Header Ads Widget

Responsive Advertisement

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 11 KHÓA XII BẾ MẠC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Vào chiều 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các báo cáo và hoàn thành nhiều công việc quan trọng khác.
HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 11 KHÓA XII BẾ MẠC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Thành công của hội nghị lần này sẽ góp phần kết thúc thắng lợi năm 2019 (trong bối cảnh khó khăn hơn so với năm 2018) để bước vào triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 với quyết tâm cao và khí thế mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị lần này đã tiến hành nhiều phiên thảo luận nhiều công việc quan trọng của dân tộc trên tinh thần dân chủ cao, tổng kết những công việc mà Đại hội XII đã hoàn thành, thống nhất các vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị đã thảo luận và đưa ra quyết định về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020;…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Hội nghị thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả thành công của Hội nghị sẽ là tiền đề cho sự phát triển trong tương lai của đất nước, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho kỳ Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới.
 
Công Lý

Đăng nhận xét

6 Nhận xét

 1. Hội nghị lần này đã tiến hành nhiều phiên thảo luận nhiều công việc quan trọng của dân tộc trên tinh thần dân chủ cao, tổng kết những công việc mà Đại hội XII đã hoàn thành, thống nhất các vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới

  Trả lờiXóa
 2. Hội nghị thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 3. Hội nghị lần này đã tiến hành nhiều phiên thảo luận nhiều công việc quan trọng của dân tộc trên tinh thần dân chủ cao, tổng kết những công việc mà Đại hội XII đã hoàn thành, thống nhất các vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị đã thảo luận và đưa ra quyết định về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020;…

  Trả lờiXóa
 4. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Hội nghị thành công tốt đẹp, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Thành công của hội nghị lần này sẽ góp phần kết thúc thắng lợi năm 2019 (trong bối cảnh khó khăn hơn so với năm 2018) để bước vào triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 với quyết tâm cao và khí thế mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 6. Hội nghị lần này đã tiến hành nhiều phiên thảo luận nhiều công việc quan trọng của dân tộc trên tinh thần dân chủ cao, tổng kết những công việc mà Đại hội XII đã hoàn thành, thống nhất các vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới

  Trả lờiXóa