Header Ads Widget

Responsive Advertisement

ÂM MƯU GÂY CHIA RẼ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG

Trong tháng 12 có 1 ngày rất quan trọng đối với lực lượng bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ sự bình yên của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Ngày kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2018). Lực lượng CAND nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã có những hoạt động thiết thực để tôn vinh những đóng góp của lực lượng QĐND cả trong thời chiến cũng như trong thời bình. Tuy nhiên, đáng tiếc vẫn còn có những tiếng nói lạc lõng đi ngược lại niềm vui chung ấy, với những luận điệu gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt, tình đoàn kết keo sơn của QĐND và CAND.
ÂM MƯU GÂY CHIA RẼ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG
Âm mưu, phương thức tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc làm suy yếu sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam là một trong nhũng mục tiêu trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch thực hiện ở Việt Nam. CHúng sử dụng các luận điệu tuyên truyền rằng, QĐND tham gia phối hợp với CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là vi phạm Hiến pháp, chúng cho rằng Quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, còn Công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm nên cần thoát li khỏi lãnh đạo của Đảng.
Chẳng khó để nhận ra việc các đối tượng này muốn “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”. Chúng còn công kích, gây chia rẽ bằng thủ đoạn hạ thấp vai trò Công an, quân đội và những thủ đoạn khác với mong muốn gây nên sự nghi kị, hiềm khích mối quan hệ giữa Quân đội với Công an.
Cùng với sự tấn công tâm lý, cùng với những thủ đoạn thâm hiểm khác, mục tiêu mà các đối tượng này muốn đạt được là gây bất ổn trong nội bộ Công an và Quân đội. Đây chẳng qua là thủ đoạn nhằm gây “suy thoái đạo đức, lối sống” tiến tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hi vọng làm mất đi động lực, mục tiêu, lý tưởng của các lực lượng vũ trang nhân dân, nguồn năng lượng chính để CAND và QĐND chung một ngọn cờ, đoàn kết, thống nhất bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
Chẳng phải đến bây giờ các thế lực thù địch mới nhắm tới mục tiêu gây chia rẽ lực lượng vũ trang – công cụ bảo vệ sự vững mạnh của chính quyển nhân dân, bảo vệ sự bình yên cuộc sống của quần chúng nhân dân. Trong mỗi giai đoạn vai trò của lực lượng vũ trang luôn giữ một vị trí vô cũng quan trọng đối với sự phát triển, bình yên của đất nước. Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng; kiên định lập trường, xây dựng lực lượng CAND, QĐND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó./.
NGẠO

Đăng nhận xét

5 Nhận xét

 1. Không khó để mỗi chúng ta có thể nhận ra âm mưu hèn hạ này của chúng, hòng li gián nội bộ lực lượng vũ trang của Nhà nước ta. Chính vì thế chúng ta cần nỗ lực xây dựng lực lượng vũ trang 1 thể thống nhất,đấu tranh trước những thủ đoạn xảo quyệt của thế lực thù địch gây hấn!

  Trả lờiXóa
 2. Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng; kiên định lập trường, xây dựng lực lượng CAND, QĐND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó

  Trả lờiXóa
 3. Lại là những âm mưu chia rẽ hai lực lượng chính trong việc bảo vệ sự bình yên cho đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia của những tên phản động và thế lực thù địch mà thôi .Cái gì mà Quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, còn Công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm nên cần thoát li khỏi lãnh đạo của Đảng chứ , toàn là những lời nói xàm ngôn và bịa đặt . Người dân cần cảnh tỉnh trước những sự vu khống của những tên này chứ không thể để chúng lợi dụng được!

  Trả lờiXóa
 4. Mục tiêu phá vỡ sự thống nhất trong lực lượng lượng vũ trang của nước ta của thế lực thù địch đã không còn quá là xa lạ nữa. Việc cần làm bây giờ là một lòng đoàn kết,chung tay đấu tranh đến tận ngọn ngành của thế lực thù địch. Luôn cảnh giác trước các âm mưu thâm độc của kẻ thù,chỉ có thế thì chúng mới hết đường chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 5. Cái âm mưu này của chúng rất thâm hiểm, đánh ngay vào lực lượng bảo vệ Nhà nước và nhân dân ta. Thế nhưng âm mưu này cũng chẳng hề dễ dàng vì chúng ta có một đội ngũ tinh nhuệ, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc và an ninh quốc gia. Ngay bây giờ chúng ta cần đoàn kết cộng đồng dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp và điều đó sẽ chiến thắng tất cả mọi âm mưu của địch, giống như trong 2 cuộc kháng chiến trường kì: chống Pháp và chống Mỹ

  Trả lờiXóa