Header Ads Widget

Responsive Advertisement

RISE – F1 CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN

Sau khi “Việt Tân” bị Bộ Công an công bố là tổ chức khủng bố các hoạt động của tổ chức này bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý nghiêm minh, tổ chức này đã có những phương hướng mới trong hoạt động nhằm “hợp thức hóa” các hoạt động chống phá của mình như việc một số đối tượng cầm đầu, cốt cán trong tổ chức đã tuyên bố rút ra khỏi tổ chức để thực hiện các dự án riêng.
RISE – F1 CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN
Ngày 02.03.2020, ba thành viên cốt cán của “Việt Tân” gồm Trinnitry Phạm Hồng Thuận, Angelina Trang Huỳnh và Nguyễn Quốc Trinh “công khai” xin ra khỏi tổ chức “Việt Tân”, tuyên bố thành lập cái gọi là tổ chức “RISE” với khẩu hiệu hoạt động là “RISE: Thay đổi trong tầm tay” được đăng ký dưới danh nghĩa tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường, thành lập tại Mỹ.
1. Ý đồ và mục đích của RISE
- Ý đồ của RISE là sử dụng vỏ bọc tổ chức phi chính phủ (NGO), độc lập với “Việt Tân” nhằm thúc đẩy hoạt động lợi dụng các vấn đề “xã hội dân sự” , “dân sinh”, “dân quyền” để thu hút sự chú ý của người dân, qua đó từng bước tập hợp lực lượng, kích động hoạt động chống Đảng và Nhà nước. Dưới vỏ bọc của NGO, tổ chức dân sinh này sẽ hoạt động như một tổ chức độc lập, hoạt động đơn thuần về dân sự, không liên quan đến hoạt động mang tính chính trị của “Việt Tân”.
- RISE xác định mục tiêu hoạt động là xây dựng phong trào và hình thành các nhóm xã hội dân sự trong lĩnh vực dân sinh, thúc đấy sáng kiến xã hội thông qua hỗ trợ kiến thức, tài chính; hình thành một số nhóm cộng đồng hoạt động độc lập nhằm thúc đấy các hoạt động xã hội dân sự vì môi trường và sức khỏe tại Việt Nam. Đồng thời sử dụng danh nghĩa của tổ chức NGO hoạt động trong các lĩnh vực “dân sinh”, “dân quyền”, đặt trọng tâm vào Việt Nam nhằm vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân (môi trường, dịch bệnh...) với mục đích là để tập hợp lực lượng, lồng ghép các hoạt động chống phá Nhà nước ta.
2. Các hoạt động của RISE
- RISE sẽ cung cấp các khóa huấn luyện ngắn hạn và dài hạn cho các cá nhân và “nhóm xã hội dân sự” tại Việt Nam hoặc có hoạt động phục vụ cộng đồng trong các vấn đề xã hội và môi trường sống. Thông qua “Trung tâm thực nghiệm”, RISE tài trợ, kết nối chuyên gia từ các nước để hỗ trợ cho số cá nhân, “nhóm xã hội dân sự” đã được RISE đào tạo triển khai các dự án, phong trào, hoạt động “giúp ích cho xã hội” tại Việt Nam. Cùng với đó, hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước triển khai các dự án RISE.
- RISE đồng thời triển khai 2 chương trình gồm chương trình huấn luyện RISE 360, đào tạo các kỹ năng “xây dựng phong trào, tác động dư luận, đối phó rủi ro” từ chính quyền và pháp luật, các quyền về môi trường. Chương trình thực nghiệm RISE huấn luyện về kỹ năng mềm, xây dựng dự án và thực nghiệm các nội dung đã được đào tạo từ Chương trình huấn luyện RISE 360 độ.
- Bên cạnh đo các đối tượng móc nối, lôi kéo các đối tượng hầu hết đều là ngoại vi của tổ chức Việt Tân, trong đó có VOICE. Có thể kể đến các trường hợp như Nguyễn Mạnh Hùng, Cựu phó ban Việt Ngữ đài BBC, cộng tác viên đài VOA; Nguyễn Khoa Diệu Quyên (vợ Trúc Hồ, phát ngôn đài SBTN). RISE đang xúc tiến lập Văn phòng tại Singarpore và móc nối, lôi kéo số đối tượng trốn truy nã như Thái Văn Dung, Lê Văn Sơn..., tham gia.
Với những hoạt động trên, “Việt Tân” âm mưu đẩy mạnh tập hợp lực lượng móc nối với các nhóm xã hội dân sự trong nước; tăng cường đưa lực lượng, phương tiện về địa bàn kề cận, triển khai các kế hoạch chống phá trong nước, tìm kiếm thêm nguồn tài trợ cho hoạt động thúc đẩy xã hội dân sự tại Việt Nam. Đây là một trong những cách thức mà Việt Tân sử dụng nhằm đẩy mạnh các hoạt động dưới danh nghĩa hợp pháp nhằm chống phá Việt Nam, thúc đẩy việc xây dựng cơ sở, ngọn cờ trong nước nhằm thực hiện âm mưu chuyển hóa từ bên trong, “nội công ngoại kích” nhằm mục đích cuối cùng là lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hiện thực hóa mưu đồ của các thế lực thù địch nước ngoài đang chống lưng cho tổ chức này hoạt động./.
NGẠO

Đăng nhận xét

5 Nhận xét

 1. Như vậy lại thêm một tổ chức chống đối trong nước. Mặc dù không phải là tổ chức con của Việt Tân nhưng những đối tượng này đều xuát phát từ tổ chức khủng bố này. Vì thế Việt Tân dễ dàng móc nối để gây cơ sở trong nước và thực hiện các âm mưu.

  Trả lờiXóa
 2. Việt Tân trước nay luôn âm mưu lật đổ chế độ, lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa nên chúng không từ bất kì thủ đoạn nào. Sự ra đời của Rise mặc dù là của những thành viên cũ trong Việt Tân và không thuộc tổ chức Việt Tân nhưng có thể móc nối với các đối tượng khủng bố của Việt Tân để thực hiện mưu đồ của chúng.

  Trả lờiXóa
 3. 3 thành viên sáng lập RISE đã từng là thành viên của tổ chức Việt Tân thì tư tưởng phản động đã ăn sâu vào tâm trí của chúng. Tiếp theo chúng sẽ dùng những cái gì được việt tân đào tạo để làm loạn, phô trương thanh thế cho mà xem

  Trả lờiXóa
 4. Với những hoạt động trên, “Việt Tân” âm mưu đẩy mạnh tập hợp lực lượng móc nối với các nhóm xã hội dân sự trong nước; tăng cường đưa lực lượng, phương tiện về địa bàn kề cận, triển khai các kế hoạch chống phá trong nước, tìm kiếm thêm nguồn tài trợ cho hoạt động thúc đẩy xã hội dân sự tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. tổ chức này đã có những phương hướng mới trong hoạt động nhằm “hợp thức hóa” các hoạt động chống phá của mình như việc một số đối tượng cầm đầu, cốt cán trong tổ chức đã tuyên bố rút ra khỏi tổ chức để thực hiện các dự án riêng

  Trả lờiXóa