Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ý NGHĨA LỜI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG TẠI HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HÀ NỘI

Chiều 17.6, với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao đổi về các vụ việc gây rối trật tự an ninh trên địa bàn thủ đô và một số tỉnh, thành phố thời gian gần đây.
Ý NGHĨA CỦA LỜI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH NGUYỄN ĐỨC CHUNG TẠI HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI HÀ NỘI
Trong buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Chung đã khẳng định rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiều vấn đề trong xã hội, trong đó có mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc và khẳng định “Thế lực thù địch đang chia rẽ tình hữu nghị VN - Trung Quốc”. Ngay sau buổi phát biểu, một số đối tượng cơ hội chính trị đã phản bác, bịa đặt việc Chủ tịch Chung có tư tưởng thân Trung Quốc và đặt câu hỏi “Hà Nội đang là của ai”.
Tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc phải luôn được duy trì và phát triển. Nếu xảy ra viễn cảnh Việt Nam và Trung Quốc thù địch lẫn nhau, chấm dứt mọi mối quan hệ thì hệ lụy sẽ nghiêm trong như thế nào, với một vị thế yếu hơn thì chính nước ta sẽ gặp khủng hoảng trầm trọng về kinh tế. Tại thời điểm này, những mẫu thuẫn trong quá khứ, thậm chí là thù địch, chiến tranh xâm lược, đó chỉ là những sự kiện để chúng ta nhắc lại như một bài học sâu sắc để thiết lập các mối quan hệ ngoại giao mật thiết hơn, thay vì có tư tưởng thù địch nhau thì phải tăng cường mối quan hệ hòa bình, cùng nhau phát triển.
Trong nhiều năm trở lại đây, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nếu thực hiện được âm mưu này thì sẽ làm suy giảm sức mạnh của Việt Nam, qua đó dễ dàng thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chính quyền. Những đối tượng cơ hội chính trị luôn lợi dụng vấn đề Trung Quốc để kích động biểu tình gây rối trên địa bàn Hà Nội.
Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, các đối tượng đã lợi dụng triệt để tâm lý "bài Trung Quốc" trong một bộ phận cư dân để kích động, chia rẽ tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó, các phần tử này cũng lợi dụng triệt để những vấn đề mà người dân đang bức xúc với chính quyền, từ đền bù đất đai, các vấn đề môi trường hay an ninh mạng… để kích động.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang lãnh đạo Thủ đô Hà Nội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với đặc điểm của Hà Nội. Việc nhất quán về quan điểm, tư tưởng không phải vì mục đích cá nhân hay thân cận với bất kỳ quốc gia nào, mà đây là vì lợi ích chung của toàn thành phố Hà Nội, vì lợi ích của toàn dân tộc. Chính vì vậy, Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung đang có nhiều thay đổi đáng kể, bộ mặt của toàn Thủ đô đang biến chuyển với tương lai rực rỡ hơn.
Buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Chung giúp cử tri hiểu rõ hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, đề phòng trước những âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, đặc biệt là tư tưởng bài Trung và biểu tình trái pháp luật.
Công Lý

Đăng nhận xét

11 Nhận xét

 1. Buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Chung giúp cử tri hiểu rõ hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, đề phòng trước những âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, đặc biệt là tư tưởng bài Trung và biểu tình trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 2. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang lãnh đạo Thủ đô Hà Nội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với đặc điểm của Hà Nội. Việc nhất quán về quan điểm, tư tưởng không phải vì mục đích cá nhân hay thân cận với bất kỳ quốc gia nào, mà đây là vì lợi ích chung của toàn thành phố Hà Nội, vì lợi ích của toàn dân tộc. Chính vì vậy, Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung đang có nhiều thay đổi đáng kể, bộ mặt của toàn Thủ đô đang biến chuyển với tương lai rực rỡ hơn.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang lãnh đạo Thủ đô Hà Nội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với đặc điểm của Hà Nội. Việc nhất quán về quan điểm, tư tưởng không phải vì mục đích cá nhân hay thân cận với bất kỳ quốc gia nào, mà đây là vì lợi ích chung của toàn thành phố Hà Nội, vì lợi ích của toàn dân tộc. Chính vì vậy, Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung đang có nhiều thay đổi đáng kể, bộ mặt của toàn Thủ đô đang biến chuyển với tương lai rực rỡ hơn

  Trả lờiXóa
 4. Buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Chung giúp cử tri hiểu rõ hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, đề phòng trước những âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, đặc biệt là tư tưởng bài Trung và biểu tình trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 5. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang lãnh đạo Thủ đô Hà Nội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với đặc điểm của Hà Nội. Việc nhất quán về quan điểm, tư tưởng không phải vì mục đích cá nhân hay thân cận với bất kỳ quốc gia nào, mà đây là vì lợi ích chung của toàn thành phố Hà Nội, vì lợi ích của toàn dân tộc. Chính vì vậy, Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung đang có nhiều thay đổi đáng kể, bộ mặt của toàn Thủ đô đang biến chuyển với tương lai rực rỡ hơn.

  Trả lờiXóa
 6. Buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Chung giúp cử tri hiểu rõ hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, đề phòng trước những âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, đặc biệt là tư tưởng bài Trung và biểu tình trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 7. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang lãnh đạo Thủ đô Hà Nội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với đặc điểm của Hà Nội. Việc nhất quán về quan điểm, tư tưởng không phải vì mục đích cá nhân hay thân cận với bất kỳ quốc gia nào, mà đây là vì lợi ích chung của toàn thành phố Hà Nội, vì lợi ích của toàn dân tộc. Chính vì vậy, Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung đang có nhiều thay đổi đáng kể, bộ mặt của toàn Thủ đô đang biến chuyển với tương lai rực rỡ hơn.

  Trả lờiXóa
 8. Buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Chung giúp cử tri hiểu rõ hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, đề phòng trước những âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, đặc biệt là tư tưởng bài Trung và biểu tình trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 9. Trong nhiều năm trở lại đây, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nếu thực hiện được âm mưu này thì sẽ làm suy giảm sức mạnh của Việt Nam, qua đó dễ dàng thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chính quyền. Những đối tượng cơ hội chính trị luôn lợi dụng vấn đề Trung Quốc để kích động biểu tình gây rối trên địa bàn Hà Nội.

  Trả lờiXóa
 10. Tướng Chung là người đáng ngưỡng mộ. Việc nhất quán về quan điểm, tư tưởng không phải vì mục đích cá nhân hay thân cận với bất kỳ quốc gia nào, mà đây là vì lợi ích chung của toàn thành phố Hà Nội, vì lợi ích của toàn dân tộc. Chính vì vậy, Hà Nội dưới thời Chủ tịch Chung đang có nhiều thay đổi đáng kể, bộ mặt của toàn Thủ đô đang biến chuyển với tương lai rực rỡ hơn.

  Trả lờiXóa
 11. Buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Chung giúp cử tri hiểu rõ hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng, đề phòng trước những âm mưu thâm độc của thế lực thù địch, đặc biệt là tư tưởng bài Trung và biểu tình trái pháp luật.

  Trả lờiXóa