Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NHẬN DIỆN ÂM MƯU XUYÊN TẠC VÀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI KHÓA XIII

Thực tiễn cho thấy, chống phá Đảng, đòi đa nguyên đa đảng là một trong những mục tiêu trọng tâm mà các thế lực thù địch luôn hướng tới. Thông qua nhiều hình thức và phương thức khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những ưu việt đặc biệt của mạng xã hội, hoạt động này đang có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.
NHẬN DIỆN ÂM MƯU XUYÊN TẠC VÀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẠI XIII CỦA ĐẢNG – MỘT VIỆC LÀM BỨC THIẾT
Tình hình đó đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một trong những vấn đề cốt lõi, sống còn nhất của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã cho thấy âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở nước ta, làm lu mờ và tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Để thực hiện âm mưu đó, thông qua các trung tâm phá hoại tư tưởng, các tổ chức phản động lưu vong (như “Việt Tân”, “Quỹ người Thượng”, “Khối 8406”, Ủy ban Cứu người vượt biển”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”) và số phản động, chống đối, bất mãn chế độ, cơ hội chính trị trong nước..., các đối tượng này đã tiến hành nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những “ưu trội” của mạng xã hội để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tiến hành rêu rao những thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, sự diệt vong của chủ nghĩa cộng sản... hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
Tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng là một trong những mục tiêu được các thế lực thù địch xác định là trọng điểm. Hoạt động của chúng thường diễn ra dưới nhiều thủ đoạn như: Bới móc khuyết điểm, sai lầm trong quá khứ; xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật… để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng…
Đồng thời, chúng tập trung thổi phồng những mặt trái hiện nay, vu cáo, đổ lỗi cho sự lãnh đạo của Đảng, nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng. Lợi dụng một số vụ việc phức tạp xảy ra để vu cáo, nói xấu Đảng. Điển hình như thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều thông tin không đúng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Ngày 19/3/2020, trên mạng xã hội xuất hiện tin “Hà Nội sắp thất thủ”, “Khu cách ly thành phố Hà Nội vỡ trận”,... Khi Việt Nam vừa phát hiện bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, người dân đang hoang mang, thì những thành phần chống phá thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân liền lợi dụng tình hình tung tin “Việt Nam bùng phát dịch” và “vì 50 tỷ USD Tổng thống Trump viện trợ” nên Việt Nam công bố dịch,...
Đáng nói, các thế lực thù địch còn tập trung phá hoại tư tưởng. Thủ đoạn mà chúng tiến hành là thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và tuyên truyền phá hoại tư tưởng; tổ chức đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta trên các trang mạng xã hội; sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Tập trung bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng được các thế lực thù địch sử dụng, đặc biệt là hoạt động phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thủ đoạn của chúng là tìm cách xuyên tạc đời tư, lý lịch cá nhân, quan hệ xã hội của các đồng chí lãnh đạo để hạ uy tín…
Việc nhận diện, phân tích và làm rõ hoạt động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của mọi ngành, mọi cấp, mọi lực lượng. Đó cũng chính là những yêu cầu bức bách đang đặt ra, có vai trò quyết định đến sự tồn vong và phát triển của Đảng, đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đến đường lối đối nội và đối ngoại đúng đắn, khoa học mà Đảng đang dẫn dắt, lãnh đạo, đặc biệt trong thời điểm trước Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.
LOXEBEN

Đăng nhận xét

4 Nhận xét

 1. Trước đại hội luôn là thời điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng tăng cường các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đại hội ta, với các chiêu bài đưa tin thất thiệt, dự đoán nhân sự, kêu gọi không biểu tình, cắt ghép hình ảnh hạ uy tín hình ảnh của các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước...đây là những âm mưu rất nguy hiểm và được che giấu tinh vi phức tạp chính vì vậy mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu thông tin chính thống để nâng cao nhận thức bản thân, nâng cao miễn dịch để góp phần vào thành công của đại hội.

  Trả lờiXóa
 2. Với những thủ đoạn lợi dụng sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, các thế lực thù địch hiện nay đang triệt để lợi dụng, thổi phồng những sai phạm, tăng cường tạo thành các chiến dịch chống Đảng và Nhà nước ta trước kỳ đại hội, tuyên truyền đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập bằng nhiều hình thức và thủ đoạn hết sức phức tạp. Đại hội đảng là một sự kiện đặc biệt quan trọng, chính vì vậy mỗi cán bộ đảng viên công dân nên nâng cao nhận thức cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 3. Trước khi diễn ra các kỳ Đại hội Đảng bao giờ cũng không thể thiếu những luận điệu xuyên tạc nhằm bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng để lãnh đạo nhân dân đưa đất nước phát triển

  Trả lờiXóa
 4. chống phá Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạp của Đảng là một trong những mục tiêu trọng tâm mà các thế lực thù địch luôn hướng tới, chúng sử dụng nhiều hình thức và phương thức khác nhau, với các âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn

  Trả lờiXóa