Header Ads Widget

Responsive Advertisement

BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 2/10/2018 đến ngày 6/10/2018 tại trụ sở Trung ương Đảng, tham dự gồm 223 đại biểu, trong đó có 196 Ủy viên Trung ương. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 6/10.
BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Kết thúc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc và kết luận những nội dung đã đưa ra thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương.
Tại hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trung ương cũng nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung ương cũng thống nhất cao ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trung ương cũng đã quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thành công tốt đẹp. Trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, sự nghiệp phát triển đất nước đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, năm sau tốt hơn năm trước. Hội nghị thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh “chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, bởi vì trước mắt chúng ta vẫn đang có rất nhiều khó khăn, thách thức, vẫn còn nhiều việc lớn, việc khó phải làm và phải làm tốt hơn nữa mới có thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”; “từng đồng chí Trung ương, trên cương vị công tác của mình, ngay sau Hội nghị này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV, cả năm 2018 và các năm tiếp theo”.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng là quyết sách quan trọng giúp bảo đảm phát triển đất nước bền vững, chú trọng giá trị lâu dài, coi trọng những cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Công Lý

Đăng nhận xét

9 Nhận xét

 1. Một hội nghị thành công để đánh dấu một sự thống nhất trong việc triển khai đưa đất nước, đảng đi lên . Xây dựng nên kinh tế phát triển cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ,đạo đức để xây dựng một đất nước ngày càng phát triển!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng ta luôn có những sự lựa chọn đúng đắn trong những thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử

   Xóa
 2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng là quyết sách quan trọng giúp bảo đảm phát triển đất nước bền vững, chú trọng giá trị lâu dài, coi trọng những cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Trả lờiXóa
 3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng là quyết sách quan trọng giúp bảo đảm phát triển đất nước bền vững, chú trọng giá trị lâu dài, coi trọng những cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 4. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thành công tốt đẹp.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng là quyết sách quan trọng giúp bảo đảm phát triển đất nước bền vững, chú trọng giá trị lâu dài, coi trọng những cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Trả lờiXóa
 5. toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn

  Trả lờiXóa
 6. Đảng Cộng sản Việt Nam sinh ra, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành từ trong lòng nhân dân, vì mục tiêu duy nhất là hạnh phúc của nhân dân, vì đất nước, dân tộc.

  Trả lờiXóa
 7. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của người lãnh đạo tối cao, đất nước sẽ sớm trở thành nước công nghiệp phát triển

  Trả lờiXóa
 8. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng là quyết sách quan trọng giúp bảo đảm phát triển đất nước bền vững, chú trọng giá trị lâu dài, coi trọng những cam kết quốc tế, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa