Header Ads Widget

Responsive Advertisement

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII: NHÂN SỰ VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Sáng 5/10 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 13 (khóa XIII) đã khai mạc với nội dung thảo luận, xem xét lại nhiều vấn đề quan trọng phục vụ cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó sẽ tập trung vào hai vấn đề trọng tâm là công tác nhân sự và văn kiện của Đại hội.

 

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII: NHÂN SỰ VÀ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Chủ trương, đường lối, chính sách là vấn đề then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng. Văn kiện Đại hội luôn là văn bản quan trọng giúp định hướng chung trong cả nhiệm kỳ, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở. Chính vì vậy, các văn kiện Đại hội luôn mang tầm bao quát lớn, chuẩn chỉ trong từng câu chữ, lời văn.

Tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển năm 2021, đồng thời tiếp tục đưa ra ý kiến để hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thông qua. Dự kiến quý I năm 2021 sẽ tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vấn đề thứ hai được Hội nghị dành nhiều thời gian là công tác nhân sự cho Đại hội toàn quốc. Công tác nhân sự là một trong những nội dung được chú ý nhiều nhất trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng, ngoài vấn đề chủ trương, đường lối thì vấn đề nhân sự cốt cán cũng là trọng tâm quyết định yếu tố thắng lời trong các kỳ Đại hội Đảng.

Hội nghị lần này tiếp tục góp ý về công tác nhân sự, tiến hành sàng lọc những cán bộ không đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 và Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Không để những cán bộ có năng lực kém, không đủ phẩm chất hoặc được bổ nhiệm không đúng quy trình lọt vào danh sách nhân sự.

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này: “Nội dung và chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị các đồng chí Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5/10-10/10. Đây là một trong những bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công Lý

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Hội nghị lần này tiếp tục góp ý về công tác nhân sự, tiến hành sàng lọc những cán bộ không đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 và Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Không để những cán bộ có năng lực kém, không đủ phẩm chất hoặc được bổ nhiệm không đúng quy trình lọt vào danh sách nhân sự

  Trả lờiXóa
 2. Không để những cán bộ có năng lực kém, không đủ phẩm chất hoặc được bổ nhiệm không đúng quy trình lọt vào danh sách nhân sự

  Trả lờiXóa
 3. Nhân sự, văn kiện là 2 nội dung đặc biệt quan trọng của mỗi kỳ đại hội cần được đầu tư

  Trả lờiXóa
 4. Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này: “Nội dung và chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị các đồng chí Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”.

  Trả lờiXóa
 5. Chủ trương, đường lối, chính sách là vấn đề then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng. Văn kiện Đại hội luôn là văn bản quan trọng giúp định hướng chung trong cả nhiệm kỳ, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở. Chính vì vậy, các văn kiện Đại hội luôn mang tầm bao quát lớn, chuẩn chỉ trong từng câu chữ, lời văn.

  Trả lờiXóa
 6. Chủ trương, đường lối, chính sách là vấn đề then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng. Văn kiện Đại hội luôn là văn bản quan trọng giúp định hướng chung trong cả nhiệm kỳ, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở. Chính vì vậy, các văn kiện Đại hội luôn mang tầm bao quát lớn, chuẩn chỉ trong từng câu chữ, lời văn.

  Trả lờiXóa
 7. Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này: “Nội dung và chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị các đồng chí Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”.

  Trả lờiXóa
 8. Chủ trương, đường lối, chính sách là vấn đề then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng. Văn kiện Đại hội luôn là văn bản quan trọng giúp định hướng chung trong cả nhiệm kỳ, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở. Chính vì vậy, các văn kiện Đại hội luôn mang tầm bao quát lớn, chuẩn chỉ trong từng câu chữ, lời văn.

  Trả lờiXóa
 9. Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị lần này: “Nội dung và chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đề nghị các đồng chí Trung ương dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp”.

  Trả lờiXóa
 10. Chủ trương, đường lối, chính sách là vấn đề then chốt quyết định hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng. Văn kiện Đại hội luôn là văn bản quan trọng giúp định hướng chung trong cả nhiệm kỳ, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở. Chính vì vậy, các văn kiện Đại hội luôn mang tầm bao quát lớn, chuẩn chỉ trong từng câu chữ, lời văn.

  Trả lờiXóa
 11. Hội nghị lần này tiếp tục góp ý về công tác nhân sự, tiến hành sàng lọc những cán bộ không đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 và Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Không để những cán bộ có năng lực kém, không đủ phẩm chất hoặc được bổ nhiệm không đúng quy trình lọt vào danh sách nhân sự.

  Trả lờiXóa