Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU CHÍNH THỨC THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI VIỆT NAM

Tại phiên họp toàn thể chiều 12-2 ở Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam, còn gọi là hiệp định EVFTA. EVFTA bao gồm hai hiệp định riêng biệt là Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA).
Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA), với tỉ lệ phiếu áp đảo, đạt tỉ lệ 63,33%. Đây là kết quả tốt đẹp và có ý nghĩa với Việt Nam và Liên minh châu Âu, hai đối tác chiến lược và toàn diện đã triển khai đàm phán ký kết hai hiệp định. Với việc thông qua tại Nghị viện châu Âu, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU ngày càng toàn diện.
NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU CHÍNH THỨC THÔNG QUA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VỚI VIỆT NAM
Đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay.
Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. Sau 10 năm, mức xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO.
Với những nội dung được thông qua trong Hiệp định EVFTA và IPA, cả Việt Nam và châu Âu đều được hưởng lợi ích không nhỏ từ việc xóa bỏ nhiều rào cản thương mại, có thể nâng kim ngạch xuất nhập khẩu lên mức rất cao. Cảnh cửa thương mại giữa hai thị trường tiềm năng được mở rộng sẽ là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu, một thì trường rất khó tính nhưng nếu thúc đẩy được sẽ đem lại nguồn lợi ích vô cùng lớn.
EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định thương mại tự do được thông qua là sự nỗ lực không nhỏ của Chính phủ Việt Nam và các đoàn Ngoại giao với liên minh châu Âu sau 9 năm đàm phán khi thông qua từng điều khoản nhỏ trong đó. Sự nỗ lực tuyệt vời này sẽ là đòn bẩy tăng trường cho các doanh nghiệp Việt Nam và cho cả nền kinh tế.
Công Lý

Đăng nhận xét

18 Nhận xét

 1. Thành công kí kết 2 hiệp định thương mại đối với Việt Nam vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Nó sẽ là một đòn bẩy tăng trưởng cho các doanh nghiệp có mong muốn đi vào thị trường châu Âu nhưng đồng thời sẽ là một thử thách cho họ làm sao để có thể đáp ứng được thị trường khó tính này. Nếu làm được chắc chắn VN có thể khẳng định vị trí của mình trên bản đồ kinh tế thế giới

  Trả lờiXóa
 2. Đây là kết quả tốt đẹp và có ý nghĩa với Việt Nam và Liên minh châu Âu, hai đối tác chiến lược và toàn diện đã triển khai đàm phán ký kết hai hiệp định. Với việc thông qua tại Nghị viện châu Âu, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU ngày càng toàn diện.

  Trả lờiXóa
 3. Cảnh cửa thương mại giữa hai thị trường tiềm năng được mở rộng sẽ là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu, một thì trường rất khó tính nhưng nếu thúc đẩy được sẽ đem lại nguồn lợi ích vô cùng lớn. Thật là dấu hiệu đáng mừng

  Trả lờiXóa
 4. Hiệp định thương mại tự do được thông qua là sự nỗ lực không nhỏ của Chính phủ Việt Nam và các đoàn Ngoại giao với liên minh châu Âu sau 9 năm đàm phán khi thông qua từng điều khoản nhỏ trong đó. Sự nỗ lực tuyệt vời này sẽ là đòn bẩy tăng trường cho các doanh nghiệp Việt Nam và cho cả nền kinh tế. Mong rằng nhờ có hiệp định này, nước ta sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa trong phát triển các sản phẩm và các dịch vụ khác đem lại nhiều tích cực cho kinh tế nước ta.

  Trả lờiXóa
 5. EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định thương mại tự do được thông qua là sự nỗ lực không nhỏ của Chính phủ Việt Nam và các đoàn Ngoại giao với liên minh châu Âu sau 9 năm đàm phán khi thông qua từng điều khoản nhỏ trong đó. Sự nỗ lực tuyệt vời này sẽ là đòn bẩy tăng trường cho các doanh nghiệp Việt Nam và cho cả nền kinh tế.

  Trả lờiXóa
 6. Đây là kết quả tốt đẹp và có ý nghĩa với Việt Nam và Liên minh châu Âu, hai đối tác chiến lược và toàn diện đã triển khai đàm phán ký kết hai hiệp định. Với việc thông qua tại Nghị viện châu Âu, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU ngày càng toàn diện

  Trả lờiXóa
 7. Với những nội dung được thông qua trong Hiệp định EVFTA và IPA, cả Việt Nam và châu Âu đều được hưởng lợi ích không nhỏ từ việc xóa bỏ nhiều rào cản thương mại, có thể nâng kim ngạch xuất nhập khẩu lên mức rất cao. Cảnh cửa thương mại giữa hai thị trường tiềm năng được mở rộng sẽ là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường châu Âu, một thì trường rất khó tính nhưng nếu thúc đẩy được sẽ đem lại nguồn lợi ích vô cùng lớn.

  Trả lờiXóa
 8. Sự nỗ lực tuyệt vời này sẽ là đòn bẩy tăng trường cho các doanh nghiệp Việt Nam và cho cả nền kinh tế

  Trả lờiXóa
 9. Nền kinh tế Việt Nam được hưởng nhiều lợi ích. Đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay

  Trả lờiXóa
 10. EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới

  Trả lờiXóa
 11. Thành công kí kết 2 hiệp định thương mại đối với Việt Nam vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Nó sẽ là một đòn bẩy tăng trưởng cho các doanh nghiệp có mong muốn đi vào thị trường châu Âu nhưng đồng thời sẽ là một thử thách cho họ làm sao để có thể đáp ứng được thị trường khó tính này. Nếu làm được chắc chắn VN có thể khẳng định vị trí của mình trên bản đồ kinh tế thế giới

  Trả lờiXóa
 12. Đây là kết quả tốt đẹp và có ý nghĩa với Việt Nam và Liên minh châu Âu, hai đối tác chiến lược và toàn diện đã triển khai đàm phán ký kết hai hiệp định. Với việc thông qua tại Nghị viện châu Âu, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU ngày càng toàn diện.

  Trả lờiXóa
 13. Đây là một cơ hội tốt để cho nước ta có cơ hội tốt hơn nữa để vươn xa hơn, phát triển hơn trong mối quan hệ kinh tế đối với liên minh châu Âu. Mong rằng chúng ta sẽ phát huy thật tốt những điều kiện này để thúc đẩy phát triển mạnh hơn nữa nền kinh tế

  Trả lờiXóa
 14. Với số phiếu có tỉ lệ áp đảo 63,33% thì đây chính là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt 10 năm của Việt Nam đối với nghị viện Liên minh Châu Âu cùng với các nước trong liên minh đó, nhất là trong tình trạng các thành phần phản động luôn tung những lời lẽ xuyên tạc nhằm vùi dập ta

  Trả lờiXóa
 15. Mong rằng với hiệp định này thì chúng ta sẽ có thể vươn xa hơn nữa, mang thêm được nhiều sản phẩm ra thị trường Châu Âu để quảng bá đất nước từ đó phát triển tốt được nền kình tế, chứng minh được thực lực vốn có của đất nước. Đây cũng là sự đáp trả đối với những "nỗ lực" chống phá của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 16. Đây là một hiệp định mang lại nhiều lợi ích trong tương lai đối với nền kinh tế của Việt Nam cũng như các nước trong liên minh Châu Âu; đất nước ta có cơ hội để mang ra nhiều sản phẩm trong khu vực để ra mắt bạn bè quốc tế và mong rằng chúng ta sẽ tận dụng tốt cơ hội đó

  Trả lờiXóa
 17. Nếu như tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi này và các doanh nghiệp có thể cho ra mắt những sản phẩm đảm bảo yêu cầu của quốc tế thì hẳn là một đồn bẩy cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Đây là thuận lợi cũng chính là thách thức với các doanh nghiệp trong nước

  Trả lờiXóa
 18. Đây là kết quả tốt đẹp và có ý nghĩa với Việt Nam và Liên minh châu Âu, hai đối tác chiến lược và toàn diện đã triển khai đàm phán ký kết hai hiệp định. Với việc thông qua tại Nghị viện châu Âu, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU ngày càng toàn diện.

  Trả lờiXóa