Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NỰC CƯỜI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CHẤP THUẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA

Một câu chuyện nực cười vừa xảy ra tại thành phố Westminster, California thông qua việc xây dựng tượng đài tưởng niệm cho đám âm binh Việt Nam Cộng hòa hèn nhác đánh mất quần đảo Hoàng Sa vào tay giặc. Một thành phố, một đất nước tưởng chứng như không liên quan gì đến chế độ Ngụy này lại cho xây dựng tượng đài tưởng niệm.
Hành động này xuất phát từ số tàn binh cũ chạy loạn sau khi chế độ Việt Nam Cộng hòa bị nhân dân ta đánh đuổi. Đó là Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ khi kêu gọi xây dựng đài tưởng niệm này: “Chúng tôi đề nghị lập đài tưởng niệm để ghi nhớ tinh thần bất khuất của 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, và để thế hệ sau học hỏi và ghi ơn những chiến sĩ oai hùng này. Tôi đưa đề nghị này trước quý vị”.
NỰC CƯỜI THÀNH PHỐ WESTMINSTER CHẤP THUẬN CHẤP THUẬN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA
Tất nhiên là việc xây dựng sẽ do đám tàn binh có tư tưởng chống phá đất nước Việt Nam cung cấp kinh phí và tự thực hiện, việc này được thư ký thành phố Westminster tuyên bố: “Kết quả bỏ phiếu 5-0. Dự án xây dựng đài tưởng niệm được chấp thuận dựng trong công viên Sid Goldstein Freedom Park, do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long bảo trợ và cung cấp ngân khoản”.
Thật nực cười khi những kẻ hèn nhác với trang bị vũ khí hơn hẳn kẻ địch lại thất bại thảm hại thì được tôn vinh như những người hùng. Ở Việt Nam, quân đội Việt Nam Cộng hòa là một đội quân ô hợp, hèn nhác nhất trong lịch sử, họ hy sinh không phải vì đấu tranh hết mình vì lãnh thổ Tổ quốc mà sự thất bại đó là do tinh thần nhu nhược, bán nước cầu vinh, là đội quân tay sai cho các nước tư bản xâm chiếm Việt Nam.
Việc một thành phố của Mỹ đồng ý cho xây dựng tượng đài tôn vinh liệt sỹ của chế độ Việt Nam Cộng hòa càng cho thấy rõ nét hơn về mối quan hệ giữa chế độ Ngụy quyền và đế quốc Mỹ. Lịch sử Việt Nam vẫn luôn khẳng định chế độ Việt Nam Cộng hòa là chế độ tay sai của Mỹ, được sự tài trợ của Mỹ và nghe theo mọi sự chỉ đạo từ phía Mỹ. Ngay cả khi chế độ Ngụy này bị sụp đổ thì chính nước Mỹ là nơi trú ngụ của đám tàn binh Việt Nam Cộng hòa cho đến ngày hôm nay.
Tượng đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa được xây dựng sẽ là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại, một đám tàn binh hèn nhác với giặc được tôn vinh. Một chế độ Ngụy quyền đã bị đánh đuổi khỏi Việt Nam vẫn đang thoi bóp bên nước Mỹ cố xây dựng tượng đài làm biểu tượng tinh thần và chỉ có Mỹ mới đông fys điều này. Nếu ở Việt Nam thì người ta đúc tượng con vật biết giữ nhà còn có ý nghĩa hơn là xây dựng tượng đài cho những kẻ bán nước.
Công Lý

Đăng nhận xét

4 Nhận xét

 1. Tượng đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa được xây dựng sẽ là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại, một đám tàn binh hèn nhác với giặc được tôn vinh. Một chế độ Ngụy quyền đã bị đánh đuổi khỏi Việt Nam vẫn đang thoi bóp bên nước Mỹ cố xây dựng tượng đài làm biểu tượng tinh thần và chỉ có Mỹ mới đông fys điều này. Nếu ở Việt Nam thì người ta đúc tượng con vật biết giữ nhà còn có ý nghĩa hơn là xây dựng tượng đài cho những kẻ bán nước

  Trả lờiXóa
 2. Tượng đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa được xây dựng sẽ là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại, một đám tàn binh hèn nhác với giặc được tôn vinh. Một chế độ Ngụy quyền đã bị đánh đuổi khỏi Việt Nam vẫn đang thoi bóp bên nước Mỹ cố xây dựng tượng đài làm biểu tượng tinh thần và chỉ có Mỹ mới đông fys điều này. Nếu ở Việt Nam thì người ta đúc tượng con vật biết giữ nhà còn có ý nghĩa hơn là xây dựng tượng đài cho những kẻ bán nước

  Trả lờiXóa
 3. Tưởng niệm cái lũ quân ô hợp ,làm tay sai bán nước thì đủ để biết đây chính là hậu duệ của lũ đu càng năm xưa đây muốn tôn vinh kẻ bán nước, phản quốc. Cái tượng đài này sẽ là một vết nhơ cho thành phố Westminster , một đống rác trong thành phố.

  Trả lờiXóa
 4. Một tương đài ra đời là nhằm để tôn vinh những người anh hùng, những người có đóng góp to lớn với công đồng; nhưng tượng đài quân đội Việt Nam Cộng hòa (là một đội quân ô hợp, hèn nhác nhất trong lịch sử, họ hy sinh không phải vì đấu tranh hết mình vì lãnh thổ Tổ quốc mà sự thất bại đó là do tinh thần nhu nhược, bán nước cầu vinh, là đội quân tay sai cho các nước tư bản xâm chiếm Việt Nam) thì đây không còn là một tượng đài đúng nghĩa nữa; một tượng đài của những kẻ bán rẻ quê hương !

  Trả lờiXóa