Header Ads Widget

Responsive Advertisement

TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TRONG “VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP” BỊ RÚT RA KHỎI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN

Đây là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trương ương về chương trình sách giáo khoa Ngữ văn mới trong công văn số 4112 ngày 13/3/2018. Trong công văn nêu rõ yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Rút toàn bộ tác phẩm của tác giả tham gia Tổ chức “Văn đoàn độc lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học Ngữ văn mới”.
TÁC PHẨM CỦA TÁC GIẢ TRONG TỔ CHỨC “VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP” BỊ RÚT RA KHỎI SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN
Việc lựa chọn tác giả và tác phẩm đưa vào Chương trình sách giáo khoa môn học Ngữ văn là hoạt động rất quan trọng giúp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục hệ phổ thông. Những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa phải là các tác phẩm của những tác giả tiêu biểu, thể hiện lý tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp. Những tác phẩm của tác giả trong hội “văn đoàn độc lập” không đáp ứng được yêu cầu đặt ra nên phải loại bỏ.
Ban vận động “văn đoàn độc lập” do Nguyên Ngọc cầm đầu lôi kéo thêm một số nhà văn thoái hóa khác cùng nhau tách khỏi Hội nhà văn Việt Nam, tự đứng ra kêu gọi thành lập một tổ chức văn học riêng rẽ nhưng không tuân thủ theo bất cứ quy định nào, đặc biệt là quy định của pháp luật. Đám người của Văn đoàn độc lập thể hiện tư tưởng thù địch, đối lập với chủ trưởng, chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước và của Hội nhà văn Việt Nam. Những cá nhân khác của Văn đoàn độc lập như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Võ Thị Hảo…cũng thể hiện tư tưởng độc lập một cách thối nát như Nguyên Ngọc.
Theo Nghị quyết số 29-NQ-TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục đã nêu rõ: “Đổi mới giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.
Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản về đổi mới nền giáo dục đã nêu rất rõ và cần được áp dụng ngay từ quá trình xây dựng sách giáo khoa mới. Những tác phẩm của các tác giả có tư tưởng xấu, đạo đức lối sống không tốt cần loại bỏ và thay thế bằng các tác phẩm khác. Sách giáo khoa môn học Ngữ văn phải đảm bảo tính ổn định lâu dài, do đó cần tính toán kỹ lưỡng từng tác phẩm khi đưa vào sử dụng.
“Văn đoàn độc lập” là nơi tồn tại và hoạt động của đám ô hợp, chứa đựng những nhà văn, nhà thơ biến chất của nền văn học nước nhà. Vì vậy, không nên để những thành phần nhà văn như này tác động tư tưởng xấu đến các em học sinh. Việc loại bỏ những tác phẩm của tác giả tham gia tổ chức “văn đoàn độc lập” là quyết định đúng đắn, cần được thực hiện nghiêm chỉnh.
Công Lý

Đăng nhận xét

22 Nhận xét

 1. Đây là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trương ương về chương trình sách giáo khoa Ngữ văn mới trong công văn số 4112 ngày 13/3/2018. Trong công văn nêu rõ yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Rút toàn bộ tác phẩm của tác giả tham gia Tổ chức “Văn đoàn độc lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học Ngữ văn mới”.
  tôi cũng đồng ý với quyết định này!

  Trả lờiXóa
 2. Việc lựa chọn tác giả và tác phẩm đưa vào Chương trình sách giáo khoa môn học Ngữ văn là hoạt động rất quan trọng giúp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục hệ phổ thông. Những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa phải là các tác phẩm của những tác giả tiêu biểu, thể hiện lý tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp. Những tác phẩm của tác giả trong hội “văn đoàn độc lập” không đáp ứng được yêu cầu đặt ra nên phải loại bỏ.

  Trả lờiXóa
 3. Ban vận động “văn đoàn độc lập” do Nguyên Ngọc cầm đầu lôi kéo thêm một số nhà văn thoái hóa khác cùng nhau tách khỏi Hội nhà văn Việt Nam, tự đứng ra kêu gọi thành lập một tổ chức văn học riêng rẽ nhưng không tuân thủ theo bất cứ quy định nào, đặc biệt là quy định của pháp luật. Đám người của Văn đoàn độc lập thể hiện tư tưởng thù địch, đối lập với chủ trưởng, chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước và của Hội nhà văn Việt Nam. Những cá nhân khác của Văn đoàn độc lập như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Võ Thị Hảo…cũng thể hiện tư tưởng độc lập một cách thối nát như Nguyên Ngọc.

  Trả lờiXóa
 4. “Văn đoàn độc lập” là nơi tồn tại và hoạt động của đám ô hợp, chứa đựng những nhà văn, nhà thơ biến chất của nền văn học nước nhà. Vì vậy, không nên để những thành phần nhà văn như này tác động tư tưởng xấu đến các em học sinh

  Trả lờiXóa
 5. Việc lựa chọn tác giả và tác phẩm đưa vào Chương trình sách giáo khoa môn học Ngữ văn là hoạt động rất quan trọng giúp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục hệ phổ thông. Những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa phải là các tác phẩm của những tác giả tiêu biểu, thể hiện lý tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp. Những tác phẩm của tác giả trong hội “văn đoàn độc lập” không đáp ứng được yêu cầu đặt ra nên phải loại bỏ.

  Trả lờiXóa
 6. Sách giáo khoa là nguồn thông tin quan trọng nhất đối với mỗi học sinh, nếu ở trong đó có nội dụng gì không phù hợp thì chúng ta nên loại bỏ nó để tránh những điều đáng tiếc, có khi ảnh hưởng đến cả thế hệ, những tác phẩm của tác giả trong hội “văn đoàn độc lập” cần loại bỏ càng sớm càng tốt.

  Trả lờiXóa
 7. Đọc những tác phẩm của Văn đoàn độc lập thấy ớn không, các tác phẩm của nhóm khác xa so với tiêu chí khi thành lập đề ra. Đó không phải là sự tự do cho những ngòi bút sáng tác mà đó là sự mượn danh tự do trong nghệ thuật để cho ra các tác phẩm xuyên tạc lịch sử. Nhóm này nên bị giải tán để người dân được bình yên trong văn hóa.

  Trả lờiXóa
 8. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định rút các tác phẩm trong sách giáo khoa của những nhà văn trong hội "Văn Đoàn độc lập". Như chúng ta đã biết thì hội " Văn đoàn độc lập" quy tụ những cá nhân có tư tưởng chống đối Đảng và nhà nước. Thử hỏi chúng ta có thể để cho con em chúng mình học tập những thứ tư tưởng ấy được không?

  Trả lờiXóa
 9. Nước Việt Nam không thiếu những người tài có tâm có đức, để có những tác phẩm tốt đưa vào giáo dục tại nhà trường. Việc rút những tác phẩm của những thành phần thoái hóa biến chất ra khỏi chương trình đào tạo thế hệ trẻ là hoàn toàn hợp lý. Quyết định của Ban Tuyên giáo chắc chắn được dư luận hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 10. Việc loại bỏ tác phẩm của các nhà văn tham gia Văn đoàn độc lập ra khỏi sách giáo khoa ngữ văn trong nhà trường là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ sự trong sáng của nghệ thuật văn chương, để mỗi thế hệ trẻ học sinh không tiếp cận với những nhà văn có tư tưởng phản động. Có như vậy mới có thể nuôi dưỡng ở thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và tinh thần dân tộc vốn có trong mỗi người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 11. "Văn đoàn độc lập Việt Nam” được thành lập với nghĩa là nhóm này không muốn chịu sự quản lý của Nhà nước, và muốn thoát ra khỏi Hội Nhà văn Việt Nam. Theo pháp luật, quyền lập hội chỉ được thực thi khi đáp ứng được đầy đủ các quy định về điều kiện, quy trình hay thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật. Vậy “Văn đoàn độc lập Việt Nam” chỉ là một hội nhóm bất hợp pháp và có mục đích đen tối là chống chế độ.

  Trả lờiXóa
 12. “Văn đoàn độc lập” là nơi tồn tại và hoạt động của đám ô hợp, chứa đựng những nhà văn, nhà thơ biến chất của nền văn học nước nhà. Không ai có thể đem những tác phẩm của những tác giả ấy để đi giáo dục, dạy dỗ con trẻ được. Trước khi học tác phẩm chúng ta còn phải học tác giả là ai, người như thế nào nữa chứ.

  Trả lờiXóa
 13. Đã là một tác phẩm để giáo dục cho các thế hệ trẻ thì việc trước hết là một tác phẩm tiêu biểu. Đã là tác phẩm tiêu biểu thì cần phải tiêu biếu trước hết là nhân cách của người viết ra tác phẩm ấy. Những tác phẩm của những tác giả trong Văn đoàn độc lập thì có tiêu biểu về nhân cách không? Tất nhiên là không và nên loại bỏ ra khỏi chương trình Sách giáo khoa là quá hợp lý.

  Trả lờiXóa
 14. Văn đoàn độc lập thể hiện tư tưởng thù địch, đối lập với chủ trưởng, chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước và của Hội nhà văn Việt Nam. Những cá nhân khác của Văn đoàn độc lập như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Võ Thị Hảo…cũng thể hiện tư tưởng độc lập một cách thối nát như Nguyên Ngọc. Tất nhiên những tác phẩm của họ cũng phản ánh con người của họ thì không nên dạy cho trẻ con.

  Trả lờiXóa
 15. “Văn đoàn độc lập” là nơi tồn tại và hoạt động của đám ô hợp, chứa đựng những nhà văn, nhà thơ biến chất của nền văn học nước nhà. Vì vậy, không nên để những thành phần nhà văn như này tác động tư tưởng xấu đến các em học sinh. Việc loại bỏ những tác phẩm của tác giả tham gia tổ chức “văn đoàn độc lập” là quyết định đúng đắn, cần được thực hiện nghiêm chỉnh.

  Trả lờiXóa
 16. Loại bỏ những tác phẩm của nhóm Văn Đoàn độc lập là đúng,bởi những tác phẩm của các tác giả có tư tưởng xấu, đạo đức lối sống không tốt cần loại bỏ và thay thế bằng các tác phẩm khác; có như vậy mới đảm bảo được văn hóa lành mạnh trong giới trẻ.

  Trả lờiXóa
 17. “Văn đoàn độc lập” là nơi tồn tại và hoạt động của đám ô hợp, chứa đựng những nhà văn, nhà thơ biến chất của nền văn học nước nhà. Vì vậy, không nên để những thành phần nhà văn như này tác động tư tưởng xấu đến các em học sinh. Việc loại bỏ những tác phẩm của tác giả tham gia tổ chức “văn đoàn độc lập” là quyết định đúng đắn, cần được thực hiện nghiêm chỉnh.

  Trả lờiXóa
 18. Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản về đổi mới nền giáo dục đã nêu rất rõ và cần được áp dụng ngay từ quá trình xây dựng sách giáo khoa mới. Những tác phẩm của các tác giả có tư tưởng xấu, đạo đức lối sống không tốt cần loại bỏ và thay thế bằng các tác phẩm khác. Sách giáo khoa môn học Ngữ văn phải đảm bảo tính ổn định lâu dài, do đó cần tính toán kỹ lưỡng từng tác phẩm khi đưa vào sử dụng.

  Trả lờiXóa
 19. Nguyên Ngọc cùng một số nhà văn trong cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” đã cố tình bẻ cong ngòi bút vốn đã từng là những ngòi bút chân chính để hướng ngòi bút đến những lợi ích cá nhân, danh xưng hão huyền và sự ích kỷ cá nhân.

  Trả lờiXóa
 20. Đây là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trương ương về chương trình sách giáo khoa Ngữ văn mới trong công văn số 4112 ngày 13/3/2018. Trong công văn nêu rõ yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Rút toàn bộ tác phẩm của tác giả tham gia Tổ chức “Văn đoàn độc lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học Ngữ văn mới”.
  Tôi đồng ý, cho các tác phẩm này ra, để những nhà văn có cái tư tưởng theo kiểu ông Nguyên Ngọc đấy hiểu thế nào là giá trị của những tư tưởng vì nước vì dân

  Trả lờiXóa
 21. “Văn đoàn độc lập” là nơi tồn tại và hoạt động của đám ô hợp, chứa đựng những nhà văn, nhà thơ biến chất của nền văn học nước nhà. Vì vậy, không nên để những thành phần nhà văn như này tác động tư tưởng xấu đến các em học sinh. Việc loại bỏ những tác phẩm của tác giả tham gia tổ chức “văn đoàn độc lập” là quyết định đúng đắn, cần được thực hiện nghiêm chỉnh.

  Trả lờiXóa
 22. Việc những hội nhóm này không hoạt động theo một nguyên tắc, quy định nào, đặc biệt là không coi pháp luật ra gì, thể hiện tư tưởng thối nát của những người tham gia. Chúng ta không thể để con em mình tiếp cận với những tư tưởng này được! Điều này không có lợi cho việc giáo dục thế hệ tương lai!

  Trả lờiXóa