Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TRÒ ĐÙA HỘI THẢO VỀ VIỆT NAM CỘNG HÒA CỦA ĐÁM CON LAI CHÍNH TRỊ

Một trò hề vừa diễn ra ngay trên nước Mỹ là cuộc hội thảo về Việt Nam Cộng hòa, một chế độ đã bị diệt vong chỉ còn lại chút tro tàn rác rưởi. Nực cười hơn nữa là mục tiêu của hội thảo hướng đến sự tồn tại, phát triển của thứ chế độ bẩn thỉu này.
Cuộc hội thảo vớ vẩn này diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10/2019, tại Đại Học Oregon, thành phố Eugene, tiểu bang Oregon mang tên: Việt Nam Cộng Hòa, những vấn đề, những thách thức và tầm nhìn (Studying Republican Vietnam: Issues, Challenges, And Prospects). Cuộc hội thảo do Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á và Thái Bình Dương tổ chức.
TRÒ ĐÙA HỘI THẢO VỀ VIỆT NAM CỘNG HÒA CỦA ĐÁM CON LAI CHÍNH TRỊ
Thành phần tham dự Hội thảo chính là những phế nhân của chế độ Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa cũ, có thể kể đến hai cái tên là Hoàng Đức Nhã, Bộ Thông Tin-Chiêu Hồi và ông Nguyễn Đức Cường, Bộ Thương Mại-Kỹ Nghệ. Kế đến là số đối tượng non trẻ với hai dòng máu Việt Mỹ lẫn lộn chủ yếu được sinh ra trong chiến tranh xâm lược của Mỹ, đám con lai chính trị này như một đám bù nhìn bị nhồi sọ từ nhỏ nên có tư tưởng điên cuồng chống Cộng.
Xuyên xuốt cuộc Hội thảo là việc ca tụng chế độ Việt Nam Cộng hòa vô tội vạ, phỉ báng vào sự thật lịch sử sau thời gian ngắn ngủi chế độ quái thai này sinh và và diệt vong. Chẳng hạn như mấy vị Mỹ lai ca ngợi có lúc nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa đạt tốc độ tăng trưởng đến 4%, và theo nhận định của một số nhà quan sát thì đã đạt đến ngưỡng cửa tăng tốc trở thành một quốc gia phát triển hay là Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện thành công việc cải cách điền địa bằng chương trình người cày có ruộng. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy sự tồn tại của Việt Nam Cộng hòa chính là điểm đen trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, không phải chế độ xâm lược hay bất cứ thứ gì mà đó là chính quyền tay sai, thủ đoạn dùng người Việt để trị người Việt của các thế lực tư bản.
Một chế độ thối nát nhất trong lịch sử nhân loại nhưng lại được đám học giả con lai chính trị nghiên cứu để gây dựng lại và phát triển nó. Có thể Việt Nam Cộng hòa tồn tại được trên nước Mỹ nhưng việc quay trở lại Việt Nam thì không bao giờ, không một người dân Việt Nam muốn dân tộc mình có một chế độ tay sai cho tư bản như vậy.
Hội thảo vớ vẩn kiểu này vẫn thường tồn tại ở các quốc gia tư bản, thậm chí nó còn được chính quyền sở tại hậu thuẫn thực hiện. Xét cho cùng mà nói đám tàn dư của Việt Nam Cộng hòa và số con lai từ chế độ Mỹ Ngụy đó như một đám ăn mày bên nước Mỹ, sống bám víu vào sự trợ cấp của chính quyền tư bản nên không có hoạt động gì thì sẽ cắt viện trợ.
Công Lý

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Xuyên xuốt cuộc Hội thảo là việc ca tụng chế độ Việt Nam Cộng hòa vô tội vạ, phỉ báng vào sự thật lịch sử sau thời gian ngắn ngủi chế độ quái thai này sinh và và diệt vong, thật sự rất phẫn nộ với hành vi này, đây chẳng khác gì chà đạp lên xương máu của cha ông ta cả.

  Trả lờiXóa
 2. Hội thảo vớ vẩn kiểu này vẫn thường tồn tại ở các quốc gia tư bản, thậm chí nó còn được chính quyền sở tại hậu thuẫn thực hiện. Xét cho cùng mà nói đám tàn dư của Việt Nam Cộng hòa và số con lai từ chế độ Mỹ Ngụy đó như một đám ăn mày bên nước Mỹ

  Trả lờiXóa
 3. Việt Nam Cộng hòa tồn tại được trên nước Mỹ nhưng việc quay trở lại Việt Nam thì không bao giờ, không một người dân Việt Nam muốn dân tộc mình có một chế độ tay sai cho tư bản như vậy, giờ đây trong tình hình hiện nay, nước mỹ lại sử dung chiêu bài sử dung ngụy quân ngụy quyền cũ để xuyên tạc chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 4. Hội thảo về việt nam cộng hòa chẳng khác gì là một trò bịp bợm cả, khi bọn ngụy quân ngụy quyền có nước mà không thể về thì ở bên nước liên bang lại được tung hô, mà thực chat đây chỉ là sự hậu thuẫn để mục đính cuối cùng xóa bỏ nền xã hội chủ nghĩa mà thôi.

  Trả lờiXóa
 5. Xuyên xuốt cuộc Hội thảo là việc ca tụng chế độ Việt Nam Cộng hòa vô tội vạ, phỉ báng vào sự thật lịch sử sau thời gian ngắn ngủi chế độ quái thai này sinh và và diệt vong, thật sự rất phẫn nộ với hành vi này, đây chẳng khác gì chà đạp lên xương máu của cha ông ta cả.

  Trả lờiXóa
 6. Hội thảo vớ vẩn kiểu này vẫn thường tồn tại ở các quốc gia tư bản, thậm chí nó còn được chính quyền sở tại hậu thuẫn thực hiện. Xét cho cùng mà nói đám tàn dư của Việt Nam Cộng hòa và số con lai từ chế độ Mỹ Ngụy đó như một đám ăn mày bên nước Mỹ, sống bám víu vào sự trợ cấp của chính quyền tư bản nên không có hoạt động gì thì sẽ cắt viện trợ.

  Trả lờiXóa
 7. Một chế độ thối nát nhất trong lịch sử nhân loại nhưng lại được đám học giả con lai chính trị nghiên cứu để gây dựng lại và phát triển nó. Có thể Việt Nam Cộng hòa tồn tại được trên nước Mỹ nhưng việc quay trở lại Việt Nam thì không bao giờ, không một người dân Việt Nam muốn dân tộc mình có một chế độ tay sai cho tư bản như vậy.

  Trả lờiXóa
 8. nhìn vào Thành phần tham dự Hội thảo chính là những phế nhân của chế độ Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa cũ, có thể kể đến hai cái tên là Hoàng Đức Nhã, Bộ Thông Tin-Chiêu Hồi và ông Nguyễn Đức Cường, Bộ Thương Mại-Kỹ Nghệ, điêu này cũng cho thấy được bản chất của cuộc hội thảo này chỉ là vớ vẩn.

  Trả lờiXóa
 9. thực tế lịch sử cho thấy sự tồn tại của Việt Nam Cộng hòa chính là điểm đen trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, không phải chế độ xâm lược hay bất cứ thứ gì mà đó là chính quyền tay sai, thủ đoạn dùng người Việt để trị người Việt của các thế lực tư bản, đến đây chúng có nước mà chẳng có thể về giờ lại còn là công cụ để các nước liên bang dung để chống phá.

  Trả lờiXóa
 10. Một chế độ thối nát nhất trong lịch sử nhân loại nhưng lại được đám học giả con lai chính trị nghiên cứu để gây dựng lại và phát triển nó. Có thể Việt Nam Cộng hòa tồn tại được trên nước Mỹ nhưng việc quay trở lại Việt Nam thì không bao giờ, không một người dân Việt Nam muốn dân tộc mình có một chế độ tay sai cho tư bản như vậy.

  Trả lờiXóa
 11. Hội thảo vớ vẩn kiểu này vẫn thường tồn tại ở các quốc gia tư bản, thậm chí nó còn được chính quyền sở tại hậu thuẫn thực hiện. Xét cho cùng mà nói đám tàn dư của Việt Nam Cộng hòa và số con lai từ chế độ Mỹ Ngụy đó như một đám ăn mày bên nước Mỹ, sống bám víu vào sự trợ cấp của chính quyền tư bản nên không có hoạt động gì thì sẽ cắt viện trợ.

  Trả lờiXóa
 12. Xuyên xuốt cuộc Hội thảo là việc ca tụng chế độ Việt Nam Cộng hòa vô tội vạ, phỉ báng vào sự thật lịch sử sau thời gian ngắn ngủi chế độ quái thai này sinh và và diệt vong, thật sự rất phẫn nộ với hành vi này, đây chẳng khác gì chà đạp lên xương máu của cha ông ta cả.

  Trả lờiXóa