Header Ads Widget

Responsive Advertisement

SỰ NGU DỐT CỦA LÊ CÔNG ĐỊNH KHI ĐÒI CÓ LUẬT VỀ ĐẢNG

Lâu lâu lại thấy Lê Công Định xuất hiện trên các diễn đàn nhưng mỗi lần xuất hiện lại thể hiện độ ngu dốt của hăn theo nhiều góc độ khác nhau. Một kẻ ngu dốt về luật, từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư nhưng lại thích thể hiện trình đọ thấp kém của mình qua các bài viết trên diễn đàn dân chủ.
SỰ NGU DỐT CỦA LÊ CÔNG ĐỊNH KHI ĐÒI CÓ LUẬT VỀ ĐẢNG
Mới đây trong buổi trả lời đài phản động BBC Tiếng Việt, Lê Công Định đưa ra ý kiến đòi có luật về Đảng với mục đích có quy phạm pháp luật điều chỉnh mọi vấn đề về Đảng hoạt động tại Việt Nam. Đây là một kiến nghị đề xuất có nhiều điểm thiếu hiểu biết, cách nghĩ lệch lạc về quy định pháp luật của một kẻ từng là luật sư.
Việc đưa ra ý kiến có luật về Đảng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật của Lê Công Định. Chẳng hạn như nói về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, anh chàng này đã phát biểu rằng Hiến pháp mặc nhiên thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó không thuyết phục là bởi vì đó là một Hiến pháp do chính Đảng Cộng sản Việt Nam tự soạn thảo. Xin thưa với anh luật sư đểu là chẳng có luật nào do Đảng Cộng sản tự soạn thảo cả mà Đảng lãnh đạo đất nước bằng đường lối, chủ trương, chính sách.
Về câu hỏi mà anh Lê Công Định này đưa ra với các báo đài phản động về hai vấn đề liên quan đến Đảng Cộng sản: “vậy thì cơ sở pháp lý nào mà đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thứ nhất là tồn tại và thứ hai là lãnh đạo đất nước này?” thì chính anh đã tự trả lời câu hỏi rồi, đó chính là Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các thời kỳ đều quy định rõ điều này về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam. Về sự tồn tại, phát triển và lãnh đạo đất nước Việt Nam thì đã có Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn hệ thống chính trị và xã hội.
Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, hoạt động dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tổ chức chặt chẽ nên không cần có luật nào về Đảng cả. Mặt khác, một kẻ ngoại lai có tư tưởng chống phá, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như Lê Công Định thì không cớ tư cách gì để đưa ra đề xuất như này cả.
Công Lý

Đăng nhận xét

22 Nhận xét

 1. Việc đòi có một Luật về Đảng đã cho thấy sự ngu dốt, thiếu hiểu biết của Lê Công Định. Việc Đảng CSVN lãnh đạo là nhận được sự ghi nhận của toàn thể nhân dân và được thống nhất để đưa vào quy định trong Hiến pháp

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, hoạt động dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tổ chức chặt chẽ nên không cần có luật nào về Đảng cả. Những kẻ như Lê CÔng Định chỉ lăm le đòi đa nguyên đa đảng chứ không hề quan tâm gì đến quyền lợi của dân cả

   Xóa
 2. Lâu lâu lại thấy Lê Công Định xuất hiện trên các diễn đàn nhưng mỗi lần xuất hiện lại thể hiện độ ngu dốt của hăn theo nhiều góc độ khác nhau. Một kẻ ngu dốt về luật, từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư nhưng lại thích thể hiện trình đọ thấp kém của mình qua các bài viết trên diễn đàn dân chủ

  Trả lờiXóa
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, hoạt động dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tổ chức chặt chẽ nên không cần có luật nào về Đảng cả. Mặt khác, một kẻ ngoại lai có tư tưởng chống phá, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như Lê Công Định thì không cớ tư cách gì để đưa ra đề xuất như này cả.

  Trả lờiXóa
 4. Một kẻ ngu dốt về luật, từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư nhưng lại thích thể hiện trình đọ thấp kém của mình qua các bài viết trên diễn đàn dân chủ. Thật là nực cười mà, dù thế nào thì đuôi chuột của ông đã bị lòi rồi mà

  Trả lờiXóa
 5. thật là buồn cười khi một kẻ dốt lại thích thể hiện, một kẻ như Lê Công Định, người từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư lại đi lên diễn đàn dân chủ hàm ngôn. thật là chẳng có tí tư cách gì cả, càng phát ngôn càng thể hiện trình độ thấp kém, thiếu hiểu biết của bản thân. Việc Đảng Cộng Sản lãnh đạo nhà nước ta thống nhất, trực tiếp về mọi mặt được quy định trong hiến pháp, cơ sở pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam rồi, cần gì phải cần luật riêng như Lê Công Định nói.

  Trả lờiXóa
 6. Hắn có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như Lê Công Định thì không cớ tư cách gì để đưa ra đề xuất như này cả.
  Thật đáng buồn cho 1 ng từng có nhiều đóng góp lơn cho xh.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, hoạt động dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tổ chức chặt chẽ nên không cần có luật nào về Đảng cả. Mặt khác, một kẻ ngoại lai có tư tưởng chống phá, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như Lê Công Định thì không cớ tư cách gì để đưa ra đề xuất như này cả.

  Trả lờiXóa
 8. Xin thưa với ông Lê Công Định là chẳng có luật nào do Đảng Cộng sản tự soạn thảo cả mà Đảng lãnh đạo đất nước bằng đường lối, chủ trương, chính sách. Đảng hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tỏ chức chặt chẽ nên không cần có luật nhé!

  Trả lờiXóa
 9. Thật nực cười khi một kẻ như Lê Công Định, người từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư lại đi lên diễn đàn dân chủ hàm ngôn. thật là chẳng có tí tư cách gì cả, càng phát ngôn, càng thể hiện thì càng thể hiện trình độ thấp kém, thiếu hiểu biết của bản thân.

  Trả lờiXóa
 10. Lâu lâu lại thấy Lê Công Định xuất hiện trên các diễn đàn nhưng mỗi lần xuất hiện lại thể hiện độ ngu dốt của hắn theo nhiều góc độ khác nhau. Một kẻ ngu dốt về luật, từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư nhưng lại thích thể hiện trình độ thấp kém của mình qua các bài viết trên diễn đàn dân chủ.

  Trả lờiXóa
 11. Một kẻ từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư thì làm gì có tư cách mà bàn về điều lệ Đảng hay luật pháp của Việt Nam. Ý kiến của hắn với BBC là một kiến nghị đề xuất có nhiều điểm thiếu hiểu biết, cách nghĩ lệch lạc về quy định pháp luật của một kẻ từng là luật sư.

  Trả lờiXóa
 12. Một kẻ từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư thì làm gì có tư cách mà bàn về điều lệ Đảng hay luật pháp của Việt Nam. Ý kiến của hắn với BBC là một kiến nghị đề xuất có nhiều điểm thiếu hiểu biết, cách nghĩ lệch lạc về quy định pháp luật của một kẻ từng là luật sư.

  Trả lờiXóa
 13. Về sự tồn tại, phát triển và lãnh đạo đất nước Việt Nam thì đã có Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn hệ thống chính trị và xã hội.

  Trả lờiXóa
 14. bánh chưng nhét não ông này rồi à, trả lời vớ vẩn k chịu được. Đảng lãnh đạo đất nước ta những các cấp ủy đảng và đảng viên vẫn phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Một kẻ ngoại lai có tư tưởng chống phá, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như Lê Công Định thì không cớ tư cách gì để đưa ra đề xuất như này cả.

  Trả lờiXóa
 15. tên luật sư rận chủ này từng phát ngôn đòi "vượt khỏi nguyên tắc cơ bản về quyền lãnh đạo của đảng cộng sản". Đây là nguyên tắc cối lõi trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, không thể nào thay thế được. Vậy mà tên này lại dám phát ngôn lộng hành, bị chửi là đúng.

  Trả lờiXóa
 16. Nếu nói Lê công định Một kẻ ngu dốt về luật, từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư nhưng lại thích thể hiện trình đọ thấp kém của mình qua các bài viết trên diễn đàn dân chủ.thì cũng không hẳn, nếu nói hắn ta cố tình không hiểu thì đúng hơn, vì trc đây hắn ta cũng nằm trong đoàn ls VN giúp chúng ta thắng kiện trong vụ cá tra và basa tại mỹ,.

  Trả lờiXóa
 17. Lê Công Định xuất hiện trên các diễn đàn nhưng mỗi lần xuất hiện lại thể hiện độ ngu dốt của hăn theo nhiều góc độ khác nhau. Một kẻ ngu dốt về luật, từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư nhưng lại thích thể hiện trình đọ thấp kém của mình qua các bài viết trên diễn đàn dân chủ

  Trả lờiXóa
 18. Việc đòi có một Luật về Đảng đã cho thấy sự ngu dốt, thiếu hiểu biết của Lê Công Định. Việc Đảng CSVN lãnh đạo là nhận được sự ghi nhận của toàn thể nhân dân và được thống nhất để đưa vào quy định trong Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 19. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, hoạt động dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tổ chức chặt chẽ nên không cần có luật nào về Đảng cả. Những kẻ như Lê CÔng Định chỉ lăm le đòi đa nguyên đa đảng chứ không hề quan tâm gì đến quyền lợi của dân cả

  Trả lờiXóa
 20. Nếu nói hắn ta cố tình không hiểu thì đúng hơn, vì trc đây hắn ta cũng nằm trong đoàn ls VN giúp chúng ta thắng kiện trong vụ cá tra và basa tại mỹ. Vì vậy có lẽ quá sớm để chúng ta kl như vậy.

  Trả lờiXóa
 21. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, hoạt động dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tổ chức chặt chẽ nên không cần có luật nào về Đảng cả. Những kẻ như Lê CÔng Định chỉ chờ cơ hội đòi đa nguyên đa đảng chứ không hề quan tâm gì đến quyền lợi của dân cả

  Trả lờiXóa