Header Ads Widget

Responsive Advertisement

DÀNH CHO NHỮNG KẺ GIẢ DANH TRI THỨC KHÔNG BIẾT VỀ BÁC

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.
DÀNH CHO ĐÁM DÂN CHỦ GIẢ DANH TRI THỨC KHÔNG BIẾT VỀ BÁC
          Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập, rồi đến tận những năm cuối đời, Bác Hồ kính yêu chỉ sắp xếp được 2 lần về thăm quê hương. Thế nhưng đến hôm nay, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn còn vẹn nguyên kỉ niệm về những mẩu chuyện nhỏ mà sáng ngời đạo đức của Bác – một nhân cách lớn song lại vô cùng giản dị, gần gũi.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt đông cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác) sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Kim Liêm huyện Nam Đàn, tình Nghệ An, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội.
          Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước lớn lên ở một địa phương có truyền thống yêu nước anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào
          Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, năm 1911 Người đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc.
          Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Người về nước sau hơn 30 năm xa Tổ quốc. Bao nhiêu năm thương nhớ đợi chờ khi qua biên giới, Người vô cùng xúc động.
          Tháng 8 năm 1942, Người lấy tên là Hồ Chí Minh, Người đại diện cho Mặt trận Việt Minh và Phân hội Việt Nam, thuộc Hiệp hội quốc tế chống xâm lược sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế, cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trong các nhà lao của tỉnh Qủang Tây. Trong thời gian 13 tháng bi tù, Người đã viết tập thơ “Ngục trung nhật ký" (Nhật ký trong tù) với 133 bài thơ chữ Hán. Tháng 9 năm 1943, Người được trả tự do.
          Tháng 8 năm 1945, Người lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước Ngày 2 tháng 9 năm J 945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Người đọc “Tuyên ngôn độc lập”, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người trở thành vị Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
          Ngay sau đó, thực dân Pháp gây chiến tranh, âm mưu xâm chiếm Việt Nam một lần nữa. Trước nạn ngoại xâm Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước đứng lên bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc với tinh thần: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Người đã khởi xướng phong trào thi đua yêu nước cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, từng bước giành thắng lợi.
          Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam chống thưc dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi to lớn, kết húc vẻ vang bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954), giải phóng hoàn toàn miền Bắc.
          Từ năm 1954, Người cùng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
          Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III, họp vào tháng 9 năm 1960, Người khẳng định: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình, thống nhất nước nhà”. Tại Đại hội, Người được bầu lại làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng.
          Năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Người động viên toàn thể nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người nói: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
          Từ năm 1965 đến năm 1969, cùng với Trung ương Đảng, Người tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện sự nghiệp cách mạng trong điều kiện cả nước có chiến tranh, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước.
          Ngày 2/9/1969, Người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi.
          Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử. Người viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
          Thực hiện Di chúc của Người, toàn dân Việt Nam đă đoàn kết một lòng đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ, buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Pari ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam.
          Mùa xuân năm 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện được mong ước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tu vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã vân dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, sáng lập Đảng Mác- Lênin ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người luôn luôn kết hợp chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm,liêm, chính, chí công. vô tư, vô cùng khiêm tốn, giản dị
          Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế glới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thế nhưng, bọn dân chủ giả danh tri thức vẫn luôn tìm mọi cách để tuyên truyền đả kích, phá hoại đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ - Người mà đã giúp đất nước, nhân dân ta có độc lập, có tự do có cơm no áo ấm như hiện nay.
          Vì vậy cho nên, tôi xin được kính cẩn nghiêng mình mời đám dân chủ giả danh tri thức hãy học lại lịch sử để biết được Bác Hồ của chúng ta là người như thế nào.
                                                                             LOXEBEN

Đăng nhận xét

23 Nhận xét

 1. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 2. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế glới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thế nhưng, bọn dân chủ giả danh tri thức vẫn luôn tìm mọi cách để tuyên truyền đả kích, phá hoại đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ - Người mà đã giúp đất nước, nhân dân ta có độc lập, có tự do có cơm no áo ấm như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 3. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 4. Trong một lần học lịch sử cấp 3, cô giáo dạy lịch sử lúc đó có nói một câu mà giờ tôi vẫn nhớ như in là: Nếu viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ hết cả cuộc đời người cũng không thể nào hết được. Hồi đó mới là học sinh cấp 3 tôi chưa hiểu được ý nghĩa của việc này. Nhưng khi lên đại học, có thời gian nghiên cứu thì đúng là như vậy. Cuộc đời của Bác, sự nghiệp của Bác có hàng nghìn, hàng vạn công trình nghiên cứu, tìm hiểu cũng không thể nào hết được. Những công lao to lớn, những áng văn mẫu mực, những lời dạy của Bác trong các lĩnh vực thật sự có mổ xẻ, nghiên cứu nhiều hết lần này, đến lần khác vẫn khó mà hết được.

  Trả lờiXóa
 5. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá mà nghìn đời sau con cháu, các thế hệ người Việt Nam vẫn còn học hỏi được những giá trị tuyệt vời. Ấy thế mà nhiều bọn dân chủ luôn giải danh đám trí thức để xuyên tạc cuộc đời cao cả bao la, những lời dạy ý nghĩa sâu sắc của Người. Đám trí thức giả danh này thực chất đâu có hiều gì đâu mà chúng chỉ hòng xuyên tạc hình ảnh của Người để "cúi đầu" trước đám phản động bên ngoài, trước những đồng tiền được mua chuộc.

  Trả lờiXóa
 6. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tài sản vô giá mà nghìn đời sau con cháu, các thế hệ người Việt Nam vẫn còn học hỏi được những giá trị tuyệt vời. Ấy thế mà nhiều bọn dân chủ luôn giải danh đám trí thức để xuyên tạc cuộc đời cao cả bao la, những lời dạy ý nghĩa sâu sắc của Người. Đám trí thức giả danh này thực chất đâu có hiều gì đâu mà chúng chỉ hòng xuyên tạc hình ảnh của Người để "cúi đầu" trước đám phản động bên ngoài, trước những đồng tiền được mua chuộc.

  Trả lờiXóa
 7. Trong những sự kiện quan trọng hay trong những ngày kỷ niệm về Bác như: Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Bác đọc tuyên ngôn độc lập.. là các đối tượng dân chủ giả danh trí thức lại bắt đầu những câu chuyện quen thuộc. Chúng lại xuyên tạc về Người. Chắc khi đọc những bài viết này những ai là người Việt Nam sẽ cám thấy rất bấy bình và khó chịu. Đám này cần phải học lại lịch sử dân tộc để hiểu biết trước khi cầm bút.

  Trả lờiXóa
 8. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế glới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thế nhưng, bọn dân chủ giả danh tri thức vẫn luôn tìm mọi cách để tuyên truyền đả kích, phá hoại đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ - Người mà đã giúp đất nước, nhân dân ta có độc lập, có tự do có cơm no áo ấm như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 9. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 10. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 11. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 12. Trong suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước cho đến khi nước nhà được độc lập, rồi đến tận những năm cuối đời, Bác Hồ kính yêu chỉ sắp xếp được 2 lần về thăm quê hương. Thế nhưng đến hôm nay, trong lòng người dân xứ Nghệ vẫn còn vẹn nguyên kỉ niệm về những mẩu chuyện nhỏ mà sáng ngời đạo đức của Bác – một nhân cách lớn song lại vô cùng giản dị, gần gũi.

  Trả lờiXóa
 13. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tu vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người đã vân dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, sáng lập Đảng Mác- Lênin ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người luôn luôn kết hợp chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm,liêm, chính, chí công. vô tư, vô cùng khiêm tốn, giản dị

  Trả lờiXóa
 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, chính những nghĩa cử cao đẹp mà người đã làm cho những người dân thuộc thế hệ sau này có một tài sản lớn, đó là nhân cách cao đẹp không phải au cũng học được và áp dụng vào thực tế cuộc sống.

  Trả lờiXóa
 15. Tài năng và trí tuệ của Bác được cả thế giới ghi nhận, thậm chí kẻ thù còn phải kính nể Bác. Pháp còn có 7 con đường mang tên Hồ Chí Minh. Vậy mà có những kẻ giả điếc,giả mù cố tình không thấy điều đó, chúng nó vẫn luôn xuyên tạc và bôi xấu hình ảnh của Bác. Rặt lũ phản động

  Trả lờiXóa
 16. Nói đến Việt Nam, bè bạn quốc tế đều biết đến Chủ tịch Hồ Chí Mình, nói về Người bằng tình cảm tôn trọng và khâm phục. Từ lâu hình ảnh của Người trong con mắt họ đã là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ – một dân tộc anh hùng, mà ở đó con người thật hiền hoà, chịu thương chịu khó trong lao động sản xuất, nhưng cũng vô cũng dũng cảm, kiên gan trong đấu tranh . Ấy vậy mà vẫn còn những kẻ lạc lõng, thối mồm trong xã hội chuyên đi rao giảng những điều bịa đặt về bác. Chúng sẽ mãi chỉ là con dã tràng xe cát biển Đông mà thôi

  Trả lờiXóa
 17. Cứ đến ngày này hằng năm không chỉ nhân dân VN mà nhân dân nhiều nước khác trên thế giới cũng tưởng nhớ đến Bác Hồ như Lào, ingapore, Nhật Bản, Nga, Algeria , Chile, Pháp...Người là niềm tự hào của người dân Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. Đừng tự tát vào chính mặt mình như thế, càng bịa chuyện bôi xấu người thì càng bộc lộ rõ sự phản động của mình mà thôi

  Trả lờiXóa
 18. Tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động trong sáng “không gợn chút riêng tư” của Hồ Chí Minh đã và đang được nhân dân Việt Nam, nhân dân tiến bộ trên thế giới viết lại, kể lại, với tình cảm biết ơn, sự ngưỡng mộ, kính trọng; thế giới tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Kỷ niệm ngày sinh của Người, một loạt các hoạt động tưởng nhớ được tổ chức không chỉ riêng nước ta mà còn ở cả các nước khác như nhật, anh, pháp, cuba...

  Trả lờiXóa
 19. Chúng ta có thể tự mị dân mình, nhưng không che mắt được cả thế giới này đâu. Người được công nhận là một danh nhân văn hóa, tài năng, đức độ của người còn phải khiến kẻ địch phải nghiêng mình công nhận mà ngay chính trong đất nước nhờ có tư tưởng của người mới được khai sáng lại đi bôi xấu người. Đúng là cái lũ ăn cháo đá bát

  Trả lờiXóa
 20. Hậu quả khốc liệt mà bọn xâm lăng Pháp Mỹ gây cho Việt Nam trong những cuộc chiến tranh phi nghĩa hết sức nặng nề và nghiêm trọng, nhưng thử hỏi Việt Nam với vị thế của người thắng trận đã nhận được những gì đã được khắc phục hậu quả một cách thỏa đáng hay chưa thì sự thật đã nói lên tất cả mà đến giờ cái lũ lúc nào cũng nói vì dân vì nước kia vẫn đi bợ đít Anh Mỹ quay sang cắn cả một vĩ nhân dân tộc như Người?

  Trả lờiXóa
 21. Đến người Pháp, những người từng tuyên án tử hình vắng mặt cho Người mà bây giờ họ còn tôn trọng Bác như vậy. Xuất bản sách về Người, đặt tên đường phố tên Người, mỗi năm vào ngày sinh Người luôn có hoạt động tưởng niệm, thế mà có mấy con bò hàng ngày hàng giờ vẫn xuyên tạc nói xấu Người được.Đúng là cái lũ cặn bã xã hội.

  Trả lờiXóa
 22. Cuộc đời của Người là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Và vì cả nhân loại khi chính những tư tưởng đường lối của Người cũng dẫn dắt họ thoát khỏi ách áp bức nô lệ. Chỉ có những kẻ phản động, những kể vì lòng tham làm mờ mắt mới không công nhận điều này mà thôi

  Trả lờiXóa
 23. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế glới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thế nhưng, bọn dân chủ giả danh tri thức vẫn luôn tìm mọi cách để tuyên truyền đả kích, phá hoại đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ - Người mà đã giúp đất nước, nhân dân ta có độc lập, có tự do có cơm no áo ấm như hiện nay.

  Trả lờiXóa