Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TỰ DIỄN BIẾN TỰ CHUYỂN HÓA – HỆ QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Thời gian qua một điều đáng tiếc nhưng cũng phải nhìn nhận một cách trực diện, đó là việc một số cán bộ, đảng viên, những người từng có quá trình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây đất nước lại có những bài viết, bài nói hàm chứa nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
TỰ DIỄN BIẾN TỰ CHUYỂN HÓA – HỆ QUẢ CỦA CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH
Việc làm của họ với vị thế là người có những ảnh hưởng nhất định đến quần chúng nhân dân, việc làm của họ đã tác động tới tư tưởng quần chúng, tiếp tay cho các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vào các chiến dịch phản tuyên truyền, các hoạt động gây nguy hại tới an ninh đất nước và trật tự an toàn xã hội, đã bị các cơ quan chức năng xử lý. Tùy theo mức độ sai phạm mà có hình thức xử lý bằng luật pháp, cảnh cáo răn đe hoặc cảm hóa giáo dục. Việc làm đó là tất yếu của mọi nhà nước pháp quyền. Gần nhất, việc ông Chu Hảo, một trí thức tầm cỡ, được đào tạo cơ bản và được giao trọng trách chủ chốt ở một ngành quan trọng, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đã minh chứng điều đó.
Nhìn nhận sâu xa nguồn gốc dẫn tới hiện tượng trên, chính là hệ lụy từ chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đặc biệt là diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa mà mục tiêu của nó là: Tấn công vào nền tảng học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tạo ra biến đổi quan điểm lập trường tư tưởng bằng hình thức tự diễn biến, tự chuyển hóa
Chỉ tính thời điểm 2 năm trở lại đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban kiểm tra các cơ quan, ban, ngành và địa phương cùng các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật trên 400 tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên vi phạm, có nhiều cán bộ, đảng viên đương chức và đã nghỉ hưu. Mà trong số đó, có không ít người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, thậm chí có người là Ủy viên Bộ Chính trị. Một con số đáng lưu ý, số cán bộ, đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật vào thời điểm 2 năm qua lên tới 59 người. Cũng trong số 59 người bị kỷ luật đó có 13 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Có 1 Ủy viên Bộ Chính trị bị khai trừ khỏi Đảng và truy tố trước pháp luật.
Có thể thấy, “Diễn biến hòa bình” – một hình thức chiến tranh không khói súng, với những phương thức, thủ đoạn tác động vào tư tưởng, quan điểm của không những quần chúng nhân dân mà còn tập trung vào đội ngũ cán bộ, lãnh đạo là một mối nguy hại hiện hữu. Vì vậy, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là thiết thực góp phần ổn định tư tưởng quần chúng, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự đưa đất nước giành nhiều thắng lợi trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế.
                                                                                      LOXEBEN

Đăng nhận xét

13 Nhận xét

 1. “Diễn biến hòa bình” – một hình thức chiến tranh không khói súng, với những phương thức, thủ đoạn tác động vào tư tưởng, quan điểm của không những quần chúng nhân dân mà còn tập trung vào đội ngũ cán bộ, lãnh đạo là một mối nguy hại hiện hữu. Vì vậy, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là thiết thực góp phần ổn định tư tưởng quần chúng, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự đưa đất nước giành nhiều thắng lợi trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời gian qua một điều đáng tiếc nhưng cũng phải nhìn nhận một cách trực diện, đó là việc một số cán bộ, đảng viên, những người từng có quá trình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

   Xóa
 2. Không phải là mình thế lực thù địch mà đến bây giờ có cả những cán bộ , cán bộ cấp cao trong hàng ngũ của Đảng bằng những tư tưởng sai trái, thiếu sự khách quan đã trực tiếp tiếp tay co thế lực thù địch trong phong trào " Tự diễn biến, tự chuyển hóa". Người được nhắc đến đầu tiên không ai khác ngoài Chu Hảo trong việc có những lời phát ngôn, bài viết trái với chính sách và đường lối của Đảng và Nhà nước. Thật sự những cán bộ này cần phải bị xử lý chứ Đảng không thể chứa chấp những tên như thế này được!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt nhất tới Đảng Cộng Sản Việt Nam và hiện tại đồng chí tổng bí thư Nguyễn phú trọng đang là tổng bí thư-chủ tịch nước lãnh đạo cực kỳ quyết liệt sáng suốt trước những thách thức như hiện nay.

   Xóa
 3. “Diễn biến hòa bình” – một hình thức chiến tranh không khói súng, với những phương thức, thủ đoạn tác động vào tư tưởng, quan điểm của không những quần chúng nhân dân mà còn tập trung vào đội ngũ cán bộ, lãnh đạo là một mối nguy hại hiện hữu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phương thức thủ đoạn của những đối tượng này thực sự rất nguy hiểm,gây hại không nhỏ tới an ninh quốc gia,trật tự an toàn xã hội,mong rằng đồng chí tổng bí thư sẽ luôn dồi dào sức khoẻ để có những chỉ đạo sáng suốt.

   Xóa
 4. Hiện đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là thiết thực góp phần ổn định tư tưởng quần chúng, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự đưa đất nước giành nhiều thắng lợi trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta có thể thấy rằng,đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là thiết thực góp phần ổn định tư tưởng quần chúng, ổn định chính trị,có như thế mới bền vững được.

   Xóa
 5. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là thiết thực góp phần ổn định tư tưởng quần chúng, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội có thế mới phát triển được.

  Trả lờiXóa
 6. Chúng ta có một đảng cộng sản Viêt nam thật đáng để tin tưởng tuyệt vời,mong rằng cơ quan chức năng luôn giữ được sự nhiệt huyết của mình để xử lý nghiêm những thành phần có tư tưởng diễn biến tự chuyển hoá,điều đó rất nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
 7. Diễn biến hòa bình giống như loại virus,người có tư tưởng vững vàng thì không sao,nhưng người mà tư tưởng dễ lung lay,dao động thì dễ dính ngay vào cái tư tưởng tự diễn biến tự chuyển hóa ngay. Đảng ta cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để khai trừ những thành phần có tư tưởng lệch lạc này .

  Trả lờiXóa
 8. Lập trường tư tưởng không vững vàng thì thật khó để thành công,và rất dễ bị những đối tượng xấu lợi dụng,lôi kéo vào những âm mưu hoạt động của chúng và đó là những điều chả mấy hay ho gì với những đám rận chủ suốt ngày kêu ca.

  Trả lờiXóa
 9. Các cán bộ, công chức, đảng viên và kể cả mọi người dân đều phải cảnh giác trước thủ đoạn diễn biến hòa bình, đó là viên đạn bọc đường mà kẻ thù đang bắn vào chúng ta. Cha ông ta đã đủ anh dũng và mưu trí đánh bại những kẻ mạnh nhất, thì chúng ta cũng phải làm mọi cách để giữ vững thành quả cách mạng đó!

  Trả lờiXóa