Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TẠI SAO TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM LUÔN LÀ VẤN ĐỀ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ XUYÊN TẠC?

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố Phúc trình tự do tôn giáo thế giới 2017, trong đó có phần đề cập đến Việt Nam nói rằng Hà Nội tiếp tục kiểm soát, đàn áp những tổ chức tôn giáo không chịu sự kiểm soát của nhà nước. 
Đồng thời bản Phúc trình này cũng nhấn mạnh rằng “Hiến pháp Việt Nam qui định tự do  tín ngưỡng và tự do thờ phượng theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng. Thế nhưng luật hiện hành với những điều khoản mơ hồ lại  cho Nhà Nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa gọi là ‘bảo vệ an ninh quốc gia’ và ‘duy trì đoàn kết dân tộc.”
TẠI SAO TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM LUÔN LÀ VẤN ĐỀ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ XUYÊN TẠC?
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên, phía Mỹ đưa ra những vu cáo, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo đối với Việt Nam. Vậy, tại sao “tự do tôn giáo” luôn là vấn đề mà phía Mỹ cũng như các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xuyên tạc hình ảnh tự do tôn giáo ở Việt Nam? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể nhìn nhận ở một số khía cạnh sau:
Một là, Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê, ở nước ta có khoảng 24 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 27% dân số cả nước. Trong đó có các tôn giáo nội sinh và các tôn giáo ở nước ngoài du nhập vào. Về cơ bản các tôn giáo đều hướng thiện và có sự đồng hành cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc, thành lập và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đức tin của nhiều người, có tác động trên diện rộng. Vì thế khi phát sinh xung đột, mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tôn giáo thì các thế lực bên ngoài có thể dễ dàng lợi dụng để thực hiện các mưu đồ đen tối với Việt Nam.
Hai là, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận rất nhỏ các thành phần tôn giáo cố tình không tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thành lập và hoạt động tôn giáo. Đó là những kẻ núp bóng tôn giáo hoạt động với chiêu bài tự do dân chủ, nhân quyền như Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Ngọc Nam Phong... Những hoạt động tôn giáo của nhóm này đều bị biến tướng thành những “sinh hoạt dân chủ, nhân quyền”, nói xấu chế độ. Khi không tuân thủ quy định của pháp luật thì đương nhiên pháp luật phải có chế tài xử lý. Và việc xử lý theo quy định của pháp luật đó đã bị chúng lợi dụng và thành một ví dụ rất điển hình cho các báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bởi vậy mà trong bản phúc trình tự do tôn giáo của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã khẳng định rằng việc thu thập báo cáo trên cơ sở các các nhóm tôn giáo như: giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội đồng liên tôn... Có thể nói nguồn cung cấp tin này vừa dễ thu thập và lại nói được mục đích của việc xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Ba là, trong số các đối tượng lợi dụng tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với các “nhà bất đồng chính kiến” ở Việt Nam, một trong những lực lượng làm nòng cốt cho việc xuyên tạc tình hình tự do dân chủ ở Việt Nam. Vì vậy, có thể thông qua các hoạt động tiếp xúc số đối tượng núp bóng tôn giáo để có điều kiện tiếp xúc và tác động lôi kéo số bất đồng chính kiến phục vụ cho mục đích đen tối đối với Việt Nam.
Chính vì vậy, vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được phía Bộ ngoại giao Hoa Kỳ lợi dụng một cách triệt để nhằm xuyên tạc sự thật về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam với các mưu đồ chính trị không trong sáng.
Công Mẫn

Đăng nhận xét

59 Nhận xét

 1. chúng ta có thể thấy rằng vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được phía Bộ ngoại giao Hoa Kỳ lợi dụng một cách triệt để nhằm xuyên tạc sự thật về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam với các mưu đồ chính trị không trong sáng.

  Trả lờiXóa
 2. trong số các đối tượng lợi dụng tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với các “nhà bất đồng chính kiến” ở Việt Nam, một trong những lực lượng làm nòng cốt cho việc xuyên tạc tình hình tự do dân chủ ở Việt Nam. Vì vậy, có thể thông qua các hoạt động tiếp xúc số đối tượng núp bóng tôn giáo để có điều kiện tiếp xúc và tác động lôi kéo số bất đồng chính kiến phục vụ cho mục đích đen tối đối với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên, phía Mỹ đưa ra những vu cáo, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo đối với Việt Nam. chúng đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ, những lời xuyên tạc nhà nước ta một cách trắng trợn.. nhưng tôi tin rằng những gì thuoojv về sự thật thì cho dù có xuyên tạc như nào đi chăng nữa cũng vô dụng thôi mỹ ạ.

  Trả lờiXóa
 4. Về cơ bản các tôn giáo đều hướng thiện và có sự đồng hành cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc, thành lập và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đức tin của nhiều người, có tác động trên diện rộng. Vì thế khi phát sinh xung đột, mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tôn giáo thì các thế lực bên ngoài có thể dễ dàng lợi dụng để thực hiện các mưu đồ đen tối với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Tự do tôn giáo luôn được chính quyền nhà trắng lợi dụng để xuyên tạc, can thiệp vào công việc nội bộ không chỉ đối với nước ta mà các nước khác trên thế giới. Hãy xem cách đánh giá của nước Mỹ đó là đánh giá thông qua những luồng thông tin thiếu khách quan và xuyên tạc của lũ rận chủ. Và hiển nhiên thì chúng ta cũng biết trước kết quả rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu là tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá.

   Xóa
 6. Thực tế cho thấy, mọi tôn giáo ở Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, được pháp luật bảo vệ, được tự do hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Điều 24, Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo như sau: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các cơ quan đại diện chính thức của một nước lớn tại Việt Nam có nhiều hoạt động công khai, trắng trợn nhằm ủng hộ cho các đối tượng cực đoan, phản động trong các tôn giáo. Đại sứ quán của họ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán tại TP.Hồ Chí minh thường xuyên cử người đi các tỉnh, thành của Việt Nam để “nắm tình hình” sinh hoạt của các tôn giáo, nhưng thực chất là nhằm trực tiếp tiếp xúc, kích động các chức sắc và tín đồ tôn giáo gây áp lực đòi thả những tên đội lốt tôn giáo hoạt động chống phá bị ta bắt; “tiếp sức” cho các đối tượng đang có hoạt động chống đối.

   Xóa
 7. Trong số các đối tượng lợi dụng tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với các “nhà bất đồng chính kiến” ở Việt Nam, một trong những lực lượng làm nòng cốt cho việc xuyên tạc tình hình tự do dân chủ ở Việt Nam. Vì vậy, có thể thông qua các hoạt động tiếp xúc số đối tượng núp bóng tôn giáo để có điều kiện tiếp xúc và tác động lôi kéo số bất đồng chính kiến phục vụ cho mục đích đen tối đối với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Nhà nước Việt Nam không cho phép bất kỳ tôn giáo nào được đứng ngoài vòng pháp luật. Việt Nam không ngăn cấm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, mà chỉ ngăn chặn và xử phạt nghiêm khắc những kẻ lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 9. Có thể dễ hiểu tại sao Mỹ lại luôn lợi dụng những vấn đề tôn giáo ở Việt Nam để xuyên tạc. Bởi, Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê, ở nước ta có khoảng 24 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 27% dân số cả nước. Trong đó có các tôn giáo nội sinh và các tôn giáo ở nước ngoài du nhập vào. Về cơ bản các tôn giáo đều hướng thiện và có sự đồng hành cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc, thành lập và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên các đối tượng thù địch luôn lợi dụng núp dưới danh nghĩa tôn giáo, là cánh tay của đê quốc thực hiện âm mưu. Do đó, đây là nguyên nhân mà Mỹ lại tích cực lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các thế lực thù địch đã chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền.

   Xóa
 10. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo, do đó trong quá trình sinh hoạt và phát triển còn gặp nhiều mâu thuẫn bất đồng. vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đức tin của nhiều người, có tác động trên diện rộng. Vì thế khi phát sinh xung đột, mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tôn giáo thì các thế lực bên ngoài có thể dễ dàng lợi dụng để thực hiện các mưu đồ đen tối với Việt Nam. Do đó các đối tượng đế quốc luôn lợi dụng điểm này để chống phá xuyên tạc Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại an ninh quốc gia; kích động tư tưởng ly khai trên các địa bàn chiến lược. Về danh nghĩa, họ đòi thành lập các tổ chức tôn giáo để lừa bịp dư luận, song thực chất đây chỉ là các tổ chức phản động trá hình, đối nghịch với Nhà nước ta. Hiện nay, trên địa bàn Tây Bắc và Tây Nghệ An, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện mưu đồ lập ra đạo Vàng Chứ để thành lập cái gọi là “Vương quốc Mông tự trị”. Vùng Tây Nguyên, chúng đòi thành lập đạo Tin lành Đề-ga để mưu đồ lập ra cái gọi là “Nhà nước Đề-ga độc lập”. Ở Tây Nam Bộ, nơi có đông đồng bào Khơ me sinh sống, chúng chủ trương dựng lên “Nhà nước Khơ me Krôm” với luận điệu vu khống Nhà nước ta đàn áp hệ Phật giáo Nam tông Khơ me Nam Bộ. Đây là thủ đoạn rất nham hiểm, trắng trợn của các thế lực thù địch hòng phá hoại an ninh quốc gia, đe dọa độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

   Xóa
 11. Pháp luật Việt Nam nghiêm minh, trước một bộ phận rất nhỏ các thành phần tôn giáo cố tình không tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thành lập và hoạt động tôn giáo. Đó là những kẻ núp bóng tôn giáo hoạt động với chiêu bài tự do dân chủ, nhân quyền như Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Ngọc Nam Phong... Những hoạt động tôn giáo của nhóm này đều bị biến tướng thành những “sinh hoạt dân chủ, nhân quyền”, nói xấu chế độ. Do đó phải xử lí chúng và nhân cơ hội này thì bọn thù địch lại lợi dụng xuyên tac.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xét trên phương diện lý luận và thực tiễn, tôn giáo luôn là vấn đề lớn đối với các quốc gia, nhưng cũng hết sức nhạy cảm. Bởi nó liên quan đến đời sống tâm linh, thế giới quan, ý thức xã hội của nhiều nhóm người khác nhau và có quan hệ chặt chẽ với chính trị - pháp lý và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó có thể bị chính trị hóa và dễ bị các thế lực lợi dụng biến thành công cụ đấu tranh chống đối nhau trong chính sách đối nội và đối ngoại của các quốc gia.

   Xóa
 12. Trong số các đối tượng lợi dụng tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với các “nhà bất đồng chính kiến” ở Việt Nam, một trong những lực lượng làm nòng cốt cho việc xuyên tạc tình hình tự do dân chủ ở Việt Nam. Vì vậy, có thể thông qua các hoạt động tiếp xúc số đối tượng núp bóng tôn giáo để có điều kiện tiếp xúc và tác động lôi kéo số bất đồng chính kiến phục vụ cho mục đích đen tối đối với Việt Nam. Chính vì vậy, vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam luôn được phía Bộ ngoại giao Hoa Kỳ lợi dụng một cách triệt để nhằm xuyên tạc sự thật về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam với các mưu đồ chính trị không trong sáng.

  Trả lờiXóa
 13. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên, phía Mỹ đưa ra những vu cáo, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo đối với Việt Nam. Vậy, tại sao “tự do tôn giáo” luôn là vấn đề mà phía Mỹ cũng như các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để xuyên tạc hình ảnh tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng luôn và hãy binh tĩnh để đấu tranh lại những luận điệu xuyên tạc bóp méo ấy của Mỹ, không để chúng xuyên tạc lợi dụng can thiệp vào nội bộ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 14. Mỹ luôn đưa ra những vu cáo, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo đối với Việt Nam. Đây có lẽ là vấn đề Mỹ xuyên tạc nhiều nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mỹ xuyên tạc về vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam. Mỹ luôn lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam bởi ta là quốc gia có nhiều tôn giáo hoạt động, đông đồng bào theo đạo, có một số đối tượng trong tôn giáo luôn cố tình lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá chính quyền... nên Mỹ luôn lợi dụng các vấn đề này để xuyên tạc sự việc.

  Trả lờiXóa
 15. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố Phúc trình tự do tôn giáo thế giới 2017, trong đó có phần đề cập đến Việt Nam nói rằng Hà Nội tiếp tục kiểm soát, đàn áp những tổ chức tôn giáo không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Lại một lần nữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam. Vấn đề tự do tôn giáo từ rất lâu rồi Hoa Kỳ coi như vấn đề tiên quyết để xuyên tạc và áp đặt đối với Việt Nam. Hoa Kỳ có nhiều sự sai lầm và việc lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam chính là một sự sai lầm ấy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôn giáo luôn là vấn đề nóng nhất mà các thế lực thù địch lợi dụng để tấn công vào chúng ta

   Xóa
 16. ấn đề tôn giáo luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đức tin của nhiều người, có tác động trên diện rộng. Vì thế khi phát sinh xung đột, mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tôn giáo thì các thế lực bên ngoài có thể dễ dàng lợi dụng để thực hiện các mưu đồ đen tối với Việt Nam.ấn đề tôn giáo luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đức tin của nhiều người, có tác động trên diện rộng. Vì thế khi phát sinh xung đột, mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tôn giáo thì các thế lực bên ngoài có thể dễ dàng lợi dụng để thực hiện các mưu đồ đen tối với Việt Nam. Luật pháp Việt Nam cần có Luật để bảo vệ tốt an ninh trật tự, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ất là những nước nói rằng Việt Nam vi phạm về tôn giáo, cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo), hãy xem ở những nước này, tự do tôn giáo được coi trọng đến đâu, hay chỉ là khẩu hiệu, là cái vẻ bề ngoài. Còn ở Việt Nam thì sao? Hiến pháp Việt Nam nêu cụ thể về quyền tự do tôn giáo, Việt Nam có bao giờ đàn áp dã man quần chúng giáo dân không? Không. Việt Nam có phân biệt đối xử các tôn giáo không? Không. Việt Nam có tạo điều kiện, cấp đất làm cơ sở thờ tự cho phát triển tôn giáo không? Có, rất nhiều... Phải chăng Việt Nam quá tôn trọng quyền tự do tôn giáo dẫn đến các thế lực chống đối có điều kiện để lợi dụng tôn giáo, kích động giáo dân chống phá Việt Nam?

   Xóa
 17. Trong số các đối tượng lợi dụng tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với các “nhà bất đồng chính kiến” ở Việt Nam, một trong những lực lượng làm nòng cốt cho việc xuyên tạc tình hình tự do dân chủ ở Việt Nam. Những đối tượng này cố tình lợi dụng tôn giáo để nhằm vào những mục đích xấu nhằm hạ uy tín VN.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tiến hành những hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, tuyên truyền kích động mâu thuẫn, xung đột, nhất là đối lập về hệ tư tưởng giữa “hữu thần” với “vô thần”, giữa thế giới quan tôn giáo với thế giới quan cộng sản; vu cáo cộng sản diệt đạo, Nhà nước đàn áp tôn giáo làm cho bộ phận quần chúng lạc hậu ngộ nhận tin theo, từ đó, tạo lực lượng chống đối ngầm chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số tổ chức phản động người Việt lưu vong lợi dụng hoạt động tài trợ và thông qua hoạt động từ thiện để chuyển tài liệu tôn giáo có nội dung phản động vào trong nước, xuyên tạc bản chất chế độ ta, kích động tư tưởng chống đối trong quần chúng tín đồ. Điều đó đã ít nhiều tác động đến tư tưởng của một số đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là số đồng bào có đạo, dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật như: chống lại việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương; tập hợp lực lượng để tổ chức gây rối trật tự công cộng, gây bạo loạn chính trị...

   Xóa
 18. Việc lợi dụng tôn giáo diễn ra đã từ rất lâu rồi, đòi hỏi lực lượng chức năng phải có những biện pháp triệt để để phòng tránh các trường hợp các đối tượng lợi dụng vào niềm tin tôn giáo để có những hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự nước nhà!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng trong nước các phần tử phản động, cực đoạn đã lôi kéo, xúi giục các tín đồ, con chiên, tụ tập đông người, biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chúng.

   Xóa
 19. một bộ phận rất nhỏ các thành phần tôn giáo cố tình không tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc thành lập và hoạt động tôn giáo. Đó là những kẻ núp bóng tôn giáo hoạt động với chiêu bài tự do dân chủ, nhân quyền như Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Ngọc Nam Phong... Mang danh nghĩa tôn giáo nhưng chúng lại có những hành vi bất nhân, bất nghĩa, bất lương nhằm phục vụ lợi ích của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 20. Vì các đối tượng như Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyên Đình Thục, Nguyễn Trung Tôn... đội lốt linh mục nhưng lại có mối quan hệ với các tổ chức phản động. Những đối tượng này "con sâu bỏ rầu nồi canh" làm cho tình hình tôn giáo ở VN trở nên phức tạp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vấn đề tôn giáo từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nhiều nước trên thế giới. Vì thế luôn cần có những hiểu biết thấu đáo trước khi giải quyết các vấn đề này. Vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Chúng sử dụng tôn giáo như là một chiêu bài trong âm mưu diễn biến hòa bình hòng chống phá sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam cũng như các nước khác.

   Xóa
 21. Những thế lực thù địch nhìn thấy tôn giáo là công cụ để chúng có thể lợi dụng dễ dàng. Sự thiếu hiểu biết của giáo dan là cơ hội tốt để bọn chúng tuyên truyền làm sai lệch tư tưởng cũng như hiểu biết của nhóm đối tượng này. Cần có biện pháp tuyên truyền tới người dân để người dân hiểu và có cái nhìn đúng đắn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng. Đảng và nhà nước đã và đang quan tâm sát xao đến vấn đề này để chống thế lực thù địch lợi dụng

   Xóa
 22. Cuộc sống của chúng tôi, đã có họ để được làm lại từ đầu, rộn rã trong hạnh phúc và tiếng cười, nhếch mép với mưa lũ, chúng tôi bắt đầu dũng cảm, bắt đầu chiến đấu vì đã có họ bên cạnh hỗ trợ và đùm bọc. Ngàn lần muốn nói xin cảm ơn Đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. không phải những người lính đã ngã xuống, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để dành độc lập đất nước, tự do cho nhân dân. một đất nước xây dựng từ mồ hôi nước mắt của bao người đâu để bọn phản động, đế quốc lợi dụng vấn đề này để chia cắt nhân dân Việt Nam chứ?

   Xóa
 23. Chúng ta cần kiểm soát chặt tôn giáo để các thế lực phản động ko còn cơ hội để lợi dụng mà chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chú trọng công tác xây dựng lực lượng chính trị, cơ sở cốt cán trong tôn giáo; làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tín đồ tôn giáo nhằm phát huy tác dụng làm “hạt nhân” trong phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương, cơ sở. Kiện toàn bộ máy tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; đặc biệt là ở những vùng có đông đồng bào theo đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để quần chúng tín đồ hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc; khai thác các giá trị nhân văn, đạo đức tiến bộ trong giáo lý tôn giáo để vận động, thu hút, tập hợp quần chúng tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

   Xóa
 24. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, vì vậy Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tích cực thúc đẩy liên kết hoạt động giữa các tôn giáo (liên tôn); phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong nước để tạo dựng ngọn cờ, hình thành lực lượng đối lập, đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam (thủ đoạn này đã từng được các thế lực phản động quốc tế chống chủ nghĩa cộng sản sử dụng thành công ở một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây); đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, làm sầm uất xứ đạo, khuyếch trương thanh thế, kết hợp với tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên để tập hợp quần chúng, gây áp lực với chính quyền địa phương nếu bị xử lý.

   Xóa
 25. Vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề phức tạp và nhạy cảm
  Đấu tranh với bọn phản động lợi dụng tôn giáo rất phức tạp
  Cốt yếu là phải kéo được quần chúng về phía ta, không để chúng kích động được quần chúng, phải cô lập chúng mới giành chiến thắng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ nghĩa đế quốc tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam. Các thế lực thù địch tuyên truyền rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang còn mạnh, chưa thể chuyển hoá ngay được nội bộ. Vì vậy, để làm cho Cộng sản Việt Nam suy yếu, biện pháp hữu hiệu nhất là dùng vấn đề tôn giáo và dân tộc để phá hoại an ninh, làm cho Việt Nam suy yếu

   Xóa
  2. Bọn phản động lợi dụng tôn giáo trong nước, nhất là số cực đoan, quá khích trong công giáo, phật giáo Ấn Quang, phật giáo Hoà Hảo,... lợi dụng những diễn biến phức tạp trên thế giới, hoạt động ngày càng quá khích hơn; câu kết với các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, tập hợp tín đồ để kích động biểu tình, gây rối, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp.

   Xóa
 26. Quần chúng tôn giáo nhưng lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi.

  Trả lờiXóa
 27. Trước các luận điệu sai trái, thù địch và âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là chức sắc, tín đồ các tôn giáo hiểu rõ quan điểm, chính sách tốt đẹp về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; thấy rõ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân không chỉ được quy định trong Hiến pháp, mà còn được pháp luật bảo vệ và thực thi trên thực tế. Các tôn giáo ở Việt Nam (dù nội sinh hay ngoại nhập), muốn phát triển đều phải hòa đồng với văn hóa dân tộc và trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Mọi chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước đều nhằm thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, trong đó có lợi ích của các tôn giáo. Đồng thời, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tự do, tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; làm cho nhân dân có nhận thức đúng và chủ động đấu tranh với các hành động sai trái, vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 28. kết hợp chặt chẽ vấn đề “tôn giáo” với vấn đề “dân tộc” để kích động tâm lý mặc cảm, tư tưởng ly khai, tư tưởng chống đối trong cộng đồng đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", các chiến lược gia phương Tây khẳng định: Tôn giáo và dân tộc là hai vũ khí có khả năng đánh gãy xương sống cộng sản. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cuối thế kỷ trước đã phần nào cho ta nhận thấy thủ đoạn này của chúng. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch nhìn nhận tôn giáo như một “lực lượng chính trị” có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động người Việt lưu vong cũng tích cực hậu thuẫn cả về vật chất lẫn tinh thần cho những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam nhằm phục vụ ý đồ sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá”, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 29. Thực trạng và xu hướng trên cho thấy tính chất nguy hiểm trong âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nếu không nâng cao cảnh giác và chủ động ngăn chặn, đối phó có hiệu quả với hoạt động chống phá của chúng, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 30. Trước sự tấn công quyết liệt của các thế lực thù địch, nếu chúng ta không chú trọng, quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, không “nắm” được quần chúng thì sẽ phải đối mặt với những nguy cơ như nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu những năm 80 và 90 của thế kỷ trước

  Trả lờiXóa
 31. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận, đã có những bước tiến tốt hơn và ngày càng đi vào ổn định; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đã đem lại những hiệu quả tích cực hơn, tình hình sinh hoạt tôn giáo ở các chi hội dần đi vào xu thế bình thường, ổn định, quần chúng tín đồ, chức sắc, chức việc vui mừng, phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, các hoạt động tôn giáo trái phép giảm hẳn... Tuy vậy, trong thời gian tới các cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng và các đoàn thể ở địa phương, cơ sở phải không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, tiếp tục có những biện pháp thiết thực, hữu hiệu để đấu tranh ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trong nước và quốc tế.

  Trả lờiXóa
 32. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để cổ súy tư tưởng ly khai, chống đối, ráo riết ủng hộ những phần tử bất mãn, quá khích nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn nhằm phá hoại an ninh, gây bất ổn tình hình Việt Nam, vì vậy chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng để có biện pháp xử lý kịp thời kết hợp tuyên truyền cho quần chúng nhân dân thấy được những âm mưu thâm độc ấy.

  Trả lờiXóa
 33. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Ngay từ khi đặt chân vào Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo các giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị phản động

  Trả lờiXóa
 34. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 35. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là hướng ưu tiên chính trong chính sách đối với Việt Nam, chúng tìm mọi cách tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước. Quốc hội Mỹ đã ra một số nghị quyết và tổ chức nhiều cuộc điều trần về vấn đề tôn giáo ở việt Nam; xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “đàn áp tôn giáo”! Gần đây, Uỷ ban Tự do tôn giáo của Mỹ tiếp tục công bố báo cáo đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 36. Được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hậu thuẫn, bọn phản động trong các tôn giáo ở Tây Nguyên ra sức lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ra thực hiện chủ trương xoá các tổ chức Tin Lành trái phép để vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam “Vi phạm tự do tôn giáo”, kêu gọi “cầu nguyện cho Tin Lành Tây Nguyên”, đồng thời kích động các hoạt động chống đối.

  Trả lờiXóa
 37. Sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam được thể hiện rất rõ trong các đạo luật. Đến nay, tại Việt Nam đã có 36 tổ chức, hệ phái tôn giáo, tổ chức tôn giáo và 01 Pháp môn tu hành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và công nhận… tất cả đều bình đẳng trước pháp luật và hoạt động dựa trên các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  Trả lờiXóa
 38. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 lần này đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp trước và được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ. Không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới luôn lấy Hiến pháp là đạo luật cao nhất của quốc gia mình, vì thế cho nên, mọi hoạt động của các cá nhân, tổ chức đều phải dựa vào các quy định của Hiến pháp và pháp luật trong đó có tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 39. trong số các đối tượng lợi dụng tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với các “nhà bất đồng chính kiến” ở Việt Nam, một trong những lực lượng làm nòng cốt cho việc xuyên tạc tình hình tự do dân chủ ở Việt Nam. Vì vậy, có thể thông qua các hoạt động tiếp xúc số đối tượng núp bóng tôn giáo để có điều kiện tiếp xúc và tác động lôi kéo số bất đồng chính kiến phục vụ cho mục đích đen tối đối với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 40. Phúc trình về tự do tôn giáo thế giới phần nói về Việt Nam có đoạn viết: “Hiến pháp Việt Nam qui định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phượng theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng. Thế nhưng luật hiện hành với những điều khoản mơ hồ lại cho Nhà Nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa gọi là bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì đoàn kết dân tộc”.

  Trả lờiXóa
 41. Bản phúc trình này hoàn toàn chỉ là một sự áp đặt chứ chúng ta đâu có thấy được sự nhìn nhận khách quan đâu, vậy nên cũng không cần quan tâm đến thứ như này làm gì cho mệt người vì năm sau rồi chúng cũng in ra một thứ tương tự thôi mà

  Trả lờiXóa
 42. Rõ ràng, Mỹ đang tự cho mình cái quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam khi vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, những thông tin mà họ thu thập được về tình hình tôn giáo ở Việt Nam mới chủ yếu thu thập được từ các trang mạng phản động hoặc từ đám phản động lưu vong nịnh bợ. Chính vì vậy, rất mong phía Mỹ có cái nhìn khách quan hơn về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

  Trả lờiXóa
 43. Sự tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước Việt Nam được thể hiện rất rõ trong các đạo luật. Đến nay, tại Việt Nam đã có 36 tổ chức, hệ phái tôn giáo, tổ chức tôn giáo và 01 Pháp môn tu hành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và công nhận… tất cả đều bình đẳng trước pháp luật và hoạt động dựa trên các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  Trả lờiXóa