Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TỔNG BÍ THƯ: CÂN NHẮC, LỰA CHỌN KỸ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Theo Chương trình, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bàn về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

TỔNG BÍ THƯ: CÂN NHẮC, LỰA CHỌN KỸ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 

Nhân sự mỗi kỳ Đại hội luôn là một vấn đề được quan tâm. Đến nay danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đã trải qua quá trình thẩm định, kiểm tra, rà soát đảm bảo đủ tiêu chuẩn. 116/116 đơn vị, địa phương đã hoàn thiện công tác giới thiệu nhân sự Đại hội lần này.

Có thể thấy, quá trình từ chuẩn bị nguồn nhân lực đến việc giới thiệu nhân sự là một quá trình hết sức công phu, kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Thời gian từ cuối tháng 12/2018 đến tháng 9/2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, sau khi Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tổng số 227 thành viên.

Trong quá trình này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các nhân sự được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đến tháng 7/2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư đến các Ủy viên Trung ương khoá XII, đề nghị từng thành viên đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình.

Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự.

Tính đến ngày 20/8/2020, 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị đã giới thiệu 119 Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; 107 người lần đầu tham gia Ủy viên chính thức và 44 người tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự đã chỉ đạo 10 cơ quan chức năng và địa phương liên quan tiến hành thẩm định, kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với các nhân sự đã được giới thiệu.

Vấn đề nhân sự trước Đại hội XIII đã nhiều lần được các đồng chí lãnh đạo Đảng khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc “chọn mặt gửi vàng”. Trong kỳ họp lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa nhấn mạnh: “Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý... Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn; bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Đại hội XIII đang đến gần, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đây là một điều hết sức giá trị trong công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng, Nhà nước ta. Hy vọng những người có tài có đức sẽ cống hiến để đưa đất nước ngày càng phát triển.

                                                                                   LION

Đăng nhận xét

8 Nhận xét

 1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa nhấn mạnh: “Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý... Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn; bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

  Trả lờiXóa
 2. Cần sáng suốt chọn ra người tài cho đất nwocs

  Trả lờiXóa
 3. Hy vọng những người có tài có đức sẽ cống hiến để đưa đất nước ngày càng phát triển

  Trả lờiXóa
 4. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa nhấn mạnh: “Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa Trung ương và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý... Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn; bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

  Trả lờiXóa
 5. Các địa phương đang dần hoàn thiện cơ cấu, tổ chức Đảng, Hy vọng nhiệm kỳ mới sẽ đưa đất nwocs phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 6. Nhân sự là vấn đề quyết định, sống còn trong mỗi kỳ đại hội

  Trả lờiXóa
 7. Cân nhắc kỹ, lựa chọn được người có tài có đức là sẽ một niềm vui lớn cho đất nước để tạo đà phát triển

  Trả lờiXóa
 8. Đại hội XIII đang đến gần, công tác nhân sự đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đây là một điều hết sức giá trị trong công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng, Nhà nước ta. Hy vọng những người có tài có đức sẽ cống hiến để đưa đất nước ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa