Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TỰ DO TÔN GIÁO NHƯNG PHẢI THEO QUY ĐỊNH NHÉ CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Quyền tự do tôn giáo được Liên Hợp quốc và các quốc gia trên thế giới tôn trọng bảo đảm thực hiện. Ở Việt Nam, quyền tự do tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm đặc biệt, ưu tiên nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tự do sinh hoạt tôn giáo.
Năm 2016, Quốc hội đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển bền vững của tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tôn giáo của người dân. Chính vì vậy, tự do tôn giáo nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, không có thứ tôn giáo nào trên thế giới có thể đứng trên cả pháp luật, nếu thực sự có điều đó thì tôn giáo đó sẽ bị đào thải ngay lập tức khỏi quốc gia đó.
TỰ DO TÔN GIÁO NHƯNG PHẢI THEO QUY ĐỊNH NHÉ CÁC NHÀ DÂN CHỦ 
Ở Việt Nam vẫn tồn tại một số nhóm người sinh hoạt tôn giáo không theo quy định nào, thậm chí còn muốn tách rời các Giáo hội. Chẳng hạn như trường hợp của Thiền Lâm Tự ở Tiền Giang không gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, độc lập sinh hoạt tôn giáo mà không có đăng ký sinh hoạt theo quy định của pháp luật. Không biết Thiền Lâm Tự thờ ai nhưng cách thức hoạt động lại cho thấy đây đang là một nhóm người hoạt động tôn giáo chui, không chấp hành theo quy định gì tại Việt Nam.
Một trường hợp nữa là chùa Liên Trì cũng không khác gì so với Thiền Lâm Tự, cũng không hề có tên trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, trụ trì của chùa Liên Trì lại có nhiều hoạt động phạm vào điều cấm của Luật tín ngưỡng, tôn giáo như là “Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường” hoặc “Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau”.
Tất nhiên, những tín đồ của nhóm này là rất ít, đã không tuân thủ theo quy định của pháp luật thì chẳng có ai tin theo cả. Đặc biệt, những nhóm người này lợi dụng quyền tự do tôn giáo để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc ta. Các thế lực thù địch với Việt Nam đã và đang lợi dụng nhóm người này để thực hiện các hoạt động chống chính quyền nước ta.
Bất kỳ tổ chức tôn giáo nào hoạt động đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, trong đó có Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nếu tôn giáo tự do hoạt động vô tổ chức, không có sự quản lý thì sẽ trở thành mê tín, phá hoại tư tưởng của người dân.
Công Lý

Đăng nhận xét

4 Nhận xét

 1. Bất kỳ tổ chức tôn giáo nào hoạt động đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, trong đó có Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nếu tôn giáo tự do hoạt động vô tổ chức, không có sự quản lý thì sẽ trở thành mê tín, phá hoại tư tưởng của người dân

  Trả lờiXóa
 2. Thật là lạ sao thời nay có anh sư già ngu muội thế không biết, cổ đeo tràng hạt thân mặc áo tu hành thế mà tay cầm khẩu hiệu "phản đối việt cộng đàn áp đồng bào xuống đường vì môi sinh', hắn nghe ai, hắn đang đứng ở cổng Chùa kêu gào phản đối Việt cộng đàn áp đồng bào, đồng bào nào của hắn bị đàn áp vậy, Chùa của riêng nhà hắn à; nay đâu còn thời của ngụy quân, ngụy quyền để mà kêu gào Việt cộng với không Việt cộng, hiện giờ chỉ có Nước Việt Nam là Một và Dân tộc Việt Nam là Một; Hắn là con chó hoang phương nào vậy, đừng cứ tưởng khoác cái áo cà sa thì nói nhăng nói nhít gì cũng được, ỉa chây đái dầm chỗ nào cũng được, lũ phản dân, hại nước nhé; Vi phạm pháp luật, hại đến đồng bào nếu nhẹ thì bị Nhân dân vả xưng mặt, vừa và nặng thì đi chăn kiến nha.

  Trả lờiXóa
 3. Giáo phải dân chủ lại muốn độc lập rồi, không muốn theo quy định gì à? Các nhà dân chủ nên nhớ rằng bất cứ hành vi nào trái pháp luật đều bị đào thải không thương tiếc ra khỏi xã hội Việt Nam

  Trả lờiXóa
 4. Bất kỳ tổ chức tôn giáo nào hoạt động đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, trong đó có Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nếu tôn giáo tự do hoạt động vô tổ chức, không có sự quản lý thì sẽ trở thành mê tín, phá hoại tư tưởng của người dân

  Trả lờiXóa