Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ANH, PHÁP, ĐỨC CÙNG GỬI CÔNG HÀM PHẢN ĐỐI YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

Ngày 16/9, Bộ Ngoại giao của 3 nước lớn là Anh, Pháp và Đức đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc với nội dung phản bác lại yếu sách của Trung Quốc ở biển Đông. Công hàm chung nhấn mạnh các yêu sách đường cơ sở thẳng, cái gọi là “quyền lịch sử” Trung Quốc đưa ra là vô lý khi đối chiếu theo UNCLOS 1982.

ANH, PHÁP, ĐỨC CÙNG GỬI CÔNG HÀM PHẢN ĐỐI YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG

Công hàm của 3 nước đã nhấn mạnh quyền đi lại không gây hại, tự do hàng hải và hàng không được nêu trong UNCLOS phải được tôn trọng, đặc biệt tại Biển Đông. Luật biển (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý chung cho tất cả các quốc gia, tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.

Liên quan đến những yêu sách mà Trung Quốc đơn phương đưa ra ở biển Đông, Anh, Pháp, Đức đều có chung quan điểm: “Các yêu sách liên quan đến việc thực thi "quyền lịch sử" trên Biển Đông là không tuân thủ luật pháp quốc tế và các điều khoản của UNCLOS”, đồng thời khẳng định “Các tranh chấp yêu sách hàng hải ở Biển Đông cần được đưa ra và giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc của UNCLOS cũng như các phương tiện và thủ tục giải quyết tranh chấp đã được đưa ra trong UNCLOS”.

Hoạt động bồi đắp và cải tạo các thực thể mà Trung Quốc đã chiếm đóng hay bất kỳ tác động nhân tạo nào khác sẽ không làm thay đổi phân loại đối tượng địa lý theo UNCLOS. Những hành động đơn phương vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc trên biển Đông không thể làm thay đổi chủ quyền của các quốc gia trên biển Đông cũng như quyền tự do hàng hải cũng như hàng không của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Cả 3 quốc gia Anh, Pháp, Đức đều là thành viên của Luật biển 1982 nên phải tôn trọng và tuân thủ các quy định trong UNCLOS, đấu tranh với những hành động đi ngược với quy ước chung này. Mặc dù công hàm lần này của 3 cường quốc đều khẳng định không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, tuy nhiên việc chỉ ra những điểm sai trái của Trung Quốc là một hành động rất có ý nghĩa. Quan trọng giúp các quốc gia có chủ quyền ở biển Đông tiếp tục đấu tranh chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc gặp phải làn sóng phản đối những yêu sách phi lý, đi ngược pháp luật quốc tế của mình, nhưng quốc gia này vẫn chưa chấm dứt các hành động quá khích khiến tình hình tại biển Đông luôn đặc ở mức độ căng thẳng không cần thiết, biến biển Đông trở thành khu vực dễ xảy ra xung đột vũ trang.

Công Lý

Đăng nhận xét

10 Nhận xét

 1. Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc gặp phải làn sóng phản đối những yêu sách phi lý, đi ngược pháp luật quốc tế của mình, nhưng quốc gia này vẫn chưa chấm dứt các hành động quá khích khiến tình hình tại biển Đông luôn đặc ở mức độ căng thẳng không cần thiết, biến biển Đông trở thành khu vực dễ xảy ra xung đột vũ trang.

  Trả lờiXóa
 2. Hoạt động bồi đắp và cải tạo các thực thể mà Trung Quốc đã chiếm đóng hay bất kỳ tác động nhân tạo nào khác sẽ không làm thay đổi phân loại đối tượng địa lý theo UNCLOS

  Trả lờiXóa
 3. Công hàm của 3 nước đã nhấn mạnh quyền đi lại không gây hại, tự do hàng hải và hàng không được nêu trong UNCLOS phải được tôn trọng, đặc biệt tại Biển Đông. Luật biển (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý chung cho tất cả các quốc gia, tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.

  Trả lờiXóa
 4. Cả 3 quốc gia Anh, Pháp, Đức đều là thành viên của Luật biển 1982 nên phải tôn trọng và tuân thủ các quy định trong UNCLOS, đấu tranh với những hành động đi ngược với quy ước chung này

  Trả lờiXóa
 5. Mặc dù công hàm lần này của 3 cường quốc đều khẳng định không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, tuy nhiên việc chỉ ra những điểm sai trái của Trung Quốc là một hành động rất có ý nghĩa

  Trả lờiXóa
 6. Những hành động đơn phương vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc trên biển Đông không thể làm thay đổi chủ quyền của các quốc gia trên biển Đông cũng như quyền tự do hàng hải cũng như hàng không của tất cả các quốc gia trên thế giới

  Trả lờiXóa
 7. Cả 3 quốc gia Anh, Pháp, Đức đều là thành viên của Luật biển 1982 nên phải tôn trọng và tuân thủ các quy định trong UNCLOS, đấu tranh với những hành động đi ngược với quy ước chung này

  Trả lờiXóa
 8. Những hành động đơn phương vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc trên biển Đông không thể làm thay đổi chủ quyền của các quốc gia trên biển Đông cũng như quyền tự do hàng hải cũng như hàng không của tất cả các quốc gia trên thế giới

  Trả lờiXóa
 9. Công hàm của 3 nước đã nhấn mạnh quyền đi lại không gây hại, tự do hàng hải và hàng không được nêu trong UNCLOS phải được tôn trọng, đặc biệt tại Biển Đông. Luật biển (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý chung cho tất cả các quốc gia, tất cả các hoạt động trên biển và đại dương.

  Trả lờiXóa
 10. Mặc dù công hàm lần này của 3 cường quốc đều khẳng định không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, tuy nhiên việc chỉ ra những điểm sai trái của Trung Quốc là một hành động rất có ý nghĩa. Quan trọng giúp các quốc gia có chủ quyền ở biển Đông tiếp tục đấu tranh chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông

  Trả lờiXóa