế sai phạm. Hiện trạng công trình đã được đưa về thao giấy phép xây dựng đã được phê duyệt trước đó và tiếp tục được giám sát trong quá trình chủ đầu tư hoàn thiện công trình trong thời gian tới. Đây là một kết quả đáng ghi nhận chào mừng Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021.

Công Lý

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại tòa nhà số 8B, phố Lê Trực bắt đầu từ năm 2015 khi chính quyền và quần chúng nhân dân phát hiện sai phạm tại tòa nhà này có độ cao “bất thường” so với các công trình xây dựng xung quanh. Theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m nhưng chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng 69m (vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng). Diện tích sàn xây dựng của tòa nhà này thực tế khoảng 36.000 m2 trong khi giấy phép xây dựng chỉ là 29.874 m2 (tăng khoảng 6.126 m2).

  Trả lờiXóa
 2. Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại tòa nhà số 8B, phố Lê Trực bắt đầu từ năm 2015 khi chính quyền và quần chúng nhân dân phát hiện sai phạm tại tòa nhà này có độ cao “bất thường” so với các công trình xây dựng xung quanh.

  Trả lờiXóa
 3. UBND Tp Hà Nội và UBND quận Ba Đình đã xử lý khẩn trương, kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn về người, lợi ích của các bên có liên quan trong quá trình cưỡng chế sai phạm. Hiện trạng công trình đã được đưa về thao giấy phép xây dựng đã được phê duyệt trước đó và tiếp tục được giám sát trong quá trình chủ đầu tư hoàn thiện công trình trong thời gian tới. Đây là một kết quả đáng ghi nhận chào mừng Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021.

  Trả lờiXóa
 4. Sau 4 tháng triển khai thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch cưỡng chế sai phạm tòa nhà số 8B phố Lê Trực, các đơn vị chức năng và đơn vị thi công đã tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18 với diện tích 1.268m2; cắt xong 256,35m dài dầm, cắt xong 14/14 cột (đạt 100% số lượng cột, tương đương với 46,2m dài cột). Toàn bộ tấm sàn cột, dầm sau khi cắt đã được hạ xuống, xếp gọn dưới chân công trình và hoàn trả mặt bằng đường Trần Phú để phục vụ giao thông

  Trả lờiXóa
 5. UBND Tp Hà Nội và UBND quận Ba Đình đã xử lý khẩn trương, kịp thời, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn về người, lợi ích của các bên có liên quan trong quá trình cưỡng chế sai phạm. Hiện trạng công trình đã được đưa về thao giấy phép xây dựng đã được phê duyệt trước đó và tiếp tục được giám sát trong quá trình chủ đầu tư hoàn thiện công trình trong thời gian tới. Đây là một kết quả đáng ghi nhận chào mừng Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021.

  Trả lờiXóa
 6. Đây là một kết quả đáng ghi nhận chào mừng Đại hội XIII của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021

  Trả lờiXóa
 7. Theo báo cáo của UBND Tp Hà Nội, những sai phạm trong quá trình xây dựng tại tòa nhà có địa chỉ số 8B, phố Lê Trực đã được xử lý triệt để theo đúng quy định pháp luật, đồng thời vẫn bảo đảm được mức độ an toàn của công trình và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý

  Trả lờiXóa
 8. Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại tòa nhà số 8B, phố Lê Trực bắt đầu từ năm 2015 khi chính quyền và quần chúng nhân dân phát hiện sai phạm tại tòa nhà này có độ cao “bất thường” so với các công trình xây dựng xung quanh. Theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m nhưng chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng 69m (vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng). Diện tích sàn xây dựng của tòa nhà này thực tế khoảng 36.000 m2 trong khi giấy phép xây dựng chỉ là 29.874 m2 (tăng khoảng 6.126 m2).

  Trả lờiXóa
 9. những sai phạm trong quá trình xây dựng tại tòa nhà có địa chỉ số 8B, phố Lê Trực đã được xử lý triệt để theo đúng quy định pháp luật, đồng thời vẫn bảo đảm được mức độ an toàn của công trình và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, tiến hành xử lý các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý

  Trả lờiXóa
 10. Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại tòa nhà số 8B, phố Lê Trực bắt đầu từ năm 2015 khi chính quyền và quần chúng nhân dân phát hiện sai phạm tại tòa nhà này có độ cao “bất thường” so với các công trình xây dựng xung quanh. Theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m nhưng chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng 69m (vượt khoảng 16m, tương đương với 5 tầng). Diện tích sàn xây dựng của tòa nhà này thực tế khoảng 36.000 m2 trong khi giấy phép xây dựng chỉ là 29.874 m2 (tăng khoảng 6.126 m2).

  Trả lờiXóa
 11. Hiện trạng công trình còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5m, so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5m; diện tích sàn tăng 2.834,8m2. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 5184/UBND-SXD ngày 30/10/2020 chỉ đạo cho phép giữ lại kết cấu cột, dầm, kết cấu lõi thang và dầm treo tầng 18; dầm, cột, vách tường xây lồng ô cầu thang bộ. Việc cho phép giữ lại một số hạng mục trên là do yêu cầu về kỹ thuật, bảo đảm kết cấu và an toàn cho tòa nhà (do hệ dầm treo, cột giữ lại chịu một phần lực nâng cho các tầng dưới, nếu phá tiếp có thể bị ảnh hưởng tới kết cấu chung của tòa nhà).

  Trả lờiXóa