Header Ads Widget

Responsive Advertisement

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG VỪA BAN HÀNH ĐÃ BỊ XUYÊN TẠC

Ngày 23.9.2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định này là phương thức, giải pháp để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng.
Được dịp, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động ngay lập tức có các luyện điệu xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông quốc tế, blog hải ngoại, mạng xã hội. Đài Á châu tự do và nhiều trang mạng chống phá đăng tải loạt bài với mục đích chính trị, hướng lái cách mạng Việt Nam rằng “Bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa”, họ hà hơi tiếp sức cho nhiều phần tử phản động lưu vong, cơ hội chính trị trong nước thể hiện quan điểm xuyên tạc rằng: Hiến pháp đã thể hiện mầm mống và bắt đầu của sự suy thoái, đó là Điều 4 khi cho phép đảng lãnh đạo độc quyền và tuyệt đối. Chúng quy kết, sự độc quyền quá lâu, thiếu minh bạch trong một thời gian dài nên dẫn tới tình trạng phổ biến là tha hóa đạo đức của cán bộ lãnh đạo. Chúng còn cho rằng, đây là vấn đề mang tính bản chất của chế độ; quy định này là cơ hội để thanh trừng nội bộ, loại trừ phe nhóm, để hủy diệt đối với những người có khả năng tranh giành quyền lực…
Thực tế đã chứng minh, không quốc gia nào có thể phát triển nhanh, ổn định và bền vững nếu quyền lực nhà nước không được kiểm soát và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng lạm quyền, tha hóa quyền lực vẫn luôn tiềm ẩn và thường xuyên xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào cho dù thể chế chính trị có khác nhau. Và vấn đề kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, xa rời chuẩn mực của cán bộ, công chức là vấn đề được hầu hết các quốc gia quan tâm và có thiết chế quy định.Như vậy có thể thấy, sự suy thoái, tha hóa, tham nhũng là một hiện tượng xã hội, nó nảy sinh trong bất cứ một quốc gia với một chế độ xã hội nào chứ không chỉ ở Việt Nam với sự lãnh đạo của ĐCS mới nảy sinh những vấn đề trên. Và việc ban hành quy định để quản lý vấn đề trên là một việc làm cần thiết thúc đẩy sự phát triển, minh bạch của xã hội.
Dễ dàng nhận thấy, luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu nhằm hướng đến hai mục đích chẳng xa lạ gì. Đó là: (1) Xóa bỏ Điều 4 – Hiến pháp 2013 quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. Từ đó lật đổ sự lãnh đạo của Đảng với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng; (2) Cổ xúy, thúc đẩy từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, hướng lái theo con đường tư bản chủ nghĩa, theo hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, “xã hội dân sự” ở Việt Nam; (3) Tạo cớ diễn biến tình hình chính trị ở nước ta, cố tình xuyên tạc công tác cán bộ theo kiểu “tung hỏa mù” để tạo ra nhận thức sai lệch trước thềm Đại hội XIII của Đảng.
Các thế lực thù địch, các đối tượng xấu thường xuyên tìm lý do để xuyên tạc về các chính sách của Đảng và Nhà nước đặt ra đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng thì hoạt động của các đối tượng càng trở nên ráo riết./.

LOXEBEN

Đăng nhận xét

14 Nhận xét

 1. Các thế lực thù địch, các đối tượng xấu thường xuyên tìm lý do để xuyên tạc về các chính sách của Đảng và Nhà nước đặt ra đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng thì hoạt động của các đối tượng càng trở nên ráo riết./.

  Trả lờiXóa
 2. Bọn rận chủ luôn tìm mọi cách để chống phá Đảng, Nhà nước, mọi chủ trương, chính sách đưa ra đều bị chúng xuyên tạc, bịa đặt. Nhất là trong những giai đoạn với những vấn đề nhạy cảm thì chúng lại càng được đà để lấn tới nên cần phải hết sức cảnh giác trước âm mưu bỏ Đảng, bỏ điều 4 Hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 3. lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam là bức tường cao cản trở việc đa nguyên đa đảng của các thế lực thù địch, vậy nên chúng luôn muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Chúng thường lợi dụng cơ hội chính trị ,dùng những luận điệu xuyên tạc sai sự thật để thực hiện mục đích của chúng nhưng hiện giờ vẫn chưa thành công và chắc chắn là không thể thành công

  Trả lờiXóa
 4. Quy định này là phương thức, giải pháp để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng.Tuy việc xuyên tạc của bọn rận chủ đối với quy định này rất nhiều nhưng nhìn thực tế có thể thấy đây là việc làm rất cần thiết trong vấn đề chỉnh đốn bộ máy của Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là việc rất cần thiết trong tình hình hiện nay, khi đang trong cao điểm của việc thanh lọc bộ máy lãnh đạo đảng thì không thể không có quy định này được.

  Trả lờiXóa
 6. MỤc đích cuối cùng của các thế lực thù địch hướng tới là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, xóa điều 4 Hiến pháp, tìm mọi cách để xuyên tạc, bịa đặt về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhất là khi Đại hội XIII đang đến gần.

  Trả lờiXóa
 7. Dễ dàng nhận thấy, luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu nhằm hướng đến hai mục đích chẳng xa lạ gì.Chúng luôn xuyên tạc chủ trườn, chính sách của Đảng, tuyên truyền bỏ con đường CNXH đi theo tư bản để làm nô lệ cho phương Tây hoặc cổ xúy, hướng lái theo con đường tư bản chủ nghĩa, theo hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập

  Trả lờiXóa
 8. Đúng là bọn rận chủ chỉ có ngồi ăn với xuyên tạc là giỏi,cái quần què gì cũng biết chỉ có biết điều là không. Thật sự mà nói thì cái trò xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng thì quá cũ rồi nhưng chúng vẫn dùng đi dùng lại, nhất là trước thềm đại hội Đảng lần thứ XIII, thôi bỏ đi mà làm người Đài Châu Á tự do ạ hihi

  Trả lờiXóa
 9. Việc ban hành quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền cho thấy Đảng và Nhà nước đang quyết tâm xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh, tăng sức chiến đấu của Đảng và Nhà nước loại bỏ ra những cá nhân không đủ năng lực, trách nhiệm, suy thoái về đạo đức lối sống gây ảnh hưởng tới công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi biện pháp để xuyên tạc vấn đề hướng dư luận đến việc tấn công chế độ, vu khống cho các hoạt động đều do Nhà nước tạo ra và lần này cũng vậy việc tấn công xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ mục đích cuối cùng của chúng là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp và xóa bỏ con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 11. không quốc gia nào có thể phát triển nhanh, ổn định và bền vững nếu quyền lực nhà nước không được kiểm soát và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thế nhưng khi ban hành quy định, đám rận lại xuyên tạc, xoi mói.

  Trả lờiXóa
 12. Với mỗi quy định được ban hành thì cũng là dịp cho các tên rận chủ xuyên tạc, chúng không ngoài mục đích phá hoại Chúng thường xuyên tìm lý do để xuyên tạc về các chính sách của Đảng và Nhà nước đặt ra đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng thì hoạt động của các đối tượng càng trở nên ráo riết

  Trả lờiXóa
 13. Với quy định 205 được ban hành là lúc các tên rận chủ, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động ngay lập tức có các luyện điệu xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông quốc tế, blog hải ngoại, mạng xã hội, mọi người cần phải đề cao cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 14. Như mọi quốc gia khác, Việt Nam rất quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhằm kiểm soát quyền lực đối với từng chủ thể trong hệ thống chính trị và đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Trong khi đó, việc phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền và toàn thể xã hội.

  Trả lờiXóa