Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ý KIẾN VỀ CHỈ SỐ DÂN CHỦ THẾ GIỚI NĂM 2019 CỦA EIU

EIU - tên viết tắt của nhóm nghiên cứu Economist Intelligence Unit thuộc tạp chí kinh tế uy tín The Economist vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số dân chủ thế giới năm 2019 vào ngày 22/1 theo đó Việt Nam xếp hạng 136/167. Kết quả này dựa theo nhiều chỉ số không chính xác dẫn đến kết quá thiếu tính khách quan.
Ý KIẾN VỀ CHỈ SỐ DÂN CHỦ THẾ GIỚI NĂM 2019 CỦA EIU
Báo cáo Chỉ số Dân chủ 2019 do EIU đã chấm Việt Nam được 3,08 điểm trên 10 điểm, đứng ở vị trí thứ 136 trong số 167 nước được đánh giá trong năm 2019. EIU đưa ra thang đánh giá dân chủ theo bốn chính thể từ “Dân chủ Trọn vẹn,” “Dân chủ Có Khuyết điểm”, đến “Chính thể Hỗn hợp” (hybrid) và mức thấp nhất là chính thể “Độc tài”; theo thang đánh giá này thì EIU xếp hạng nước ta nằm trong nhóm các nước “Độc tài”.
Các hạng mục mà Economist Intelligence Unit bao gồm hoạt động của chính quyền, các quyền tự do của công dân, sự tham gia chính trị, văn hóa chính trị, tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên. Nhưng kết quả khảo sát theo các hạng mục nêu trên của EIU đều không có nguồn trích dẫn và chưa được kiểm chứng rõ ràng. Đây là điểm yếu của các tổ chức bên ngoài khi đưa ra bất kỳ đánh giáo nào về các quốc gia trên thế giới, số liệu không chính thống thì đương nhiên là kết quả sẽ bị sai lệch, thiếu tính khách quan trong quá trình đánh giá.
Một điểm yếu nữa trong việc đánh giá chỉ số dân chủ thế giới là EIU không tổ chức đối thoại với các quốc gia bị xếp hạng thấp như Việt Nam về các hạng mục bị đánh giá điểm rất thấp. Chẳng hạn như Việt Nam bị cho điểm 0 về tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên trong khi Quốc hội Việt Nam luôn áp dụng cơ chế dân chủ rõ ràng trong quá trình bầu cử khi mọi công dân Việt Nam đủ độ tuổi đều có quyền tham gia và Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Một vấn đề nữa dẫn đến kết quả không thỏa đáng của EIU chính là các hạng mục nêu trên có phần thiên về chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là in sâu vào tư tưởng của EIU chính là chế độ đa nguyên đa đảng, những quốc gia nào theo thể chế chính trị như Việt Nam đều bị đánh giá điểm rất thấp. Việc có dân chủ hay không dân chủ khi theo chế độ chính trị như Việt Nam hay chế độ đa nguyên đa đảng như tư bản chủ nghĩa vẫn chưa có kết luận rõ ràng, không có căn cứ nào để khẳng định tính dân chủ trong từng chế độ chính trị.
EIU thường đưa ra nhiều báo cáo có giá trị sử dụng cao trên toàn cầu nhưng là về lĩnh vực kinh tế, còn về lĩnh vực chính trị thì EIU đang đi theo lối mòn sai lầm như các tổ chức phi chính phủ kih dựa vào tiêu chí chưa chuẩn mực và số liệu thì không chính thống. Nếu tiếp tục đưa ra cách đánh giá không chính xác này thì Economist Intelligence Unit sẽ tự đánh mất úy tín của mình.
Công Lý

Đăng nhận xét

19 Nhận xét

 1. EIU thường đưa ra nhiều báo cáo có giá trị sử dụng cao trên toàn cầu nhưng là về lĩnh vực kinh tế, còn về lĩnh vực chính trị thì EIU đang đi theo lối mòn sai lầm như các tổ chức phi chính phủ kih dựa vào tiêu chí chưa chuẩn mực và số liệu thì không chính thống. Nếu tiếp tục đưa ra cách đánh giá không chính xác này thì Economist Intelligence Unit sẽ tự đánh mất úy tín của mình.

  Trả lờiXóa
 2. Việc có dân chủ hay không dân chủ khi theo chế độ chính trị như Việt Nam hay chế độ đa nguyên đa đảng như tư bản chủ nghĩa vẫn chưa có kết luận rõ ràng, không có căn cứ nào để khẳng định tính dân chủ trong từng chế độ chính trị. EIU đang đưa ra kết luận phiến diện mang tính chủ quan cao, và thiết nghĩ họ đang tự đánh mất uy tính của chính mình.

  Trả lờiXóa
 3. EIU không tổ chức đối thoại với các quốc gia bị xếp hạng thấp như Việt Nam về các hạng mục bị đánh giá điểm rất thấp. HAy là sợ khi đối thoại thì những điểm yếu EIU sẽ bộc lộ ra hết và không đối chấp được nên phải lén lút đánh sau lưng, như vậy chỉ có EIU đang tự hạ uy tín của chính tổ chức này.

  Trả lờiXóa
 4. Theo thang đánh giá mà EIU đưa ra thì EIU xếp hạng nước ta nằm trong nhóm các nước “Độc tài”. THật sự rất phiến diện và thiếu khách quan. EIU đang tự trói mình vào trong rọ và khiến cho những quốc gia dân chủ như VN không coi trọng tổ chức trên bởi sự áp đặt của họ về những kết luận họ đưa ra.

  Trả lờiXóa
 5. EIU đang đưa ra những kết luận và nhận định không chính xác về tình hình tại Việt NAm, tổ chức này đang tự vẽ hươu vẽ vượn và áp đặt cho VN những thứ mà hết sức vô lý. Phải chăng tổ chức này đang nghiêng về tư bản chủ nghĩa và đánh đồng VN với những thứ tệ bạc để "lấy lòng" tư bản, đừng làm những trò điên rồ nữa, uy tín và danh dự, không cần nữa sao EIU?

  Trả lờiXóa
 6. Không biết các tổ chức nước ngoài chấm chỉ số dân chủ tại Việt Nam như thế nào nhưng với người sống ở trong nước thì Việt Nam là một quốc gia dân chủ, văn minh. Quyền con người luôn được coi trọng và đảm bảo thực hiện và đặc biệt hàng năm có hàng triệu người nước ngoài đến Việt Nam để du lịch và sinh sống để tận hưởng không gian và cuộc sống bình yên, hòa bình nơi đây.

  Trả lờiXóa
 7. Có thể thấy rằng các tổ chức nước ngoài chấm điểm và đánh giá theo kiểu quy chụp thiếu sự khách quan và tìm hiểu tại Việt Nam, tài liệu để căn cứ đánh giá chủ yếu nhờ vào số tài liệu của đám chống cộng, đám dân chủ, quanh năm suốt tháng không chịu cập nhập và thay đổi. Mặc dù có tổ chức hay các nhân nào đánh giá gì đi nữa nhưng tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở nước Việt ta.

  Trả lờiXóa
 8. EIU thường đưa ra nhiều báo cáo có giá trị sử dụng cao trên toàn cầu nhưng là về lĩnh vực kinh tế, còn về lĩnh vực chính trị thì EIU đang đi theo lối mòn sai lầm như các tổ chức phi chính phủ khi dựa vào tiêu chí chưa chuẩn mực và số liệu thì không chính thống. Nếu tiếp tục đưa ra cách đánh giá không chính xác này thì Economist Intelligence Unit sẽ tự đánh mất uy tín của mình.

  Trả lờiXóa
 9. Việc có dân chủ hay không dân chủ khi theo chế độ chính trị như Việt Nam hay chế độ đa nguyên đa đảng như tư bản chủ nghĩa vẫn chưa có kết luận rõ ràng, không có căn cứ nào để khẳng định tính dân chủ trong từng chế độ chính trị. EIU đang đưa ra kết luận phiến diện mang tính chủ quan cao, và thiết nghĩ họ đang tự đánh mất uy tín của chính mình.

  Trả lờiXóa
 10. Theo thang đánh giá mà EIU đưa ra thì EIU xếp hạng nước ta nằm trong nhóm các nước “Độc tài”. THật sự rất phiến diện và thiếu khách quan. EIU đang tự trói mình vào trong rọ và khiến cho những quốc gia dân chủ như VN không coi trọng tổ chức trên bởi sự áp đặt của họ về những kết luận họ đưa ra.

  Trả lờiXóa
 11. Có thể thấy rằng các tổ chức nước ngoài chấm điểm và đánh giá theo kiểu quy chụp thiếu sự khách quan và tìm hiểu tại Việt Nam, tài liệu để căn cứ đánh giá chủ yếu nhờ vào số tài liệu của đám chống cộng, đám dân chủ, quanh năm suốt tháng không chịu cập nhập và thay đổi. Mặc dù có tổ chức hay các nhân nào đánh giá gì đi nữa nhưng tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở nước Việt ta.

  Trả lờiXóa
 12. Không biết các tổ chức nước ngoài chấm chỉ số dân chủ tại Việt Nam như thế nào nhưng với người sống ở trong nước thì Việt Nam là một quốc gia dân chủ, văn minh. Quyền con người luôn được coi trọng và đảm bảo thực hiện và đặc biệt hàng năm có hàng triệu người nước ngoài đến Việt Nam để du lịch và sinh sống để tận hưởng không gian và cuộc sống bình yên, hòa bình nơi đây.

  Trả lờiXóa
 13. Không biết khi đánh giá chỉ số dân chủ này EIU có từng đến Việt Nam khảo sát hay chỉ dựa vào tài liệu của một số đối tượng phản động, đối tượng chống đối cung cấp. Có thể thấy rằng những chỉ số này của EIU hoàn toàn theo lấy theo kiểu quy chụp và thiếu tính khách quan, thiếu chính xác nhằm âm mưu vu khống, hạ bệ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 14. EIU thường đưa ra nhiều báo cáo có giá trị sử dụng cao trên toàn cầu nhưng là về lĩnh vực kinh tế, còn về lĩnh vực chính trị thì EIU đang đi theo lối mòn sai lầm như các tổ chức phi chính phủ kih dựa vào tiêu chí chưa chuẩn mực và số liệu thì không chính thống.

  Trả lờiXóa
 15. Một điểm yếu nữa trong việc đánh giá chỉ số dân chủ thế giới là EIU không tổ chức đối thoại với các quốc gia bị xếp hạng thấp như Việt Nam về các hạng mục bị đánh giá điểm rất thấp. Chẳng hạn như Việt Nam bị cho điểm 0 về tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên trong khi Quốc hội Việt Nam luôn áp dụng cơ chế dân chủ rõ ràng trong quá trình bầu cử khi mọi công dân Việt Nam đủ độ tuổi đều có quyền tham gia và Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 16. Có thể thấy về lĩnh vực chính trị thì EIU đang đi theo lối mòn sai lầm như các tổ chức phi chính phủ kih dựa vào tiêu chí chưa chuẩn mực và số liệu thì không chính thống. Những số liệu và khẳng định hết sức chủ quan không phản ánh đầy đủ rõ nét về tình hình dân chủ ở VN được

  Trả lờiXóa
 17. Không biết là cái tổ chức này có thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình không hay chỉ biết ngồi một chỗ và đưa ra những cái đánh giá cùng số liệu hết sức chủ quan. Tại sao không đến tận đất nước mà phỏng vấn trực tiếp người dân ấy

  Trả lờiXóa
 18. Việt Nam thiếu dân chủ là nhận định khách quan

  Trả lờiXóa
 19. EIU thường đưa ra nhiều báo cáo có giá trị sử dụng cao trên toàn cầu nhưng là về lĩnh vực kinh tế, còn về lĩnh vực chính trị thì EIU đang đi theo lối mòn sai lầm như các tổ chức phi chính phủ kih dựa vào tiêu chí chưa chuẩn mực và số liệu thì không chính thống. Nếu tiếp tục đưa ra cách đánh giá không chính xác này thì Economist Intelligence Unit sẽ tự đánh mất úy tín của mình.

  Trả lờiXóa