Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NHẬN DIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TẬP CHUNG CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Các thế lực thù địch thông qua các đối tượng xấu trong nước chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá, chuyển hóa về chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Thực tế đã chứng minh, trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước các hoạt động của các đối tượng lại được đẩy mạnh, lần này cũng không phải ngoại lệ, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội liên tục đưa nhiều thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Tựu lại chúng tập trung vào một số vấn đề sau:
NHẬN DIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TẬP CHUNG CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII
Về chính trị: Đây luôn là một mảnh đất màu mỡ mà các thế lực thù địch, phản động hướng tới, nhằm làm thay đổi, sai lệch quan điểm, đường lối chính trị của Đảng và chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Với thủ đoạn, thổi phồng, bóp méo, khoét sâu những khuyết điểm, hạn chế về vài trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và Chính phủ, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, trực tiếp là xuyên tạc, phủ nhận các văn kiện trình Đại hội XIII…
Về tư tưởng: Chúng tập trung tung ra những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”, “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học thuyết của C.Mác và Nho giáo”, “con đường Bác Hồ chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội”. Và rằng, theo con đường đó sẽ là “sai lầm vô vọng”….
Về công tác cán bộ trước thềm đại hội: Trước Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng sẽ lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, để lôi kéo các phần tử chống đối, bất mãn với chế độ ký tên tập thể đòi yêu sách, gây sức ép, nhằm thay đổi những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng ta. Thủ đoạn nham hiểm này của chúng nhằm dụ dỗ, mua chuộc những cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất để làm công cụ xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng. Chúng tán phát các bài viết, lời kêu gọi có nội dung xuyên tạc, đả kích về công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng. Các luận điệu chống phá thường tập trung vào bôi lem, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Với thời đại công nghệ phát triển, mạng Internet được sử dụng rộng rãi các đối tượng lập các trang web, trang fanpage để tung những thông tin thêu dệt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước bằng những câu chuyện ly kỳ; các buổi “tọa đàm” với những ông “giáo sư”, “tiến sĩ giấy” tự phong bày đặt đưa ra các quan điểm bình luận, đánh giá về công tác nhân sự của Đảng và Nhà nước trong kỳ Đại hội sắp tới.
Âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối là rõ ràng, chúng tăng cường các hoạt động chống phá ta trước các kỳ đại hội Đảng hòng làm mất ổn định nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo, gieo giắc hoài nghi, ngờ vực lẫn nhau, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Với mong muốn tạo ra viễn cảnh tạo ta cuộc “cách mạng màu” nhằm chuyển hóa chế độ chính trị Việt Nam theo quỹ đạo phương Tây như “cách mạng hoa hồng” ở Gruzia, “cách mạng màu da cam” ở Ucraina, “cách mạng Tuy-líp” ở Cưrơxtan…
Thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng là rõ ràng, mỗi người dân trong việc tiếp nhận các thông tin cần cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc và cần có những phản hồi tích cực trong việc bài trừ, bóc mẽ các thông tin sai sự thật mà các đối tượng thêu dệt nên. Công cuộc bảo vẹ sự bình yên của đất nước, chống lại sự chống phá của các thế lực là không của riêng ai, do đó, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trước tiên bảo vệ mình cũng như bảo vệ sự bình yên của đất nước./.
NGẠO

Đăng nhận xét

25 Nhận xét

 1. Âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối là rõ ràng, chúng tăng cường các hoạt động chống phá ta trước các kỳ đại hội Đảng hòng làm mất ổn định nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo, gieo giắc hoài nghi, ngờ vực lẫn nhau, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ

  Trả lờiXóa
 2. Trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước các hoạt động của các đối tượng lại được đẩy mạnh, lần này cũng không phải ngoại lệ, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chính vì vậy chúng ta nên hết sức cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn của các đối tượng

  Trả lờiXóa
 3. Thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng là rõ ràng, mỗi người dân trong việc tiếp nhận các thông tin cần cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc và cần có những phản hồi tích cực trong việc bài trừ, bóc mẽ các thông tin sai sự thật mà các đối tượng thêu dệt nên

  Trả lờiXóa
 4. Thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng là rõ ràng, mỗi người dân trong việc tiếp nhận các thông tin cần cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc và cần có những phản hồi tích cực trong việc bài trừ, bóc mẽ các thông tin sai sự thật mà các đối tượng thêu dệt nên. Công cuộc bảo vẹ sự bình yên của đất nước, chống lại sự chống phá của các thế lực là không của riêng ai, do đó, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trước tiên bảo vệ mình cũng như bảo vệ sự bình yên của đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Các âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và có tư tưởng chống đối Đảng ngày càng trở nên tinh vi hơn và thủ đoạn đa dạng hơn. tất cả đều vì mục đích chống phá đảng và nhà nước, chúng muốn hướng tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối vơi nhà nước ta vì vậy chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác với các thế lực này

  Trả lờiXóa
 6. Thời điểm chuẩn bị cho Đại Hội XIII này chính là một thời điểm nóng mà các đối tượng phản động càng tập trung để chống phá và công kích chính quyền nhà nước. Nhân dân ta cần lúc này là chung tay để cùng nhau chống lại những âm mưu thâm độc đó của địch, tránh để bản thân chệch hướng, suy nghĩ sai

  Trả lờiXóa
 7. Chúng ta cần tỉnh táo hết sức có thể để tránh bị những đối tượng này lợi dụng và đưa tiêm nhiễm vào những điều không tốt, ví dụ như những lời lẽ bôi xấu chính quyền. Mục đích của bọn này đã khá là rõ rồi, chúng chỉ đợi thời cơ để tấn công Đảng và Nhà nước ta vì vậy đối với chúng nhân dân ta sẽ là con cờ phù hợp mà chúng hướng đến để thực hiện mục tiêu này

  Trả lờiXóa
 8. Việc mà các thế lực thù địch lợi dụng các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước để tiến hành tổ chức chống phá xuyên tạc là chiêu bài không phải là mới và trước thềm đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng vậy, chúng tăng cường các hoạt động nhằm làm mất ổn định nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo, gieo rắc hoài nghi, ngờ vực lẫn nhau, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ vì vậy mỗi người dân chúng ta cần nhận diện được những âm mưu thâm độc này, cẩn trọng trước những thông tin tránh bị trúng phải âm mưu của chúng, bị chúng lừa lọc, dắt mũi.

  Trả lờiXóa
 9. Thực tế đã chứng minh, trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước các hoạt động của các đối tượng lại được đẩy mạnh, lần này cũng không phải ngoại lệ, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy mỗi người dân cân phải nâng cao cảnh giác trước những thông tin của các thế lực thù địch, và các thông tin thiếu sự kiểm chứng trên mạng.

  Trả lờiXóa
 10. âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch trước những sự kiện quan trọng của đất nước đã được nhìn rõ, điều quan trọng là mọi người dân cần phải đề cao cảnh giác trước những thông tin mang tính chất kích động và tránh bị lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

  Trả lờiXóa
 11. Trước những sự kiện lớn của dân tộc là lúc cơ hội cho bọn phản động, các thế lực thù địch tiến hành nhiều hoạt động chống chính quyền cả trong và ngoài nước, và chẳng đâu xa, nhìn sang bê trung quốc khi mà nhận thức người dân còn quá mơ hồ, thì việc bị lôi kéo khích động trở thành những con rối là điều rất khó tránh khỏi.

  Trả lờiXóa
 12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 13. Chúng ta không lạ gì những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch cả ở trong và ngoài nước trước thềm Đại Hội Đảng nữa. Cái chúng ta cần làm bây giờ là tiến hành các biện pháp để cho chúng nó thấy bản chất của chúng nó là xuyên tạc nên không bao giờ đạt được mục đích

  Trả lờiXóa
 14. Thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng là rõ ràng, mỗi người dân trong việc tiếp nhận các thông tin cần cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc và cần có những phản hồi tích cực trong việc bài trừ, bóc mẽ các thông tin sai sự thật mà các đối tượng thêu dệt nên. Công cuộc bảo vẹ sự bình yên của đất nước, chống lại sự chống phá của các thế lực là không của riêng ai, do đó, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trước tiên bảo vệ mình cũng như bảo vệ sự bình yên của đất nước.

  Trả lờiXóa
 15. Đảng ta đã bước qua nhiều khó khăn gian khổ để giữ vững quyền lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp và về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước cho nên cũng không hề hấn gì trước những luận điệu phá hoại tư tưởng, tuyên truyền chống Đảng của các thế lực thù địch. Chúng ta coi đây là muỗi đốt sắt thép mà thôi

  Trả lờiXóa
 16. Chúng ta bây giờ đang bước vào giai đoạn khó khăn vất vả khi phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, lại phải đấu tranh với sự chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài. Nhưng chúng ta đâu có sợ mà chúng ta càng quyết tâm và khẳng định chính mình

  Trả lờiXóa
 17. Trước đại hội Đảng và những ngày trọng đại khác của đất nước thì những thế lực phản động, những đối tượng cơ hội chính trị sẽ hoạt động mạnh. Chúng lợi dungjh sự phats triển mạnh của mạng xã hội để từ đố tuyên truyền kích động, bôi nhọ lãnh đạo bằng những luận điệu sai trái không có thật để từ đó gây biến chuyển về chính trị cùa Nước ta

  Trả lờiXóa
 18. trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội liên tục đưa nhiều thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Đây là những hành động của các thế lực thù địch ở khắp nơi trên thế giới đặc biệt là ở Mỹ, thông qua phần tử xấu ở Việt nam để thực hiên tuyên truyền chống phá

  Trả lờiXóa
 19. Âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối là rõ ràng, chúng tăng cường các hoạt động chống phá ta trước các kỳ đại hội Đảng hòng làm mất ổn định nội bộ trong hàng ngũ lãnh đạo, gieo giắc hoài nghi, ngờ vực lẫn nhau, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ

  Trả lờiXóa
 20. Trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước các hoạt động của các đối tượng lại được đẩy mạnh, lần này cũng không phải ngoại lệ, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chính vì vậy chúng ta nên hết sức cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn của các đối tượng

  Trả lờiXóa
 21. Thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng là rõ ràng, mỗi người dân trong việc tiếp nhận các thông tin cần cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc và cần có những phản hồi tích cực trong việc bài trừ, bóc mẽ các thông tin sai sự thật mà các đối tượng thêu dệt nên

  Trả lờiXóa
 22. Thủ đoạn, âm mưu của các đối tượng là rõ ràng, mỗi người dân trong việc tiếp nhận các thông tin cần cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc và cần có những phản hồi tích cực trong việc bài trừ, bóc mẽ các thông tin sai sự thật mà các đối tượng thêu dệt nên. Công cuộc bảo vẹ sự bình yên của đất nước, chống lại sự chống phá của các thế lực là không của riêng ai, do đó, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trước tiên bảo vệ mình cũng như bảo vệ sự bình yên của đất nước

  Trả lờiXóa
 23. Các âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và có tư tưởng chống đối Đảng ngày càng trở nên tinh vi hơn và thủ đoạn đa dạng hơn. tất cả đều vì mục đích chống phá đảng và nhà nước, chúng muốn hướng tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối vơi nhà nước ta vì vậy chúng ta cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác với các thế lực này

  Trả lờiXóa
 24. Thời điểm chuẩn bị cho Đại Hội XIII này chính là một thời điểm nóng mà các đối tượng phản động càng tập trung để chống phá và công kích chính quyền nhà nước. Nhân dân ta cần lúc này là chung tay để cùng nhau chống lại những âm mưu thâm độc đó của địch, tránh để bản thân chệch hướng, suy nghĩ sai

  Trả lờiXóa
 25. Chúng ta cần tỉnh táo hết sức có thể để tránh bị những đối tượng này lợi dụng và đưa tiêm nhiễm vào những điều không tốt, ví dụ như những lời lẽ bôi xấu chính quyền. Mục đích của bọn này đã khá là rõ rồi, chúng chỉ đợi thời cơ để tấn công Đảng và Nhà nước ta vì vậy đối với chúng nhân dân ta sẽ là con cờ phù hợp mà chúng hướng đến để thực hiện mục tiêu này

  Trả lờiXóa