Header Ads Widget

Responsive Advertisement

CÓ THỂ DỪNG VIỆC XUYÊN TẠC CÔNG THƯ 1958 CỦA CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG

Trong nhiều năm qua, các đối tượng xấu liên tục xuyên tạc bức Công thư của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào năm 1958. Việc xuyên tạc này nhằm mục đích bội nhọ, hạ thấp uy tín của chính quyền trong vấn đề bảo vệ chủ quyền Tổ quốc liên quan đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
CÓ THỂ DỪNG VIỆC XUYÊN TẠC CÔNG THƯ 1958 CỦA CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG
Những đối tượng xấu lợi dụng Công điện này xuyên tạc tuyên bố của Việt Nam về chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, bịa đặt nội dung Công điện này bán biển đảo cho Trung Quốc. Những kẻ xuyên tạc Công điện năm 1958 chủ yếu là số đối tượng chống đối ở ngoài nước và các vị dân chủ rởm, chẳng có công dân Việt Nam hay Trung Quốc nào xuyên tạc nội dung của bức Công điện này cả, tất cả đều tôn trọng sự thật được nêu ở từng dòng từng chữ của Công điện năm 1958.
Nội dung toàn bộ Công điện năm 1958 mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho Trung Quốc như sau: "Thưa Đồng chí Tổng lý, Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lý rõ: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng”.
Như vậy, nội dung của Công điện này không hề có dòng nào công nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đối với Trung Quốc, tất cả đều là khẳng định chủ quyền biển đảo của Trung Quốc phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế, tức là tôn trọng triệt để hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, mà 12 hải lý thì lấy đâu ra quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa. Thậm chí, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn rất khéo léo khi lồng ghép nội dung của Công điện gắn với quy định của pháp luật quốc tế thời bấy giờ, chỉ thừa nhận chủ quyền 12 hải lý của Trung Quốc, còn ngoài hải phận này thì mặc nhiên không thừa nhận.
Chẳng có công dân Việt Nam yêu nước nào lái cố gắng xuyên tạc nội dung Công điện theo hướng bán nước như này cả, đám bán nước thì luôn miệng kêu yêu nước nhưng đều xuyên tạc Công điện 1958 theo hướng gán ghép chủ quyền biển đảo cho Trung Quốc. Những đối tượng xấu hãy dừng ngay việc xuyên tạc nội dung bức Công điện năm 1958 bởi nó chẳng có giá trị gì cả về mặt pháp lý lẫn mặt lịch sử, mọi sự xuyên tạc chỉ là vô ích bởi sự thật mãi tồn tại theo thời gian.
Công Lý

Đăng nhận xét

8 Nhận xét

 1. Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là rõ ràng, cớ sao lại cho rằng qua cái công hàm này là chúng ta thừa nhận chủ quyền của Trung quốc với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa . Hoàng Sa thì Tàu chiếm năm 1974 (lúc đó do Ngụy là đồng minh của Mỹ cai quản), trước năm 1974 Tàu đâu dám chiếm vì tàu của Mỹ đang lởn vởn ở đó để đánh Bắc Việt; Sau năm 1972 họ bình thường với Mỹ nên mới chiếm Hoàng Sa của Việt Nam là do có thỏa thuận làm ngơ của Mỹ. Trường Sa thì chiếm năm 1988 do lúc đó chúng ta đang gặp khó khăn và lợi dụng lúc Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng mất để đánh chiếm, đây là sự thâm độc của Tàu từ xưa đến nay vậy. Còn kẻ cho rằng vì cái công hàm kia nên chúng ta mất Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa là định chạy tội cho Ngụy và Mỹ đó, bọn đó là đồng đảng của Mỹ - Ngụy vậy.

  Trả lờiXóa
 2. nội dung của Công điện này không hề có dòng nào công nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đối với Trung Quốc, tất cả đều là khẳng định chủ quyền biển đảo của Trung Quốc phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế, tức là tôn trọng triệt để hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, mà 12 hải lý thì lấy đâu ra quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa. Thậm chí, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn rất khéo léo khi lồng ghép nội dung của Công điện gắn với quy định của pháp luật quốc tế thời bấy giờ, chỉ thừa nhận chủ quyền 12 hải lý của Trung Quốc, còn ngoài hải phận này thì mặc nhiên không thừa nhận

  Trả lờiXóa
 3. Những đối tượng xấu lợi dụng Công điện này xuyên tạc tuyên bố của Việt Nam về chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, bịa đặt nội dung Công điện này bán biển đảo cho Trung Quốc. Những kẻ xuyên tạc Công điện năm 1958 chủ yếu là số đối tượng chống đối ở ngoài nước và các vị dân chủ rởm, chẳng có công dân Việt Nam hay Trung Quốc nào xuyên tạc nội dung của bức Công điện này cả, tất cả đều tôn trọng sự thật được nêu ở từng dòng từng chữ của Công điện năm 1958.

  Trả lờiXóa
 4. Nội dung của Công điện năm 1958 hoàn toàn không hề có dòng nào công nhận chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đối với Trung Quốc, như những gì mà Trung Quốc đã nêu ra trước quốc tế. Việt Nam chưa bao giờ công nhận cái chủ quyền hão mà Trung Quốc tự nhận đối với hai quần đảo cả.

  Trả lờiXóa
 5. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ thừa nhận chủ quyền 12 hải lý của Trung Quốc, còn ngoài hải phận này thì mặc nhiên không thừa nhận. Điều này đã được nêu rõ trong Công hàm năm 1958, không biết Trung Quốc dựa vào đâu mà cho rằng Việt Nam thừa nhận chủ quyền vậy?

  Trả lờiXóa
 6. Công hàm năm 1958 của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ khẳng định chủ quyền biển đảo của Trung Quốc phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế, tức là nước ta tôn trọng triệt để hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, chứ Trường Sa và Hoàng Sa nằm ngoài địa phận đó mà.

  Trả lờiXóa
 7. Công điện chỉ công nhận hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, mà 12 hải lý thì lấy đâu ra quần đảo Hoàng Sa hay Trường Sa. Trung Quốc rõ ràng đang xuyên tạc trắng trợn nội dung của bức điện này, trong khi từng câu chữ trong đó vô cùng rõ ràng và dễ hiểu.

  Trả lờiXóa
 8. Nhưng lời lẽ của Tổng bí thư Lê Duẩn vừa ôn hòa giữ mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và trung QUốc, vừa mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của đất nước ta. Từ xưa đến nay, bao thế hệ người Việt luôn khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

  Trả lờiXóa