Header Ads Widget

Responsive Advertisement

NHỮNG ĐIỀU NHÂN DÂN KỲ VỌNG VÀO HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 7

Sáng ngày 7/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7, trong đó đã nêu ra nhiều vấn đề quan trọng để Hội nghị thảo luận. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân.
NHỮNG ĐIỀU NHÂN DÂN KỲ VỌNG VÀO HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 7
Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ tập trung thảo luận về các đề án: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Đây là những vấn đề quan trọng được Đảng quan tâm chỉ đạo sát sao trong nhiều năm qua. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.
Ngoài ra, Trung ương cũng sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; công tác cán bộ.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ tầm quan trọng của Hội nghị trung ương lần thứ 7: “Hội nghị Trung ương lần này diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, trong bối cảnh sau 2 năm rưỡi nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, tốt đẹp hơn cho sự nghiệp đổi mới”.
Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra trong 7 ngày để thảo luận những nội dung chính và đưa ra nghị quyết. Hội nghị lần này tiếp tục thảo luận những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đời sống của quần chúng nhân dân trong đó có chính sách về tiền lương và chính sách về bảo hiểm xã hội được đông đảo người dân quan tâm theo dõi.
Kết quả của Hội nghị sẽ  ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và sự phát triển của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Ba đề án được thảo luận là ba vấn đề cấp thiết luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân. Hy vọng hội nghị trung ương lần thứ 7 sẽ thành công như những lần Hội nghị trước.
Công Lý

Đăng nhận xét

31 Nhận xét

 1. Bên cạnh các hoạt động chống phá thì đối nghịch bên kia chính là sự kỳ vọng, sự tin tưởng của nhân dân đối với Hội nghị Trung ương 7 của Đảng. Nhân dân kỳ vọng điều gì? Đó cũng là điều mà Đảng mong muốn có thể thực hiện được tại Hội nghị lần này. Ba Đề án gồm Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được đưa ra thảo luận lần này liên quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ, người lao động nên chắc chắn sự kỳ vọng vào những quyết định đúng đắn, sáng suốt của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu ở Hội nghị.

  Trả lờiXóa
 2. Hội nghị lần này bản đến những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm. Tất nhiên người dân họ mong muốn những quyết định đúng đắn, giúp họ có được những cải thiện trong cuộc sống tại Hội nghị Trung ương 7 lần này.

  Trả lờiXóa
 3. Các tầng lớp quan tâm đến Hội nghị, dõi theo từng bước tiến của Hội nghị để biết được vì Hội nghị thảo luận những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sự kỳ vọng tại Hội nghị của các tầng lớp nhân dân là rất lớn, họ mong muốn Hội nghị sẽ quyết định những vấn đề này một cách sáng suốt nhất.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Kết quả của Hội nghị sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và sự phát triển của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Ba đề án được thảo luận là ba vấn đề cấp thiết luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân. Hy vọng hội nghị trung ương lần thứ 7 sẽ thành công như những lần Hội nghị trước.

  Trả lờiXóa
 6. Hội nghị lần này tiếp tục thảo luận những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đời sống của quần chúng nhân dân trong đó có chính sách về tiền lương và chính sách về bảo hiểm xã hội được đông đảo người dân quan tâm theo dõi. Hy vọng Hội nghị sẽ tạo những thay đổi và đáp ứng với hy vọng của quần chúng nhân dân .

  Trả lờiXóa
 7. Kết quả của Hội nghị sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và sự phát triển của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Ba đề án được thảo luận là ba vấn đề cấp thiết luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân. Hy vọng hội nghị trung ương lần thứ 7 sẽ thành công như những lần Hội nghị trước.

  Trả lờiXóa
 8. Sáng ngày 7/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7, trong đó đã nêu ra nhiều vấn đề quan trọng để Hội nghị thảo luận. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân. Hy vọng Hội nghị sẽ tạo nhiều bước chuyển biến và thành công mới với đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 9. Kết quả của Hội nghị sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và sự phát triển của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Ba đề án được thảo luận là ba vấn đề cấp thiết luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân. Hy vọng hội nghị trung ương lần thứ 7 sẽ thành công như những lần Hội nghị trước

  Trả lờiXóa
 10. Hội nghĩ Trung ương 7 sẽ là bước đệm quan trọng cho những định hướng phát triển trong thời gian tới của đất nước ta. Những vấn đề còn thiếu xót bất cập cần giải quyết ngay và những mặt tích cực cần phải phát huy trong thời gian tới

  Trả lờiXóa
 11. Hội nghị TW 7 lần này, tiếp tục thảo luận những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đời sống của quần chúng nhân dân trong đó có chính sách về tiền lương và chính sách về bảo hiểm xã hội được đông đảo người dân quan tâm và theo theo dõi. Hy vọng Hội nghị sẽ tạo những thay đổi và đáp ứng với hy vọng của quần chúng nhân dân .

  Trả lờiXóa
 12. Hội nghị Trung ương 7 diễn ra các thế lực thù địch và các tổ chức phản động liên tục có những bài viết xuyên tạc, nhưng cũng không làm thay đổi lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 13. Hội nghị Trung ương 7 sẽ là bước đệm quan trọng cho những định hướng phát triển trong thời gian tới của đất nước ta. Những vấn đề còn thiếu xót bất cập cần giải quyết sẽ được thảo luận để đưa ra phương án xử lý.

  Trả lờiXóa
 14. Những âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động nhằm phá hoại kế hoạch diễn ra Hội nghị Trung ương 7 của nước ta. Nhưng trước bản lĩnh chính trị, mưu trí của quân dân Việt Nam đã đập tan mọi âm mưu của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn phản động bây giờ có xuyên tạc như nào thì cũng không thể lôi kéo, kích động người dân Việt Nam tham gia gây rối trật tự công cộng. Mọi người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

   Xóa
 15. Lợi dụng sự quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 các đối tượng phản động đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc trước thềm tổ chức Hội nghị Trung ương 7.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bao giờ chả vậy! Người dân cần phải giữ thái độ kiên định, tỉnh táo và cảnh giác trước mọi âm mưu và hoạt động của thế lực thù địch. Hy vọng hội nghị trung ương lần thứ 7 sẽ thành công như những lần Hội nghị trước.

   Xóa
 16. Hội nghị TW 7 vạch ra những vấn đề quan trọng được Đảng quan tâm chỉ đạo sát sao trong nhiều năm qua. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

  Trả lờiXóa
 17. những vấn đề quan trọng như xây dựng cán bộ cấp chiến lược, vấn đề về tiền lương, bảo hiểm sẽ được đề cập nhiều trong hội nghị trung ương 7. Chúc cho hội nghị trung ương 7 của đảng và nhà nước ta lần này sẽ đạt được kết quả tốt. Góp phần xây dựng đất nước phát triển

  Trả lờiXóa
 18. Thích nhất cái khoản tăng mức lương cơ sở cho cán bộ công chức nhà nước. Hóng nó tăng đến bao nhiêu. hôi nghị trung ương 7 lần này đã đề ra nhiều các dự án ,nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước , hi vong hội nghĩ sẽ thành công và đạt được hiệu quả như mong muốn, để thúc đẩy đất nước ngày càng đi lên và bền vững

  Trả lờiXóa
 19. Mong là hội nghị thành công tốt đẹp với nhiều điểm mới phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước hiện giờ, chắc chống tham nhũng vẫn là vấn đề hot. chúc hội nghị thành công rực rỡ, nghị quyết sẽ đạt được những điểm mới và thiết thực

  Trả lờiXóa
 20. chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp, và sau kỳ hội nghị này sẽ có nhiều điều đất nước ta cùng cố gắng hơn nữa để phát triển. Hội Nghị TW 7 có nhiều nội dung khá quan trọng, mọi người nếu thật sự có thời gian nên theo dõi hội nghị để xem xét về các nội dung trong cuộc họp

  Trả lờiXóa
 21. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội, ... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi” và nhấn mạnh phải khắc phục cho được tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu" vẫn còn đang diễn ra mạnh mẽ. Đảng và nhà nước hãy lưu ý thêm điều này ngoài phong trào chống tham nhũng ra

  Trả lờiXóa
 22. Tham nhũng, cửa quyền như căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, phát hiện sớm, điều trị sớm thì còn kéo dài được mạng sống, còn bệnh đã di căn thì vô phương cứu chữa. Dưới sự lãnh đạo của bí thư hy vọng hội nghị trung ương 7 sẽ sắp xếp được đội ngũ lãnh đạo có tâm có tầm cho đất nước. Toàn dân ủng hộ đảng  Trả lờiXóa
 23. Thực tế những hạn chế, yếu kém của công tác cán bộ, tình trạng suy thoái trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang là một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay. Không ít quy định, chính sách về công tác cán bộ bị bỏ qua, thậm chí có trường hợp bị thao túng. Mặc dù gần đây những cán bộ vi phạm, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Ðảng, cấp tướng, hay tá đều bị xử lý nghiêm minh, song dường như vẫn chưa đủ sức ngăn chặn một cách hiệu quả. Chúng ta cần phải quyết liệt hơn nữa

  Trả lờiXóa
 24. Nghị quyết lần này đề cập vấn đề then chốt của công tác xây dựng Ðảng, đó chính là nhân tố con người, nó vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, tầm nhìn xa, trong tiến trình đổi mới của đất nước hàng thập kỷ sau, cho nên muốn thực hiện tốt, nhìn thấy kết quả cụ thể, cần có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất rất cao, nói đi đôi với làm từ Trung ương đến các cấp, các ngành. Hãy quan tâm hơn nữa đối với công tác đào tạo cán bộ nguồn đủ phẩm chất chứ đừng để tình trạng con ông cháu cha

  Trả lờiXóa
 25. Cuối cùng Đảng ta đã xác định rõ việc cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực nhằm chống nạn chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm - điều mà lâu nay mới chỉ được đề cập ở góc độ thực trạng. Chúng tôi cũng cảm nhận được tinh thần cầu thị của Ðảng khi đề cao vai trò của nhân dân đối với việc giám sát công tác cán bộ.

  Trả lờiXóa
 26. Đa đảng hay độc đảng không liên quan đến việc phát triển, cái qua trọng là người quản lý có cái tâm, cái tầm thế nào. Thực tế cho thấy tình trạng yếu kém rất nhiều trong công tác cán bộ hiện nay: Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Để rồi cuối năm ngoái chúng ta khui ra một loạt sự vụ đã làm giảm niềm tin của người dân đi rất nhiều

  Trả lờiXóa
 27. Cái sự "chạy" như Tổng Bí thư nói nó đã "ngấm" vào công tác cán bộ của chúng ta qua nhiều thời kỳ rồi, một số cán bộ hiện nay chính là "sản phẩm chạy" của thời gian trước! Vậy, bên cạnh việc đưa ra các tiêu chí đánh giá thực chất năng lực cán bộ cần rà soát triệt để công tác tuyển dụng, bổ nhiệm của giai đoạn trước, tranh để việc người làm không hết việc, kẻ ngồi chơi

  Trả lờiXóa
 28. Người dân Việt Nam đang và rất kỳ vọng vào chủ chương sáng suốt của hội nghị 7 BCHTW Đảng cộng sản VN khoá 12 ! Đất nước chúng ta sẽ có những cán bộ lãnh đạo chiến lược , chiến thuật có tư duy vượt trội có đủ tư cách đạo Đức ngang tầm thời đại có sức thuyết phục đối với dân tộc Việt Nam và với thế giới .

  Trả lờiXóa
 29. Kết quả của Hội nghị sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội và sự phát triển của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Ba đề án được thảo luận là ba vấn đề cấp thiết luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân. Hy vọng hội nghị trung ương lần thứ 7 sẽ thành công như những lần Hội nghị trước.

  Trả lờiXóa