Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NGÀY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ: THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM

Ngày 10/12 hàng năm được tôn vinh là ngày nhân quyền quốc tế. Ngày này được chọn là do vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 Liên Hợp Quốc công bố Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Vào ngày này bà Eleanor Roosevelt, nguyên Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, đã đại diện Liên Hợp Quốc tuyên đọc bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền lịch sử tại Paris, Pháp. Bản Tuyên ngôn này là nền tảng cho Bộ luật Nhân quyền Quốc tế, bao gồm hai công ước cơ bản về quyền con người cùng được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1966 là Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trịCông ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa.
NGÀY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ: THÀNH TỰU NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực và đạt nhiều thành tựu trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, thực hiện các khuyến nghị quốc tế về nhân quyền. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán từ lời nói đến hành động, thống nhất tuyệt đối chủ trương tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
Đầu tiên phải kể đến sự hoàn thiện về hệ thống pháp luật nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các bản Hiến pháp trước đó đã thể hiện rõ chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quan điểm này được thể hiện qua từng Điều, khoản quy định trong Hiến pháp. Đây là cơ sở quan trọng, là nguyên tắc để xây dựng các văn bản luật và các quy định khác.
Thoát khỏi sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, Việt Nam đã trở thành một quốc gia hòa bình, độc lập, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những nước tiên phong và là điểm sáng về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh, công bằng và tiến bộ xã hội. Phát triển bền vững đi đôi với tôn chỉ bảo đảm quyền con người, luôn đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu khi đưa ra bất cứ chủ trương, chính sách nào.
Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nỗ lực bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận cho người dân. Hiện nay, tất cả các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, các giai cấp, tầng lớp, các hội nghề nghiệp, các giới, các thành phần “nam, phụ, lão, ấu” trong xã hội đều có tờ báo, tạp chí, bản tin của mình. Nếu mỗi công dân Việt Nam tham gia sinh hoạt, hoạt động ở tổ chức nào thì đều có ấn phẩm báo chí của tổ chức đó bảo đảm quyền được thông tin của mình. Internet mới vào Việt Nam từ cuối năm 1997, chỉ trong vòng 20 năm, nhờ chính sách phát triển thông thoáng, Việt Nam hiện có hơn 60% người dân sử dụng internet, xếp thứ 16 thế giới về số lượng người dùng mạng thông tin toàn cầu này.
Việt Nam là một trong các quốc gia thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo vệ nhân quyền. Trong bất cứ các buổi hội thảo, hội nghị quốc tế, lãnh đạo Việt Nam luôn đưa ra nhiều sáng kiến, nhiều phương hướng giúp bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Nhân quyền và môi trường sống luôn là hai vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu.
Từ một nước nghèo vươn lên sau hậu quả của chiến tranh, Việt Nma từng bước lớn mạnh khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc duy trì, bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới và từng được bầu là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc. Trong những năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình trong việc bảo vệ quyền con người, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của toàn nhân loại.
Công Lý

Đăng nhận xét

12 Nhận xét

 1. Từ một nước nghèo vươn lên sau hậu quả của chiến tranh, Việt Nma từng bước lớn mạnh khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc duy trì, bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới và từng được bầu là thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc. Trong những năm tiếp theo, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình trong việc bảo vệ quyền con người, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của toàn nhân loại

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam đã nỗ lực và đạt nhiều thành tựu trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, thực hiện các khuyến nghị quốc tế về nhân quyền đầu tiên chúng ta đã xây dựng được một hệ thống pháp luật tuy chưa hoàn thiện nhưng đã đề cao quyền con người và tinh thần nhân đạo trên hết thứ hai đó là chúng ta đã thoát được khỏi sự đô hộ của chiến tranh con người được hưởng những quyền sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc như trong bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước cộng hòa đã nói.

  Trả lờiXóa
 3. Với một quốc gia độc lập Việt Nam luôn đề cao quyền con người được quy định rất rõ ràng trong bộ luật mà Nhà nước xây dựng, nêu cao tinh thần nhân đạo. Thế nhưng hiện nay rất nhiều bọn phản động và thế lực thù địch chúng đang tích cực dựa và vất đề dân tộc quyền tự do tĩn ngưỡng nhân quyền để có những hoạt động chống phá nhằm phá hoại sự phát triển của nhà nước ta đặt ra rất nhiều thách thức cho chính quyền Đảng và Nhà Nước.

  Trả lờiXóa
 4. Có thể thấy được Việt Nam đã có rất nhiều những thành tựu đạt được trong việc liên quan đến vấn đề nhân quyền và quyền con người. Bằng chứng đã được thể hiện rõ nét và chi tiết qua những căn cứ trên. Điều đó cũng đủ hiểu được Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn cố gắng trong việc bảo đảm nhân quyền như thế nào . Thế nhưng bên cạnh sự cố gắng của nước ta thì vẫn luôn có những thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này để chống phá mà cần Nhà nước ta phải đối phó!

  Trả lờiXóa
 5. Việt Nam chúng ta tự hào là một đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và dưới mái nhà chung xã hội chủ nghĩa thì quyền con người,quyền công dân được tôn trọng,được đảm bảo thực hiện,chúng ta cùng nhau tự hào về điều này,tin tưởng vào điều này và kiên quyết đấu tranh với các luận điệu thù địch từ bên ngoài

  Trả lờiXóa
 6. Nhân quyền ở nước ta là một phạm trù trong hệ thống các phạm trù của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa,nó thể hiện bản chất của chế độ ta,tính nhân văn,cách mạng và trác việt chứ không phải thứ dân chủ mọi rợ,thứ dân chủ chết người như những nền dân chủ tư bản đang che mắt loài người đâu

  Trả lờiXóa
 7. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đất nước ta đã dành được nhiều thành tựu đáng kể và thành tựu về nhân quyền là một trong số đó. Tôi mong người dân sẽ hiểu được những cống hiến thầm lặng của Đảng và nhà nước để tránh bị đám dân chủ lợi dụng, kích động!

  Trả lờiXóa
 8. Lần này thì cho đám dân chủ chúng mày xuyên tạc thoải mái nhé. Việc nước ta được các tổ chức uy tín của nước ngoài đánh giá là một trong các quốc gia có được nhiều thành công trong việc thực hiện các nội dung về dân chủ nhân quyền. Thử xem lần này đám chúng nó còn xuyên tạc được gì nữa không!

  Trả lờiXóa
 9. Lần này thì hết đường chối cãi nhé đám dân chủ! Chính các tổ chức uy tín đàng hoàng ở nước ngoài công nhận chứ chẳng phải dăm ba cái tổ chức mà đám chúng mày dựng lên đâu. Hết đường mà xuyên tạc, chống phá về dân chủ, nhân quyền nhé!

  Trả lờiXóa
 10. Việt Nam đã luôn nỗ lực hệ thống pháp luật về quyền con người, thực hiện các khuyến nghị quốc tế về nhân quyền. Ấy vậy mà có những kẻ vẫn lợi dụng xuyên tạc vấn đề nhân quyền và dân chủ ở nước ta, đưa ra những thông tin bài viết sai trái về vấn đề nhân quyền dân chủ ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 11. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nỗ lực bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận cho người dân. Bên cạnh đó Việt Nam là một trong các quốc gia thúc đẩy hợp tác quốc tế về bảo vệ nhân quyền. Chính vì vậy Việt Nam từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 12. thành tựu nổi bật của Việt Nam đó là không một ai trên đất nước này bị chà đạp lên quyền con người,bị chết vì súng đạn của cảnh sát,bị nguy hiểm hoặc bị đe dọa về các hành vi khủng bố mà nguyên nhân sâu xa là từ chính những người ở chính quyền như các nước tư bản.đó là thành tựu của chúng ta

  Trả lờiXóa