Header Ads Widget

Responsive Advertisement

MỸ RÚT KHỎI UNHRC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM?

Ngày 19/6/2018, Mỹ chính thức tuyên bố rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc với cáo buộc Hội đồng Nhân quyền gồm 47 quốc gia thành viên đặt trụ sở tại Geneva là “bài Israel”.
MỸ RÚT KHỎI UNHRC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM?
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc (UNHRC) là một tổ chức trực thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tổ chức này được ra đời ngày 15/3/2006 theo Nghị quyết (A/RES/60/251) sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thành lập một tổ chức nhân quyền mới, thay thế một Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chấm dứt hoạt động năm 2006. Việc thành lập Hội đồng Nhân quyền là một trong những hành động nhằm cải tổ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc; khi Ủy ban Nhân quyền (CHR) bị nhiều nhỉ trích rằng đã để những quốc gia có nhiều hành động phi nhân quyền làm thành viên.
Mỹ không phải là một trong những quốc gia sáng lập và cũng không phải là quốc gia thành viên đầu tiên của UNHRC. Mỹ tham gia một số nhiệm kỳ của UNHRC khi cảm thấy việc tham gia có lơi cho quốc gia này. Bất cứ quốc gia hay tổ chức nào trên thế giới đều hiểu rõ tính vụ lợi trong các quốc định của Mỹ nên khi UNHRC không còn tác dụng tại thời điểm Tổng thống Donal Trump nắm quyền thì việc Mỹ rút khỏi UNHRC là điều hết sức bình thường.
Một quốc gia luôn kêu gọi dân chủ hay nhân quyền trên toàn thế giới và sử dụng chiêu bài này làm vũ khí quen thuộc xâm lược các quốc gia khác lại rút khỏi tổ chức lớn nhất thế giới về nhân quyền. Vậy tình hình nhân quyền tại Việt Nam có ảnh hưởng gì từ quyết định đó không?
Tình hình nhân quyền tại Việt Nam từ trước đến nay không bị ảnh hưởng gì từ phía Mỹ. Đất nước ta là quốc gia có chủ quyền lãnh thổ độc lập và tự quyết định mọi vấn đề của dân tộc. Từ sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm Mỹ, Pháp, Nhật, Trung Quốc…ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vấn đề nhân quyền trong mọi quyết sách, chủ trương, được thể chế hóa trong mọi văn bản pháp luật.
Chính vì vậy, quốc tế đánh giá rất cao tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Sự ổn định về chính trị, tăng trưởng kinh tế, đời sống người dân được cải thiện luôn là mơ ước của nhiều quốc gia trên thế giới. Bất chấp việc thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, vu khống, xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế to lớn trên thế giới và đặc biệt là trên bản đồ nhân quyền thế giới. Việt Nam luôn được đánh giá là điểm sáng về nhân quyền mà nhiều quốc gia phải học tập theo.
Việc Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc sẽ không ảnh hưởng gì đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trên thế giới. Vấn đề nhân quyền trong nội bộ nước Mỹ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều hoạt động vi phạm nhân queyenf trắng trợn, một bộ phận người dân Mũ vẫn luôn sống trong lo lắng khi Quốc hội và Chính phủ Mỹ đang đặt lợi ích kinh tế lên trên tất cả.
Mỹ rút ra khỏi UNHRC là điều đáng mừng bởi đây không còn là thứ vũ khí xâm lược hèn hạ mà cường quốc này sử dụng trong nhiều năm qua. Đối với Việt Nam, Nhà nước ta vẫn kiên định đi theo đường lối phát triển, đảm bảo lợi ích dân tộc, cải thiện đời sống người dân, tình hình nhân quyền vẫn luôn được chú trọng và phát triển.
Công Lý

Đăng nhận xét

10 Nhận xét

 1. Việc Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc sẽ không ảnh hưởng gì đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trên thế giới. Vấn đề nhân quyền trong nội bộ nước Mỹ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều hoạt động vi phạm nhân queyenf trắng trợn, một bộ phận người dân Mũ vẫn luôn sống trong lo lắng khi Quốc hội và Chính phủ Mỹ đang đặt lợi ích kinh tế lên trên tất cả.

  Trả lờiXóa
 2. Mỹ rút ra khỏi UNHRC có thể coi đây là điều đáng mừng bởi đây không còn là thứ vũ khí xâm lược hèn hạ mà cường quốc này sử dụng trong nhiều năm qua. Đối với Việt Nam, Nhà nước ta vẫn kiên định đi theo đường lối phát triển, đảm bảo lợi ích dân tộc, cải thiện đời sống người dân, tình hình nhân quyền vẫn luôn được chú trọng và phát triển.

  Trả lờiXóa
 3. Tình hình nhân quyền tại Việt Nam từ trước đến nay không bị ảnh hưởng gì từ phía Mỹ. Đất nước ta là quốc gia có chủ quyền lãnh thổ độc lập và tự quyết định mọi vấn đề của dân tộc.Vì thế việc Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc sẽ không ảnh hưởng gì đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam và trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 4. Mỹ rút ra khỏi UNHRC là điều đáng mừng bởi đây không còn là thứ vũ khí xâm lược hèn hạ mà cường quốc này sử dụng trong nhiều năm qua. Đối với Việt Nam, Nhà nước ta vẫn kiên định đi theo đường lối phát triển, đảm bảo lợi ích dân tộc, cải thiện đời sống người dân, tình hình nhân quyền vẫn luôn được chú trọng và phát triển

  Trả lờiXóa
 5. Mỹ tham gia một số nhiệm kỳ của UNHRC khi cảm thấy việc tham gia có lơi cho quốc gia này. Bây giờ khi UNHRC không còn tác dụng tại thời điểm Tổng thống Donal Trump nắm quyền thì việc Mỹ rút khỏi UNHRC là điều hết sức bình thường.

  Trả lờiXóa
 6. Mỹ rút ra khỏi UNHRC là điều đáng mừng bởi đây không còn là thứ vũ khí xâm lược hèn hạ mà cường quốc này sử dụng trong nhiều năm qua. Đối với Việt Nam, Nhà nước ta vẫn kiên định đi theo đường lối phát triển, đảm bảo lợi ích dân tộc, cải thiện đời sống người dân, tình hình nhân quyền vẫn luôn được chú trọng và phát triển.

  Trả lờiXóa
 7. Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc (UNHRC) khi cảm thấy khi tham gia tổ chức này không mang lại lợi ích gì cho đất nước Mỹ. Đối với Mỹ thì lợi ích vẫn phải đặt trên hàng đầu không thể đầu tư mà chỉ mất mà không được.

  Trả lờiXóa
 8. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam luôn được đảm bảo vì vậy mọi người dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Việc một số đối tượng tuyên truyền, phê phán về tình hình nhân quyền ở Việt Nam là hoàn toàn không chính xác.

  Trả lờiXóa
 9. Việc Mỹ rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc (UNHRC) không ảnh hưởng đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Vì từ trước đến nay vấn đề nhân quyền của Việt Nam không bị ảnh hưởng gì từ phía Mỹ.

  Trả lờiXóa
 10. Quyết định trên xét cho đến cùng nó cũng chỉ là một quyết định muốn hay không muốn của nhà lãnh đạo Mỹ thôi, chứ chả có gì gọi là dân chủ ở đây cả. Một đất nước luôn lớn họng với cả thế giới về dân chủ, nhân quyền nay lại rút khỏi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc thì khác nào bắt người khác đi làm những việc mà mình cho là xấu.

  Trả lờiXóa